Bestuur

H. Post (Harry), voorzitter
M.H.M. Wijma-Kolkman MEd (Mildred), secretaris
A.W. van Mourik-Töpfer (Agnes), penningmeester

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.