Het meisje Pompe van Slingelandt: teruggekeerd in Dordrecht

Afb. Christina Pompe van Slingelandt door Johannes Mijtens, vanaf nu te zien in het Dordrechts Museum. Foto met dank aan het Dordrechts Museum.

Het Dordrechts Museum maakte deze week bekend dat het een bijzonder bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft gekregen: een portret door Johannes Mijtens van Christina Pompe van Slingelandt. Het portret hangt nu naast het beroemde portret door Jacob Cuyp van haar broertje Michiel

Christina Pompe van Slingelandt werd op 1 augustus 1647 gedoopt in Dordrecht. Haar vader, mr. Matthijs Pompe van Slingelandt (1621-1679), stamde uit een vooraanstaand regentengeslacht uit Dordrecht en nakomelingen werden in 1818 in de Nederlandse adel verheven en leven als jonkheren Pompe van Meerdervoort voort. In de Grote Kerk in Dordrecht herinnert aan de grootouders van Christina,  Michiel Pompe van Meerdervoort en Adriana van Beveren, nog heden de begrafeniskapel, met een rijk gebeeldhouwd hek, dat bekroond wordt door hun beider monogrammen.

Mr. Matthijs Pomp van Slingelandt was heer van Slingelandt, dijkgraaf van Alblasserwaard, oudraad en kerkmeester van Dordrecht. Hij huwde in 1642 Mundina van Beveren en hertrouwde in 1654, na haar overlijden, Maria Elisabeth Musch. Christina Pompe van Slingeland was een dochter uit het eerste huwelijk. In 1665 huwde zij op achttienjarige leeftijd mr. Pieter Beelaerts (1639-1691), die schepen en burgemeester van Dordrecht zou worden en gecommiteerde in de Raad van State. Van het echtpaar Beelaerts-Pompe van Slingelandt stammen alle huidige jonkheren Beelaerts van Blokland af en de patriciaatstakken Beelaerts, Beelaerts van Emmichoven en Beelaerts van Benthuizen.

Het portret werd in 1980 door nakomelinge mevr. P.D. Kolff née Beelaerts van Emmichoven aan het Rijk geschonken.