10 mei: familie Van Limburg Stirum eert Carel Everhard graaf van Limburg Stirum (1917-1940)

Limburg Stirum, compilatie
Afb. 1. V.l.n.r. J.G. Dijkers, P.C. Bonkerk en C.E. graaf van Limburg Stirum

Op 10 mei 1940 sneuvelden Carel Everhard graaf van Limburg Stirum, Pieter Charles Bonkerk (1917-1940) en Johannes Gerardus Dijkers (1916-1940) in de namiddag omstreeks 17.00 uur, toen hun onderdeel van het 4e Regiment Huzaren probeerde om de opmars van de Duitsers te vertragen. Na de oorlog werd er een gedenksteen met hun namen in de muur van de herberg ter plaatse aangebracht, maar deze raakte door begroeiing aan het zicht onttrokken. Dankzij het initiatief van de heer J. Kijlstra van de Stichting Erfgoed Ede kwam er een nieuwe en zichtbare herdenkingsplek, die mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage van de familie Van Limburg Stirum.

Limburg Stirum h
Afb. 2. S.J. graaf van Limburg Stirum spreekt ter nagedachtenis van zijn oom Carel Everhard graaf van Limburg Stirum, foto met dank aan Rutger Murk, educatief medewerker Cavaleriemuseum Amersfoort

 

Limburg Stirum i
Afb. 3. Het Bronzen Kruis en het Oorlogsherinneringskruis worden door kolonel J.A. van Dalen, commandant van het Regiment Huzaren van Boreel, overhandigd aan C.E. graaf van Limburg Stirum, die vernoemd is naar zijn oom Carel Everhard graaf van Limburg Stirum, foto met dank aan Rutger Murk, educatief medewerker Cavaleriemuseum Amersfoort

Gisteren, 10 mei, vond de onthulling van de vernieuwde plek plaats in aanwezigheid van vele nabestaanden en geïnteresseerden. Er waren toespraken van de burgemeester van Ede, van familieleden en er was een kranslegging door familieleden als eerbetoon aan de drie gesneuvelden. Voor het ceremonieel zorgde het Regiment Huzaren van Boreel, waarvan de commandant. kolonel J.A. van Dalen, ook aanwezig was. Deze overhandigde aan C.E. graaf van Limburg Stirum, neef en naamgenoot van Carel Everhard, het Bronzen Kruis en het Oorlogsherinneringskruis.

Limburg Stirum j
Afb. 4 en 5. Otto van Limburg Stirum (links) en Jan van Limburg Stirum (rechts) leggen samen een krans bij het monument ter herinnering aan hun oudoom Carel Everhard van Limburg Stirum, foto met dank aan Rutger Murk, educatief medewerker Cavaleriemuseum Amersfoort

 

Limburg Stirum m
Afb. 6 en 7. De kransen bij het vernieuwde monument, foto’s met dank aan Rutger Murk, educatief medewerker Cavaleriemuseum Amersfoort

Hieronder volgt nogmaals de tekst die op 4 mei jl. hier viel te lezen:

Gevallen voor het vaderland: Carel Everhard graaf van Limburg Stirum (1917-1940). Carel Everhard graaf van Limburg Stirum werd geboren op 22 december 1917 op het Huis Duinlust te Overveen, dat in het bezit was van zijn grootouders Luden-Van der Vliet.

Zijn vader, Samuel John graaf van Limburg Stirum, was een telg uit het oudste geslacht dat tot de Nederlandse adel behoort en de stamvader werd voor het eerst in 1079 genoemd als getuige van de aartsbisschop van Keulen. Door het huwelijk met de Nederlandse erfdochter Ermgard van Wisch vestigde de familie zich in de 16e eeuw in Nederland en in 1814 werd een voorvader opgenomen in de Nederlandse adel met de titel van graaf. Zijn moeder, Mary Louise Luden, stamde uit een familie die in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat staat. Haar voorouders kwamen oorspronkelijk uit Noorwegen en vestigden zich in de 16e eeuw in Amsterdam. Haar vader was bankier en commissaris bij de Nederlandse Bank en via haar moeder stamde zij van de puissant rijke Borski familie af.

Hij groeide op het Huis Spijkerbosch in Olst op met twee oudere broers en hier beheerde zijn vader het omringende landgoed. In de meidagen van 1940 diende hij als kornet bij de cavalerie en maakte hij deel uit van de beveiliging van een onderdeel van het 4e regiment huzaren. Er werd bij Ginkel een zware strijd gestreden om de opmars van de Duitsers te vertragen en op 10 mei 1940 omstreeks 17.00 uur sneuvelde hij tweeëntwintig jaar oud samen met twee kameraden bij de herberg ‘Zuid-Ginkel’ te Ede. In de gevel herinnert een gedenksteen hieraan: “OP 10 MEI 1940 OM 17 UUR SNEUVELDEN ALHIER C.E. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM KORNET/P.CH.BONKERK DPL. KORP./J.G. DIJKERS DPL. HUZ./VORMENDE DE BEVEILING VAN EEN ONDERDEEL VAN HET 4e REGT. HUZAREN.” Vanwege zijn moedig gedrag werd hem postuum het Bronzen Kruis verleend.

Carel Everhard graaf van Limburg Stirum werd bijgezet in de familiegrafkelder Van Limburg Stirum op de Algemene Begraafplaats in Zutphen en op de zerk aan het hoofdeinde staan te zijner ere twee regels uit het Wilhelmus: “STANDVASTIG IS GEBLEVEN MIJN HART IN TEGENSPOED (couplet 13) DEN VADERLAND GETROUWE BLEEF IK TOT IN DEN DOOD (couplet 1)”

Dodenherdenking 2014 Van Limburg Stirum