Natuurrijk Nederland: Iman Stratenus en Folef van Nispen

Afb. De startpagina van Natuurrijk Nederland/https://natuurrijknederland.org

Op 18 februari jl. stonden jonkheer Iman Stratenus en jonkheer Folef van Nispen tot Sevenaer in het FD met hun ideeën over een miljoen nieuwe woningen én heel veel meer natuur en op 29 januari jl. kwamen zij hierover aan het woord bij Vroege Vogels. Iman Stratenus is partner bij de Future Firm en Folef van Nispen is uitgever bij Home Academy Publishers.

Op hun website schrijven zij als inleiding op (een samenvatting van) hun ideeën:
Nederland opnieuw inrichten en voor de helft tot natuurrijk leefgebied maken is dé stap voorwaarts in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. En het kan ook nog budgetneutraal: een ruimhartige en vrijwillige compensatie van de agrarische sector kan betaald worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen. Zo lossen we ook de urgente woningnood op.

Het artikel is online terug te lezen via deze link (PREMIUM!): https://fd.nl/opinie/1374096/ruimte-genoeg-voor-een-miljoen-nieuwe-woningen-en-heel-veel-natuur

Het interview is terug te luisteren via deze link: https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/gratis-natuurrijk-nederland-nieuw-plan

Of breng een bezoek aan hun website voor uitgebreide informatie over hun ideeën: https://natuurrijknederland.org