Nazaat Michiel Adriaansz. de Ruyter: postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis

Afb. Op de foto’s v.l.n.r. Michiel Adriaanszoon de Ruyter (collectie Rijksmuseum), de overhandiging aan de dochter van Jan de Ruyter de Wildt van het Mobilisatie-Oorlogskruis en een teruggevonden foto van hem. Laatste twee foto’s zijn met hartelijke dank aan Klaas Meijer.
Afb. Op de foto’s v.l.n.r. Michiel Adriaanszoon de Ruyter (collectie Rijksmuseum), de overhandiging aan de dochter van Jan de Ruyter de Wildt van het Mobilisatie-Oorlogskruis en een teruggevonden foto van hem. De twee rechter foto’s zijn met hartelijke dank aan Klaas Meijer.

De dienstplichtig KNIL-militair Johan Willem (‘Jan’) de Ruyter de Wildt was als opzichter bij het boswezen op Java aangesteld, toen in 1941 Ned.-Indië in oorlog raakte met Japan. Hij werd motor-ordonnans bij de geneeskundige troepen en kwam na de overgave in opeenvolgende krijgsgevangenkampen terecht.

Vervolgens werd hij op transport gesteld op een vrachtschip met zieke Japanse soldaten en Britse en Nederlandse krijgsgevangenen. Deze schepen stonden bekend als ‘helleschepen’ vanwege de erg slechte omstandigheden aan boord. Nadat het schip door de Amerikanen getorpedeerd was, verdronk een groot aantal krijgsgevangenen en de overlevenden werden door de bemanning van een Japanse mijnenveger met machinegeweren doodgeschoten, terwijl de Japanse drenkelingen werden gered.

Zijn dochter, die postuum werd geboren, ontving onlangs voor haar vader het Mobilisatie-Oorlogskruis. Zij is een directe nakomelinge van één van de dochters van de bekende admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1607-1676), die vanwege zijn grote daden vele eerbewijzen ontving. Zo werd hem in 1660 Deense adeldom verleend en werd hij door de Spaanse Koning na zijn dood verheven tot Spaanse Duque (Hertog).

Bericht mede met dank aan http://historiek.net/postume-uitreiking-mobilisatie-oorlogskruis/67019/#.WJ4qSyCdIjk.facebook , waarop meer informatie is te vinden.