Nederlands adellijk tintje bij doop Engels prinsje Louis

Afb. De Hertogin van Cambridge met haar jongste zoon Prins Louis na afloop van de doopdienst. Screenshot met dank aan The Royal Family Channel/www.youtube.com/watch?v=GGB4gguj90s

Vandaag werd in The Chapel Royal in St James’s Palace de tweede zoon van de Hertog en Hertogin van Cambridge gedoopt: Prins Louis. De kleine prins is vijfde in de lijn voor de troonopvolging. Zijn ouders vroegen zes vrienden van de familie om als getuigen op te treden en één daarvan was Nicholas Peter Geoffrey van Cutsem (1977). Zijn ouders behoren tot de intimi van de Prins van Wales en zijn moeder is de Nederlandse jonkvrouwe Emelie Elise Christine Quarles van Ufford.

De vader van Nicholas van Cutsem, Hugh Bernard Edward van Cutsem (1941-2013), stamde uit een van oorsprong Vlaamse familie, die teruggaat tot in de 15e eeuw. In de 19e eeuw vestigde zij zich in het Verenigd Koninkrijk en raakte daar door meerdere huwelijken met de Engelse ‘gentry’ en adel verbonden. Diens moeder, Mary Compton, was een telg uit een geslacht, waarvan het hoofd de titels markies van Northampton, graaf van Northampton en Compton en baron van Wilmington voert en haar overgrootvader was de 4e markies van Northampton.

De vader van Nicholas van Cutsem groeide met zijn jongere broertje de eerste jaren op op het familielandgoed Northmore Farm, de familiestoeterij in de buurt van Newmarket, waar zijn vader een grote naam als paardenfokker opbouwde. In 1947 besloten zijn ouders echter uiteen te gaan en zijn moeder hertrouwde in 1947 de majoor William Dalton Henderson en zijn vader hetrouwde in 1948 lady Margaret Fortescue, dochter van de 5e graaf van Fortescue. Nadien bezocht hij eerst Ampleforth College, een roomskatholieke kostschool, en werd hij vervolgens 1e luitenant bij de Life Guards.

Tijdens zijn studie in Cambridge raakte hij bevriend met de Prins van Wales, werd zijn vertrouweling en samen deelden zij hun passie voor de jacht, natuur en het plattelandsleven. Na zijn studie werd hij investment manager bij Hambro en voorzitter van de Raad van Bestuur Van Cutsem Associated Ltd. Daarnaast was hij op veel meer terreinen zakelijk actief en zo was hij ondermeer eigenaar van een bedrijf dat zich specialiseerde in het opslaan van data gegevens.

Ook was hij maatschappelijk betrokken. Zo was hij lid en oprichter van de ‘Country Movement’, fondsenwerver voor de ‘Game and Wildlife Conservation Trust’, voorzitter van de ‘Countryside Business Trust’ en lid van de raad van de ‘National Trust’ (de Engelse stichting voor natuur- en cultuurmonumenten). Bovenal beschouwde hij zichzelf als landbouwer en zo staat hij dan ook in het Nederland’s Adelsboek vermeld. Zijn landbouwmethoden hadden succesvolle resultaten voor de fauna en zo herstelde zich niet alleen de populatie Engelse patrijzen op zijn landgoed, maar ook de populatie zeldzame Stone-curlews.

Na het overlijden van zijn vader erfde hij in 1976 de familiestoeterij, maar deze verkocht hij in 1990, nadat hij het bijna 1800 hectare grote Hilborough landgoed had gekocht. Hier liet hij een imposant landhuis bouwen in neo-Palladiaanse stijl.

In 1971 huwde hij jonkvrouwe Emelie Elise Christine Quarles van Ufford, die als verpleegster werkzaam was op de hoofdafdeling cardiologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Zij was een telg uit een geslacht dat teruggaat tot in de 16e eeuw in Engeland en zich in de 17e eeuw als kooplieden in Nederland vestigde. Een voorvader werd in 1815 in de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer.

Uit hun huwelijk werden vier zoons geboren: Edward Bernard Charles (1973), Hugh Ralph (1974), Nicholas Peter Geoffrey (1977) en William Henry (1979). Hun oudste zoon, petekind van de Prins van Wales, was op achtjarige leeftijd één van de pages bij diens huwelijk met Lady Diana Spencer. De vriendschap met de Prins van Wales werd hechter, toen diens huwelijk werd ontbonden en in de jaren daarna werd zijn echtgenote bijna een tweede moeder voor de Prinsen William en Harry. Tussen beide prinsen en hun eigen zoons ontstonden ook hechte vriendschappen en kleindochter Rose was één van de bruidsmeisjes bij het huwelijk van Prins William in 2011.

In 2004 huwde hun oudste zoon lady Tamara Katherine Grosvenor, dochter van de 6e Hertog van Westminster, die op dat moment niet alleen de grootste land- en onroerendgoedeigenaar was van het Verenigd Koninkrijk, maar ook op de 7e plaats stond van rijkste Britten. Het huwelijk werd hét society evenement van het jaar en niet alleen waren de Prinsen William en Harry aanwezig, maar ook hun vader de Prins van Wales, diens neven de Hertog & Hertogin van Kent, de Hertog & Hertogin van Gloucester en zelfs Koningin Elisabeth en haar echtgenoot de Hertog van Edinburgh. Een jaar later volgde het huwelijk van hun tweede zoon met Rose Nance Langhorne Astor, telg uit een Amerikaans-Engelse familie, waarvan het hoofd de titel van Burggraaf voert. Hun derde zoon huwde in 2009 Alice Caroline Hadden-Paton, dochter van een majoor bij de cavalerie en hun jongste zoon huwde begin 2013 Rosanna D. Ruck Keene, uit een bankiersfamilie, afkomstig uit de ‘landed gentry’.

Voor meer informatie over de doop zie https://www.royal.uk/christening-prince-louis-guests-and-godparents.

Link naar het filmpje waaruit het screenshot afkomstig is https://www.youtube.com/watch?v=GGB4gguj90s