Nederlandse Kastelen Stichting: op de bres voor Limburgse kastelen en de gevolgen van klimaatverandering

Afb. 1. In deze authentieke gewelvenkelders van kasteel Het Steenen Huys stond het water in 2021 2,5 meter hoog. Tweede van links: jonkheer Robert Quarles van Ufford, voorzitter Nederlandse Kastelen Stichting (NKS). In het midden: Emile Roemer, gouverneur van Limburg en rechts van hem Monique de Boer-Beerta, burgemeester van de gemeente Roerdalen. Foto met hartelijke dank aan de NKS

Hoe bescherm je kastelen die bedreigd worden, bijvoorbeeld door droogte of wateroverlast? En hoe geef je nieuwe betekenis aan erfgoed dat oplossingen kan bieden voor deze gevolgen van klimaatverandering? Jonkheer Robert Quarles van Ufford, voorzitter van de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS), ging hierover in gesprek met provinciale en lokale autoriteiten in Limburg.

Afb. 2. Linksboven kasteel Het Steenen Huys met daaronder de wateroverlast bij het kasteel in 2021. Rechts: John Akkerman, eigenaar van het kasteel, en Robert Quarles van Ufford, voorzitter NKS. Foto’s met hartelijke dank aan de NKS.

Op 7 september jl. bezocht Robert Quarles van Ufford samen met Emile Roemer, gouverneur van Limburg, Monique de Boer-Beerta, burgemeester van de gemeente Roerdalen, de eigenaren van kasteel Het Steenen Huys in Vlodrop: John Akkerman en Jojo Mulder. Het 17e-eeuwse kasteel raakte door overstroming van de Roer in 2021 en door de droogte in de afgelopen weken ernstig beschadigd.

De NKS pleit voor urgente maatregelen voor kastelen in Limburg waar actuele uitdagingen moeten worden aangepakt, zoals bij kasteel Het Steenen Huys, nabij Roermond, dat in de zomer van 2021 zwaar getroffen werd door de overstromingen van de Maas en de Roer. Robert Quarles van Ufford vroeg aandacht voor betere bescherming van kastelen in Limburg tegen de gevolgen van klimaatverandering. Namens de NKS voert hij momenteel gesprekken met de provincie en de gemeente Roerdalen over het Steenen Huys en de omgang met dit waardevolle erfgoed in relatie tot het waterbeheer van de Maas en Roer.
Afb. 3. V.l.n.r. burgemeester Monique de Boer-Beerta, gouverneur Emile Roemer, kasteeleigenaar John Akkerman en NKS voorzitter Robert Quarles van Ufford. Foto met hartelijke dank aan de NKS.

Door langdurige regenval stroomopwaarts (Ardennen en Eiffel), waren in 2021 de (uitlopers van) de Maas, de Roer en de Geul buiten hun oevers getreden en kon een zogenaamd ‘waterplateau’ ontstaan. Een deel van Vlodrop en dus ook het kasteel lag in het stroomgebied van dit waterplateau. Tijdens de watersnood in juli 2021, evenals in 2011, heeft kasteel Het Steenen Huys grote hinder ondervonden: in de authentieke, historische gewelvenkelders en in het koetshuis kwam het water tot 2,5 meter hoog. De NKS ondersteunt de eigenaren bij het bewerkstelligen van een innovatieve waterberging in het gebied zodat een dergelijke ramp niet opnieuw kan plaatsvinden.

Tijdens het bezoek aan Het Steenen Huys ging Robert Quarles van Ufford namens de NKS samen met de eigenaren van dit kasteel, John Akkerman en Jojo Mulder, in gesprek met Emile Roemer, gouverneur van Limburg en Monique de Boer-Beerta, burgemeester van de gemeente Roerdalen en werden ter plekke de gevolgen van wateroverlast en droogte getoond.

De NKS is de nationale pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen. Het is hun missie dit iconisch erfgoed te behouden voor de huidige en toekomstige generaties. Benieuwd naar de werkzaamheden van de NKS? Of donateur worden? Kijk dan op https://www.kastelen.nl.