Nieuwe ‘Nederlandsche Leeuw’

Onlangs verscheen het nieuwste tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, het meest toonaangevende tijdschrift op het gebied van genealogie en heraldiek in Nederland.

Ook dit keer staat er weer veel lezenswaardigs in, waarbij twee artikelen zeker voor de volgers van AiN interessant zijn: Jan T. Anema schreef met medewerking van Ype Brouwers een artikel over de oudste generaties van het geslacht Lycklama à Nijeholt, waarvan een (uitgestorven) tak tot de Nederlandse adel behoorde en andere takken in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat staan.

C.P. Briët schreef een artikel over Hendrik Willem Jacob baron van Tuyll van Serooskerken (1777-1824), die in tweede echt met Catherine Halsey née Will gehuwd was. Dit huwelijk bleef tot op heden onvermeld in het Nederland’s Adelsboek.

Meer weten over de Nederlandsche Leeuw? Kijk dan op www.knggw.nl.