Nieuwe website Orde van Malta

Afb. Een screenshot van de startpagina van de nieuwe website.

De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta Associatie Nederland heeft sinds kort een nieuwe website, die vol informatie staat over de geschiedenis en de vele activiteiten van deze orde.

De Associatie Nederland werd bij besluit van de Vorst Grootmeester van 20 januari 1911 heropgericht. De Orde heeft ruim 120 leden in Nederland. De leden (mannen en vrouwen) kunnen van adel zijn, zijn belijdend katholiek en ouder dan 21 jaar, en hebben de Nederlandse nationaliteit. De doelstellingen van de Orde moeten in woord en daad onderschreven worden. Sinds 1919 is de Orde gevestigd aan de Nieuwgracht in Utrecht. Voorzitter van het Kapittel is jonkheer mr. P.L.M. van Meeuwen.

Link naar de nieuwe website: https://ordevanmalta.nl.