Nieuwe website over kasteel De Wijenburg

Afb. De Startpagina van de vernieuwde website met de portretten van 18e-eeuwse bewoners: Wilhem van Wassenaer, (1712-1783) en Johanna Wilda van Wijhe, vrouwe van Echteld (1720-1754).

De Vrienden van De Wijenburg zitten zich actief in om de kennis van de geschiedenis van kasteel De Wijenburg en de adellijke familie Van Wijhe te vergroten. Onlangs werd de vernieuwde website gepresenteerd. Deze staat vol foto’s en boeiende verhalen over kasteel De Wijenburg en zijn bewoners!

Kijk voor meer informatie op https://www.vriendenvandewijenburg.nl/