Nieuwe website Ridderschap van Holland

Afb.: Het vignet van de Ridderschap van Holland.

In de afgelopen jaren is er binnen de Nederlandse adel een hernieuwde interesse in dit onderdeel van hun geschiedenis en na de heroprichting van de Ridderschap van Fryslân, Zeeland en Groningen is op 13 juni vorig jaar de oprichtingsakte van de Ridderschap van Holland ondertekend, waarmee ook deze heropgericht is.

Inmiddels heeft de Ridderschap van Holland een eigen website, die sinds de laatste Ridderdag online is: http://ridderschapvanholland.nl/.

Vorig jaar interviewde AiN jonkheer drs. Roeland Elias, voorzitter van de Ridderschap van Holland, en dit interview is hier terug te lezen: https://www.adelinnederland.nl/ridderschap-holland-heropgericht/