NLdoet 2018: klussen op landgoed Remmerstein in Rhenen

Afb. Zicht op huis Remmerstein, vanuit de tuin met de fraaie borders. Foto met dank aan Landgoed Remmerstein (www.landgoedremmerstein.nl).

Het landgoed Remmerstein, ca. 140 hectare groot, werd in 1907 gekocht door Martinus Cornelis Philipse, die uit een familie uit het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat stamde en die in 1911 Louisa Amelia uit de patriciaatsfamilie van Hoytema huwde. Zij lieten hier in 1912 een nieuw landhuis bouwen, waar hun zoon en dochter werden geboren. Hun zoon bleef ongehuwd, maar hun dochter, Anna Cornelia, huwde in 1937 mr. Samuel Pieter baron Bentinck en zij kregen twee dochters, die nu eigenaar van het landgoed zijn. Het huis wordt gedeeltelijk commercieel geëxploiteerd om het landgoed te kunnen onderhouden en bewaren.

Op vrijdag 9 en op zaterdag 10 maart is de actiedag NLdoet van het Oranjefonds en op zaterdag 10 maart kan er geklust worden in de bijzondere tuin van Remmerstein. Deze tuin heeft verschillende niveau’s met pergola’s, waterbassins, gemetselde muren, trappen en borders. Naast het klussen is er ook een rondleiding en aandacht voor de inwendige mens.

Voor meer informatie en opgeven: https://www.nldoet.nl/klus/33024.

Om te kijken welke klusmogelijkheden er bij u in de buurt zijn, zie https://www.nldoet.nl/.

Voor meer informatie over Remmerstein: www.landgoedremmerstein.nl.