Old Master Paintings and Drawings bij het Venduehuis in Den Haag 17 nov.: Walraad van Steenhuys

Afb. Walraad van Steenhuys, heer van Oploo, Heumen en Malden( †1722). Portret toegeschreven aan Gerrit Alberts. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

Op woensdag 17 november is er een zaalveiling bij het Venduehuis in Den Haag met o.a. dit portret van de edelman Walraad van Steenhuys. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduehuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=381

Walraad van Steenhuys werd geboren in een adellijke familie en zijn ouders waren Ludolf van Steenhuys en Anna van Randwijck. De familie Van Steenhuys was afkomstig uit Brabant en werd al in 1254 in een akte genoemd. Ludolf van Steenhuys, de vader van Walraad, werd hier in 1648 beleend met Oploo. Ludolf werd luitenant-generaal van de statenruiterij, gouverneur van Grave, ambtman van Grave en het land van Cuyk. Naast heer van Oploo was hij heer van Heumen, Malden en Florenstein. In 1641 huwde hij Anna van Randwijck, telg uit een oud Gelders adellijk geslacht en dochter van een officier in Statendienst, die commandant van Nijmegen en gouverneur van Roermond zou worden.

Walraad had een oudere broer, Jacob van Steenhuys, die in 1670 van zijn ouders Malden zou krijgen. Deze Jacob werd ritmeester, maar overleed ongehuwd in 1672, waarop Malden in het bezit kwam van Walraad. Walraad werd in 1685 toegelaten tot de Ridderschap van Nijmegen en werd in 1681 beleend met Oploo en Heumen. Hij maakte carrière als ambtman van Grave en het land van Cuyk (1680) en nadien van Overbetuwe (1713). In 1703 werd hij gedeputeerde en in de jaren 1711-1713 was hij gecommiteerde in de Raad van State.

In 1687 huwde hij Lucretia van der Noot, vrouwe van Risoir, en het echtpaar kreeg drie dochters: Amelia Cecilia (1688-1767), vrouwe van Heumen, Malden en Oploo, die krankzinning werd, Anna (1688-1744) en Genoveva Maria (ca. 1705-1774), vrouwe van Oploo, Heumen en Malden. Daarnaast kregen zij één zoon: Walraed (†1718), die op jonge leeftijd overleed. Alleen hun jongste dochter zou in het huwelijk treden en wel met Bernd graaf van Welderen (ca. 1700-1770). Via hun nakomelingen vererfde het portret in de familie Van Welderen Rengers.

Walraad van Steenhuys overleed op 17 mei 1722 en werd in Malden in de familiegrafkelder in de kerk bijgezet. Eertijds hing hier een wapenbord met daarop in het midden het familiewapen Van Steenhuys met links en rechts de wapens van zijn zestien betovergrootouders. Heraldisch rechts de wapens: Steenhuys, Honepel, Jeger, Eyckel, Nijdeghen, Wittenhorst, Huevelijck, Hugenpoot. Heraldisch links: Randwijck, Van der Noot, Bouckholt, Hartaing, Bongaert, Van der Aa, Munster, Levin. Het opschrift op het wapenbord luidde: ‘Walraed Baron van Steenhuys, vrijheer van Heumen, Malden en Oploo, heer tot Florestein, amptman, richter en dijkgraaf des ampts van Overbetuwe, amptman der Stad Grave en Lande van Cuyck stadhouder der Cuyckse Leenzaele sterft den 17 May 1722’.

Ook de wapenborden van de ouders, echtgenote en jong overleden zoon van Walraad hingen eens in het kerkje van Heumen. Die van zijn echtgenote vermeldde: ‘Lucretia Baronesse Van der Noot van Risair, vrijvrouw van Heumen, Malden en Oploo sterft den 8 April 1744’. Het enige dat nu nog in de kerk aan de familie Van Steenhuys herinnert, is de zilveren avondmaalsbeker met het gedeelde wapen Van Steenhuys-Van Randwijck, die door de moeder van Walraad geschonken werd.

Het portret wordt toegeschreven aan Gerrit Alberts en zit in een rijk gesneden lijst met bovenin het familiewapen Van Steenhuys, dat geflankeerd wordt door twee griffioenen als schildhouders en als helmteken ook een griffioen heeft.

Het portret wordt getaxeerd op 5000-7000 euro. Veilingopbrengst: 7500 euro.

Benieuwd naar wat er nog meer geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus van het Venduehuis https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=381