Online dialezing do. 22 april: ‘Hoe gaat het nu op Huis Landfort?’

Afb. Landfort zoals het er uitzag. Inmiddels is de restauratie vergevorderd en hebben de gevels een nieuwe kleur gekregen. Foto @ René Dessing/www.skbl.nl.

De restauratie van de historische buitenplaats Huis Landfort in Megchelen is in volle gang. Daarover gaat een dialezing die op donderdag 22 april van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur door stichting Erfgoed Landfort via een livestream wordt uitgezonden.

Wat is de stand van zaken en wat mogen bezoekers verwachten als alles klaar is?

Sinds 2017 werkt stichting Erfgoed Landfort (sEL) aan de bouwkundige en landschappelijke restauratie van de buitenplaats. Hierbij krijgen het landhuis, de bijgebouwen, de bruggen en het park hun vroegere grandeur terug. Het landhuis wordt volledig gerenoveerd en voor particuliere bewoning en ontvangsten geschikt gemaakt.

De herbouw van het koetshuis met onder meer een auditorium en ontvangst-, kantoor- en vrijwilligersruimtes nadert zijn voltooiing. Moestuin en visvijver worden hersteld, verdwenen fruitmuren zijn teruggeplaatst en er wordt een boomgaard met half-hoogstamfruit aangelegd.

Bezoekers kunnen op Huis Landfort straks kennis opdoen van alle aspecten die met het leven op historische buitenplaatsen samenhangen. Rondleidingen door het landhuis en de tuin zullen op aanvraag mogelijk zijn. Het park en de moestuin worden toegankelijk voor publiek, mits de stichting hiervoor voldoende vrijwilligers vindt. Daarom zal tijdens deze lezing ook aandacht worden gegeven aan de taken die vrijwilligers op Huis Landfort kunnen doen.

De lezing wordt gegeven door kunsthistoricus en buitenplaatskenner René Dessing, die als directeur aan stichting Erfgoed Landfort is verbonden. Hij gaat met dia’s in op alle veranderingen en toekomstperspectieven op Huis Landfort. Via een chatfunctie kunnen de toehoorders na afloop vragen stellen.

De lezing vindt plaats vanuit het gereedgekomen Koetshuis en is bedoeld voor iedereen die meer te weten wil komen over het heden en de toekomst van het eeuwenoude Huis Landfort.

Belangstellenden kunnen deze dialezing online volgen. Men kan zich hiervoor aanmelden door een e-mail te zenden aan Marjan Wellink: mwellink@erfgoedlandfort.nl. De link voor deelname wordt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de livestream toegezonden.