Op stand aan de wand: baron en barones Van der Capellen

Afb. Baron en barones Van der Capellen op hun portretten door J. Linge uit 1912. Foto’s met dank aan het Notarishuis Arnhem/www.notarishuis-arnhem.nl.

Begin deze week werden bij het Notarishuis in Arnhem deze portretten van baron en barones Van der Capellen-Van Walchren geveild. Het betreft Reinier Hendrik Otto baron van der Capellen (1854-1937), die generaal-majoor en lid van de Hoge Raad van Adel was, en zijn echtgenote Johanna Diederika van Walchren (1868-1952). Zij stamde uit een patriciaatsfamilie en was de dochter van een Rotterdamse reder en koopman.

In de afgelopen jaren doken er op verschillende veilingen portretten op uit de eens grote verzameling van de familie Van der Capellen, die een vrij compleet beeld bood van deze familie door de eeuwen heen. Sommige vonden een nieuw onderdak in de Musea Zutphen, de stad waar de familie eeuwenlang een zeer belangrijk rol speelde, andere kwamen in een stichting terecht en sommige kregen een onbekend onderdak. AiN is benieuwd te horen welke bestemming deze twee portretten hebben gekregen!

In één van de komende magazines van AiN, die donateurs vier keer per jaar per mail toegestuurd krijgen, komt een artikel te staan met daarin een reconstructie van wat eens eeuwenlang bijeenkwam.