Overleden: C.E. Fentener van Vlissingen née jonkvrouwe van Beresteijn

Beresteyn, wapen
Afb. 1. Het familiewapen Van Beresteyn

Overleden
Catharina Elisabeth Fentener van Vlissingen née jonkvrouwe van Beresteijn, geboren Nijmegen 15 juli 1928, overleden ’s-Gravenhage 23 februari 2016, weduwe van Ernst Paul Fentener van Vlissingen.

In Memoriam
Jonkvrouwe Catharina Elisabeth (‘Tineke’) van Beresteijn werd geboren op 15 juli 1928 te Nijmegen. Haar vader, jonkheer dr. Hugo Willem Johan van Beresteijn, stamde uit een geslacht van kooplieden en bestuurders, dat zich in de 17e eeuw door koop op kasteel Maurick vestigde en in 1825 werd een voorvader in de Nederlandse adel verheven met het predicaat van jonkheer. Haar moeder, Geertruida Johanna Metzlar, stamde uit een patriciaatsfamilie in het blauwe boekje en haar vader was arts.

Zij groeide met een oudere broer op aan de Javastraat nr. 96 in Nijmegen, waar haar vader, die chemicus was, eerst adjunct-directeur was en in 1939 benoemd werd tot directeur van de keuringsdienst voor waren. Daarnaast was hij intellectueel leider van de Vrijzinnig Christelijke Jeugdgemeenschap en secretaris van de afdeling Nijmegen van het toneel verbond. In 1941 overleed haar vader na ‘een kortstondige ziekte’ en ‘een moedig gedragen lijden’ op tweeënvijftigjarige leeftijd – zij was toen dertien jaar. Na de moeilijke oorlogsjaren in Nijmegen voltooide zij haar opleiding en werd zij stewardess bij de KLM.

Fentener van Vlissingen-Van Beresteyn
Afb. 2. Huwelijksannonce in het Algemeen Handelsblad, 9 januari 1954

Op 9 januari 1954 trad zij in Nijmegen in het huwelijk met Ernst (‘Erry’) Paul Fentener van Vlissingen. Hierover werd in de krant bericht met als kop VLIEGENDE GASTVROUW in de WOLKEN: “De fraaie Schepenhal van het onlangs gerestaureerde Nijmeegse raadhuis vormde Zaterdagmorgen de passende achtergrond voor het huwelijk van jonkvrouwe C.E. van Beresteyn uit Nijmegen en de heer E.P. Fentener van Vlissingen uit Aarle-Rixtel. De bruid, in wit satijn, was ruim drie jaar werkzaam als stewardess bij de KLM. Voortaan echter zullen haar voortreffelijke zorgen als vliegende gastvrouw uitsluitend bestemd zijn voor haar echtgenoot, die verbonden is aan de N.V. Van Vlissingens Katoenfabrieken te Helmond.”

Fentener van Vlissingen-Van Beresteyn, huwelijksfoto
Afb. 3. Het bruidspaar in De Telegraaf van 11 januari 1954.

Haar echtgenoot stamde uit de Helmondse tak van een familie van ondernemers uit Utrecht, die in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat is terug te vinden. De dubbele achternaam ontstond na het huwelijk van een voorvader Van Vlissingen in 1791 met een meisje Fentener. Haar echtgenoot was werkzaam in het in 1843 opgerichte familiebedrijf N.V. P.F. van Vlissingen & Co’s Katoenfabrieken in Helmond, terwijl zij in Aarle-Rixtel gingen wonen op het huis De Hoeve. Samen kregen zij drie dochters. In de jaren die volgden, werd haar echtgenoot onderdirecteur van het voornoemde bedrijf, dat vanaf 1965 Vlisco B.V. ging heten.

Na het overlijden van haar echtgenoot in 2007 bracht zij haar laatste levensfase door in het woonzorgcentrum Oostduin in ’s-Gravenhage. Op 23 februari 2016 kwam zij hier te overlijden: “In liefde omringd hebben wij verdrietig afscheid genomen van Catharina Elisabeth Fentener van Vlissingen – van Beresteijn”. Catharina Elisabeth Fentener van Vlissingen née jonkvrouwe van Beresteijn werd zevenentachtig jaar en wordt diep betreurd door haar dochters, schoonzoon, kleinkinderen, achterkleinkind, broer, schoonzusje en verdere familieleden. De afscheidsplechtigheid vond plaats op dinsdag 1 maart in het crematorium Ockenburgh in ’s-Gravenhage.