Overleden: C.W.J. baron de Weichs de Wenne

Afb. C.W.J. baron de Weichs de Wennen (1934-2017). Screenshot met dank aan Limburg1.
Afb. C.W.J. baron de Weichs de Wenne (1934-2017). Screenshot met dank aan Limburg1.

Caspar Wilbert Jozeph baron de Weichs de Wenne, heer van Geijsteren en Spraland, geboren kasteel Geijsteren, Wanssum 19 maart 1934, overleden Geijsteren 14 mei 2017, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder Grootkruis van Eer en Devotie in de Souvereine Militair Hospitaal Orde van Malta, beschermheer van het Koninklijk Sint Willibrordus Gilde, oud-res.-1e luitenant cavalerie, oud-lid Hoge Raad van Adel, oud-raadslid en wethouder, oud-lid pachtkamer kantongerecht te Venlo, oud-raad pachtkamer gerechtshof te Arnhem, oud-rentmeester en oud-taxateur, echtgenoot van Judith Maria Canisia barones de Weichs de Wenne née barones van Hövell tot Westervlier en Wezeveld.

Hij werd geboren op kasteel Geijsteren, dat door zijn vader na een grote brand in 1918 weer werd opgebouwd, en moest als tienjarige jongen in oktober 1944 met zijn familie vluchten en meemaken dat kasteel Geijsteren door een bombardement geheel vernield werd. Na de oorlog bouwde zijn vader een nieuw huis op Geijsteren en hier woonde ook hij nadien met zijn gezin en beheerde het ruim 700 hectare grote landgoed, maar de droom om de ruïne te consolideren bleef bestaan: “Al vanaf het jaar 1000 hebben zich hier bepaalde activiteiten afgespeeld. Het is een historisch gebeuren dat nog altijd doorgaat. Op mij rust de plicht dit gaande te houden.”

In  2012 kwam zijn droom uit en volgde, na een jarenlang bouwproces, de feestelijke opening van de geconsolideerde en gedeeltelijk herbouwde ruïne. Vanzelfsprekend was hierbij het Koninklijk Sint Willibrordus Gilde aanwezig. Zijn toespraak sloot hij af met de woorden: “Traditie is niet het bewaren van de as, maar het levend houden van het vuur.”

Gisteren vond op de binnenplaats van de door hem geconsolideerde kasteelruïne, op de plek waar hij drieëntachtig jaar eerder geboren werd, het afscheid plaats van de Heer van Geijsteren en Spraland. Aansluitend vond de bijzetting in het familiegraf plaats, waarbij hij met gilde-eer begeleid werd door leden van het Koninklijk Sint Willibrordus Gilde, waarvan hij ruim vijftig jaar de zeer gewaardeerde beschermheer was.

In het juninummer van het digitaal magazine van AiN volgt voor de donateurs een uitgebreid In Memoriam.

Voor een foto en een kort filmpje van het afscheid zie: www.limburger.nl/cnt/dmf20170520_00040754/baron-geijsteren-met-gilde-eer-begraven