Overleden: dr. R.M. Duin

Lynden, wapen

Dr. Roelf Marten Duin, geboren Amsterdam 10 april 1947, overleden [Rotterdam] 25 januari 2016, echtgenoot van Albertha Maria Duin née barones van Lynden.

In Memoriam
Roelf Marten Duin werd geboren op 10 april 1947 te Amsterdam als zoon van Roelf Duin en Clasine Rietdijk. Zijn vader was een ondernemende man die, na in de Verenigde Staten te zijn geweest, terugkeerde in Nederland en vlak voor de bezetting in 1940 Nederland verliet om zich in Ned.-Indië te vestigen. Daar trad hij vervolgens in het huwelijk en samen keerden zij pas na de oorlog terug in Nederland.

Hij was het eerste kind in het gezin en na hem werd er nog een broertje geboren. Hij groeide de eerste jaren op in Amsterdam aan de Van Baerlestraat, maar na de geboorte van zijn broertje verhuisde het gezin enkele keren totdat het aan de Prinses Julianalaan ging wonen. Zijn vader was aanvankelijk werkzaam in de effectenhandel en werd later afdelingschef.

Na zijn middelbare schoolopleiding voltooid te hebben, vervulde hij zijn militaire dienstplicht en werd uiteindelijk res.-1e luitenant speciale diensten technische dienst. Inmiddels was hij in 1972 gehuwd met Albertha Maria barones van Lynden. Zij was een telg uit een oud-adellijk geslacht, waarvan de stamvader voor het eerst vermeld werd in 1307 te Lienden in de Neder-Betuwe. In 1814 werd een voorvader opgenomen in de Nederlandse adel en in 1818 werd aan hem de titel van graaf bij recht van eerstgeboorte verleend, terwijl de overige nakomelingen de titel van baron/barones kregen. Samen krijgen zij twee kinderen, een dochter en een zoon, en woonden in de jaren die volgden in Vreeland en Rotterdam.

Nadat hij wis- en natuurkunde in Leiden gestudeerd had, promoveerde hij in 1974 als sterrenkundige. In Leiden was hij lid van Minerva 1965 jaarclub Koh-i-Noor, die hem kenmerkte als trouw, geestig en met een scherp verstand. Nadien werd hij eerst werkzaam bij de Algemene Bank Nederland N.V. en vervolgens was hij werkzaam als automatiseringsdeskundige bij Ned. Unilever Bedrijven en adviseur telecommunicatie bij Berenschot B.V.

Op 25 januari 2016 kwam hij te overlijden: “Onze lieve Roelf Marten Duin is gestorven”. Roelf Marten Duin werd achtenzestig jaar en wordt diep betreurd door zijn echtgenote, dochter, zoon, schoonzoon, schoondochter, kleindochter en verdere familieleden. De crematie vond plaats in besloten kring op zaterdag 30 januari met aansluitend de viering van zijn leven in de Grote Kerk te Rotterdam.