Overleden: ds. J.W. Wery

Afb. 1. Ds. J.W.Wery. Foto met dank aan www.remonstranten.org.
Afb. 1. Ds. J.W.Wery. Foto met dank aan www.remonstranten.org.

Ds. Joost Willem Wery, geboren ’s-Gravenhage 9 juni 1923, overleden 1 juni 2016, emeritus Remontrants predikant, weduwnaar van Constance Cornélie Wery née jonkvrouwe Feith.

In Memoriam
Joost Willem Wery werd geboren op 9 juni 1923 te ’s-Gravenhage. Zijn vader, mr. Willem Frans Wery, kwam uit een familie die teruggaat tot in de 17e eeuw in Herstal nabij Luik. Diens vader kwam eind 19e eeuw vanuit Aken als leraar in ’s-Gravenhage. Hier maakte hij naam als ontwerper van het stenografiestelsel Stolze-Wery en gaf vele cursussen en lezingen. Ook organiseerde hij tentoonstellingen en internationale congressen, waardoor de kennis van de stenografie zich kon verbreiden. Zijn moeder, Adriana Theodora Stoop, stamde uit een geslacht uit het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat en de stamvader werd voor het eerst in 1508 genoemd. De familie behoorde als schepenen en burgemeesters eeuwenlang tot de gezeten inwoners van Dordrecht. Verschillende leden werden eind 19e en begin 20e eeuw eeuw in de Nederlandse adel verheven.

Hij groeide met twee broers en een zusje op in ’s-Gravenhage en hier was zijn vader werkzaam als advocaat. Het gezin woonde aan de Van Alkemadelaan en hoewel er in het hele huis geen bijbel te vinden was, koos hij voor een studie theologie in Leiden. Oorzaak hiervan waren de oorlogsjaren, waarbij deze studie voor hem als onderduiker praktisch was, maar al snel werd theologie meer: “Hij werd gegrepen, niet door de Duitsers, maar door Prof. Van Holk, toen Remonstrants theoloog en predikant”, zoals zijn jongste zoon tijdens zijn begrafenisdienst zou zeggen. In een familie met veel juristen, was zijn keuze ongewoon, maar voor hem was dit zijn bestemming. “Ja, zo had God dat leven bedoeld”, zou zijn zwager Feith zeggen tijdens deze zelfde dienst.

Afb. 2. Het familiewapen Feith.
Afb. 2. Het familiewapen Feith.

In 1949 huwde hij jonkvrouwe Constance Cornélie Feith, die uit een oud geslacht van burgemeesters van Elburg stamde, en die een vroeger schoolgenootje van hem was. Twee jaar later gingen zij in Friedrichstadt in Duitsland wonen, waar hij Remonstrants predikant werd. Daarna werd hij predikant in Oosterbeek, Haarlem en uiteindelijk in Rotterdam. Inmiddels hadden zij twee zoons en twee dochters gekregen. In Rotterdam kwam hij als predikant tot volle wasdom en was hij zeer geliefd.

Hij was een man met liefde voor woorden en zocht de oorspronkelijke betekenis hiervan op, om deze beter te kunnen begrijpen en om deze betekenis zo aan anderen in zijn preken te kunnen overdragen. Hij zocht hierbij steeds de link naar actualiteiten. Hij liet zich leiden door verwondering over de wereld, het bestaan en het mens zijn. Hij was verrassend, oorspronkelijk, steeds belangstellend, humoristisch en wijs. Zijn oudste kleinzoon zei tijdens zijn afscheid: “Grootvader bezat het vermogen moeilijke dingen lichtvoetig te bespreken, maar ze niet uit de weg te gaan. Hij had een scherp oordeel, maar was geen scherpslijper.”

Na zijn emeritaat in 1987 verhuisden zij naar Barchem en er volgden meer dan twintig gelukkige jaren met zijn geliefde echtgenote, waarin zij volop genoten van hun klein- en achterkleinkinderen. Deze jaren werden overschaduwd door het tragisch overlijden van hun kleindochter Lideke, die tijdens haar huwelijksreis in 2005 in Thailand door de grote tsunami om het leven kwam. De Lideke Wery Foundation houdt haar nagedachtenis in leven en zet zich in om jongeren, in de door de tsunami getroffen gebieden, meer kansen te bieden voor ontwikkeling. De collecte tijdens zijn afscheidsdienst was dan ook vanzelfsprekend voor deze stichting.

Toen zijn echtgenote werd getroffen door de ziekte van Alzheimer en intensieve zorg nodig had, stond hij haar vijf jaar lang trouw terzijde. Haar overlijden in 2014 was een zware slag voor hem, maar hij hervond zichzelf en bleef deel uitmaken van de wereld en het familienetwerk als vader en (over)grootvader – hij bleef de levenskunstenaar, die hij altijd was geweest.

Eenheid in het nodige/Vrijheid in het onzekere/In alles de liefde: op 1 juni 2016 kwam “… onze geïnspireerde en inspirerende vader, schoonvader en (over)grootvader Joost Willem Wery echtgenoot van Constance Cornélie Feith…” te overlijden. Ds. Joost Willem Wery werd bijna drieënnegentig jaar en wordt diep betreurd door zijn zoons, dochters, schoondochters, schoonzoons, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familieleden.

De herdenkingsdienst, onder leiding van de Remonstrantse predikant ds. H. van den Berg, vond plaats op woensdag 8 juni in de Hervormde Kerk in Barchem.

Link naar een column over ‘Bedachtzaamheid’ door ds. Joost Wery uit 2007: www.remonstranten.org/mijnke/mijwery.htm.