Overleden: jonkheer M.C. van Geen

Afb. 1. Het familiewapen Van Geen.
Afb. 1. Het familiewapen Van Geen.

Jonkheer Mathieu Constant van Geen, geboren Waardenburg 16 juni 1926, overleden Nijmegen 4 april 2016, weduwnaar van Carla Alfrieda Arda van Geen née van Hoogstraten, Ridder Johanniter Orde in Nederland.

In Memoriam
Jonkheer Mathieu Constant van Geen werd geboren op 16 juni 1926 te Waardenburg. Zijn vader, jonkheer Matthieu Lambert van Geen, was een telg uit een geslacht dat teruggaat tot in de 17e eeuw in het Belgische Gent. Voorvader Josephus Jacobus baron van Geen (1775-1846) had een glanzende carrière als militair en werd uiteindelijk generaal tit. Hij werd in 1831 in de Nederlandse adel verheven met de titel van baron bij eerstgeboorte, terwijl de overige nakomelingen het predicaat jonkheer/jonkvrouwe kregen. Zijn moeder, jonkvrouwe Constantia Jacoba van Holthe van Echten, stamde uit een Veluws geslacht van bestuurders, dat teruggaat tot in 1404. Door het huwelijk met de erfdochter uit het geslacht Van Echten werd deze naam toegevoegd. In 1816 werd een voorvader benoemd in de Ridderschap van Drenthe en sindsdien maakt de familie deel uit van de Nederlandse adel met het predicaat van jonkheer.

Afb. 2. Jonkheer Mathieu Lambert van Geen (1883-1970), foto met dank aan het gemeentearchief Putten op www.putten.nl.
Afb. 2. Jonkheer Mathieu Lambert van Geen (1883-1970), foto met dank aan het gemeentearchief Putten op www.putten.nl.

Hij was de jongste in het gezin met twee oudere zusjes en broertjes en groeide het eerste jaar op in Waardenburg, waarvan zijn vader burgemeester was, tot het gezin in 1927 na de benoeming van zijn vader tot burgemeester van Putten hierheen verhuisde. Hier werd vijf jaar later nog een zusje geboren. Het gezin woonde in Putten op huize Bijstijn. Zijn jeugdjaren werden overschaduwd door de oorlog: zijn vader werd in 1941 ontslagen door de bezettende macht en werd gevangen genomen. Na in het concentratiekamp Neuengamme te hebben gezeten, volgde een dodenmars van Hamburg naar Gardelegen. Onderweg ontsnapte hij met enkele lotgenoten en ontliep zo een vreselijke dood, want de anderen gevangenen werden in een schuur opgesloten, die daarna in brand werd gestoken.

De Amerikaanse commandant die dit bij de bevrijding hoorde, beval de verwoesting van de stad, maar burgemeester Van Geen overtuigde hem dit niet te doen: “Alleen Duitse officieren branden als vergelding steden en dorpen af en vermoorden hun tegenstanders. Zo doen Nederlandse en Amerikaanse officieren niet.” Hiermee verwees hij naar de dramatische gebeurtenissen die in Putten in oktober 1944 als vergelding hadden plaatsgevonden. In Gardelegen herinnert als dank tot op de dag van vandaag een foto met zijn naam in de kerk aan hem.

Afb. 3. Het oorlogsgraf in Putten van jonkheer Hendrik Gerard van Geen (
Afb. 3. Het oorlogsgraf in Putten van jonkheer Hendrik Gerard van Geen (1921-1945).

Bijna het hele gezin raakte bij het verzet betrokken, zijn zusjes als koeriersters en zo zat Mathieu Constant bij de verzetsgroep ‘De Stootgroep’, maar helaas werd één van zijn broers, jonkheer Hendrik Gerard van Geen, door de SD opgepakt en op 2 maart 1945 gefusilleerd. Zijn vader keerde verzwakt terug uit Duitsland en werd in zijn ambt hersteld. Vanwege zijn gezondheidstoestand werd het burgemeestersambt eerst voor hem waargenomen. In 1948 trad hij terug na 21 jaar burgemeester van Putten te zijn geweest. In de laatste gemeenteraadszitting waarin hij afscheid nam, was een groot aantal burgemeesters uit de omliggende gemeenten aanwezig om hem op deze wijze te eren. Ook de receptie na afloop werd zeer druk bezocht.

Afb. 4. Huize Bijstijn in Putten, woonhuis van het burgemeestersgezin Van Geen, foto part. coll.
Afb. 4. Huize Bijstijn in Putten, woonhuis van het burgemeestersgezin Van Geen, ansichtkaart part. coll.

Mathieu Constant werd, na zijn opleiding voltooid te hebben, werkzaam als gemachtigde van Consultants Inc. in Amsterdam. In 1955 huwde hij Carla Alfrieda Arda van Hoogstraten. Zij stamde uit een familie in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat, dat door huwelijken met Nederlandse adel verbonden was. Haar vader was dominee en haar moeder een jonkvrouwe Von Steiger. Na hun huwelijk woonden zij eerst op Huize Bijstein in Putten. Nadat hij werkzaam was geworden voor Werkspoor N.V. woonden zij in Johannesburg in Zuid-Afrika. Hier werden, nadat zij al eerder een dochter hadden gekregen, hun twee zoons geboren. Na terugkeer in Nederland gingen zij in Bilthoven wonen en werd hij werkzaam voor Werkspoor N.V. in Utrecht tot hij directeur werd bij Grintverkoopkantoor B.V. en zij naar Nijmegen verhuisden. Hier bleven zij ook na zijn pensionering wonen en het was ook in Nijmegen dat zijn echtgenote in 2000 kwam te overlijden.

Op 4 april 2016 kwam hijzelf in Nijmegen te overlijden: “Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is, geven wij U kennis van het overlijden van onze allerliefste pappie, schoonvader en grootvader Jonkheer Mathieu Constant van Geen Ridder Johanniter Orde in Nederland.” Jonkheer Van Geen werd negenentachtig jaar en wordt diep betreurd door zijn dochter, zoons, schoondochters, vijf kleinkinderen en verdere familieleden. De crematie vond in besloten kring plaats.

Annonce van het overlijden met dank aan Netty op www.nobiliana.de.