Overleden: jonkheer R.A. Verheyen

Afb. 1. Het familiewapen Verheyen.
Afb. 1. Het familiewapen Verheyen.

Jonkheer René André Verheyen, geboren ’s-Gravenhage 28 juli 1955, overleden 24 mei 2016.

In Memoriam
Jonkheer René André Verheyen werd geboren op 28 juli 1955 te ’s-Gravenhage. Zijn vader, jonkheer Ferdinand Norbert Joseph Marie Verheyen, stamde uit een geslacht, waarvan de stamvader in 1499 in Best vermeld werd. De familienaam luidde oorspronkelijk Van der Heyden, maar veranderde in latere generaties in Verheyen (soms ook wel als Verheijen geschreven). De familie bracht eeuwenlang bestuurders voort en in 1752 werd een voorvader rentmeester van de heerlijkheid Loon op Zand. Drie opeenvolgende Verheyens waren hiervan rentmeester en uiteindelijk werd het kasteel van Loon op Zand in 1857 familiebezit en bleef dit tot de verkoop vier generaties later. In 1831 werd een voorvader in de Nederlandse adel verheven met het predikaat van jonkheer.

Afb. 2. Jonkheer Franciscus Xaverius Verheyen (1779-1851), die in 1831 in de Nederlandse adel verheven werd. Gravure part. coll.
Afb. 2. Johannes Baptista Verheyen (1746-1814), de stamvader van alle jonkheren Verheyen. Gravure part. coll.

Zijn moeder stamde uit de familie Bel, die teruggaat tot in de 16e eeuw in de omgeving van Antwerpen. Een voorvader vestigde zich in de 18e eeuw in Zelhem en hier bracht de familie eeuwenlang aannemers voort. Haar vader vertrok naar Ned.-Indië en werd daar architect-aannemer. In 1941 huwde haar oudere zusje hier een jonkheer Quintus, die een jaar later als 2e luitenant zou sneuvelen. Ook van haar ouders eiste de oorlog zijn tol, want beiden kwamen om in de kampen.

Hij groeide op in ’s-Gravenhage en hier was zijn vader eigenaar van het assurantiekantoor Meer en Bosch. Na zijn opleiding voltooid te hebben, werd hij eerst werkzaam op het ministerie van Landbouw en Visserij en later op dat van Economische Zaken. In 1989 trad hij in het huwelijk, maar zij besloten uiteindelijk uiteen te gaan.

Toen er bij hem een ziekte werd vastgesteld, streed hij met volle overgave hiertegen, maar uiteindelijk kon hij deze strijd niet winnen. Op 24 mei 2016 overleed jonkheer René André Verheyen: “Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze unieke broer, zwager, oom en mijn vriend.” Jonkheer René André Verheyen werd zestig jaar en wordt diep betreurd door zijn naasten, die diep respect hebben voor de wijze waarop hij zijn ziekte heeft doorstaan.

De crematieplechtigheid vond plaats op dinsdag 31 mei 2016 in crematorium Ockenburgh in ’s-Gravenhage.