Overleden: mr. W.M.J.A. Russel

Afb. 1. Mr. W.M.J.A. Russel (1924-2016).
Afb. 1. Mr. W.M.J.A. Russel (1924-2016).

Mr. Wolfgang Marie Joseph Antoine Russel, geboren Vaals 8 februari 1924, overleden Driebergen-Rijsenburg 27 mei 2016, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, weduwnaar van Theresia Elisabeth Canisia Maria Russel née jonkvrouwe van Nispen tot Pannerden en partner van Jenny Willemine Jacoba Halbertsma née van Andel.

In Memoriam
Wolfgang Marie Joseph Antoine (‘Wolf’) Russel werd geboren op 8 februari 1924 te Vaals. Zijn vader, Eduard Joseph Lodewijk August Russel, was een telg uit een geslacht, dat in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat is terug te vinden. De stamvader werd voor het eerst vermeld in 1597 in Andernach in Duitsland. In de eerste generaties bracht de familie kooplieden voort, maar in de 18e eeuw vestigde een voorvader zich in Limburg en sindsdien bekleedde de familie vele hoge ambtelijke functies en ging hierdoor en door grootgrondbezit tot de plaatselijke notabelen behoren. Zijn moeder, jonkvrouwe Oda Maria Testa, stamde uit een geslacht, dat zijn oorsprong in de 16e eeuw in het Italiaanse Genua vond, maar dat vervolgens eeuwenlang in Constantinopel woonde en daar in de diplomatieke dienst Venetië, Rusland en tenslotte Nederland vertegenwoordigde. In 1847 werd haar betovergrootvader in de Nederlandse adel verheven met de titel baron bij eerstgeboorte.

Hij groeide op in Vaals met een oudere broer en twee jongere zusjes, tot het gezin naar het imposante landhuis De Kluis in Houthem-St. Gerlach verhuisde, dat in 1901 door grootvader jonkheer mr. Gaspard Marie Raban Testa gebouwd was. Hier werd het gezin uitgebreid en kreeg hij er nog een zusje bij. Zijn vader was in deze jaren directeur van de Zuider Handel Mij. en werd uiteindelijk bankier en directeur van de Nederlandsch Luxemburgsche Bank. In 1945, hij was toen eenentwintig jaar, werd het gezin door grote tegenslag getroffen, toen zijn oudste zusje in het ziekenhuis kwam te overlijden.

Afb. 2. Huis De Kluis in Houthem-St. Gerlach, met een aanbouw uit latere tijden, nadat het in 1954 als Katholiek Rust- en Herstellingsoord voor mijnwerkers in gebruik was genomen. Foto met dank aan www.wijhouthemsintgerlach.nl.
Afb. 2. Huis De Kluis in Houthem-St. Gerlach, met een aanbouw op de begane grond uit latere tijden, nadat het in 1954 als Katholiek Rust- en Herstellingsoord voor mijnwerkers in gebruik was genomen. Foto met dank aan www.wijhouthemsintgerlach.nl.

Na zijn studie rechten aan de Katholieke Universiteit voltooid te hebben, vervulde hij zijn militaire dienstplicht als luitenant en bracht lange tijd in Indonesië door. In het Limburgsch Dagblad viel op 29 september 1950 over zijn thuiskomst het volgende te lezen: “Welkom thuis – Maandagavond kwam luitenant Wolf Russel na een afwezigheid van ruim 19 maanden in zijn ouderlijke woning uit Indonesië terug. De jonkheid had villa De Kluis voor deze gelegenheid passend versierd. Velen kwamen hun felicitaties aanbieden. Zaterdagavond zal de fanfare om zes uur onder directie van de heer Marcel Abbeel een serenade brengen. Tevens zal thuisfront dan de gelukwensen aanbieden.”

In 1951 trad hij in het huwelijk met jonkvrouwe Theresia Elisabeth Canisia Maria van Nispen tot Pannerden, die daarvoor actief was als districts-commissaris bij de Gidsenbeweging van de R.K. Meisjespadvinderij. Samen kregen zij een zoon en een dochter, maar hun zoon Eduard overleed helaas in 1960 kort voor zijn zevende verjaardag door een ongeval – hij bleef echter altijd deel uitmaken van hun leven.

Door zijn werkzaamheden op het ministerie van Defensie woonden zij aanvankelijk in ’s-Gravenhage, maar vervolgens ook in Frankrijk, waar hij in Parijs gedetacheerd was als lid van de Nederlandse delegatie bij het NAVO hoofdkwartier. Na terugkeer in ’s-Gravenhage werd hij hoofdadministrateur bij het ministerie van Defensie, tot hij hier directeur materieelplannen werd. In 1983 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur militaire voorzieningen van de NAVO in Luxemburg en verhuisden zij hierheen. Vanwege zijn vele verdiensten werd hij in 1975 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Afb. 3. Th.E.C.M. Russel née jonkvrouwe van Nispen tot Pannerden (1925-1999).
Afb. 3. Th.E.C.M. Russel née jonkvrouwe van Nispen tot Pannerden (1925-1999).

Na terugkeer in Nederland gingen zij in Driebergen wonen. In 1999 overleed zijn echtgenote en na aanvankelijk begraven te zijn in Driebergen-Zeist, volgde het jaar daarna haar bijzetting in de grafkapel bij de St. Gerlachuskerk in Houthem. In de jaren die volgden, vond hij een nieuwe partner in Jenny Willemine Jacoba Halbertsma née van Andel, die de dochter was van een arts en van wie de moeder uit de patriciaatsfamilie Crommelin stamde. Toen hij in de laatste jaren meer zorg nodig had, vond hij deze in de zorgresidentie Zonneburg.

Op 27 mei 2016 kwam hij in Driebergen-Rijsenburg te overlijden: “Bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang onder ons mocht zijn, delen wij u mede dat na een rijk leven is overleden mijn intens lieve en zorgzame vader, schoonvader, ‘kleine’ opa, grootste vriend, broer, zwager, Wolf en opa Wolf”. Mr. Wolfgang Marie Joseph Antoine Russel werd tweeënnegentig jaar en wordt diep betreurd door zijn partner, dochter, schoonzoon, kleindochters, schoonzuster, zusje en verdere naasten.

De uitvaartdienst vond plaats op donderdag 2 juni in zijn voormalige parochiekerk Sint Petrus’ Banden in Driebergen-Rijsenburg, waarna de bijzetting volgde naast zijn echtgenote in de grafkapel op de begraafplaats van parochie Houthem te St. Gerlach.