Overleden J. barones van der Feltz née van Es

a11

Jacobine barones van der Feltz née van Es, geboren Rotterdam 3 maart 1926, overleden Zwolle 2 januari 2016.

In Memoriam
Jacobine van Es werd geboren op 3 maart 1926 te Rotterdam. Haar vader, Marius Laurentius van Es, stamde uit een familie van Rotterdamse groothandelaren en ondernemers. Haar moeder, Adriane Jacobine Pit, was een telg uit de patriciaatsfamilie Pit, die terug te vinden is in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat. Zij groeide op in Rotterdam met een jonger zusje en broertje aan het Westplein nr. 13, tot het gezin naar Wassenaar verhuisde. Haar vader was werkzaam als tabakshandelaar en werd lid van de Fa. G.L.M. van Es & Zn te Rotterdam.

Op 8 september 1951 trad zij in Wassenaar in het huwelijk met mr. Robert Samuel Napier baron van der Feltz, die uit een van oorsprong Luxemburgse familie stamde, waarvan de eerste voorvader in 1368 vermeld werd. Een voorvader van hem kwam in de 17e eeuw als officier in Statendienst naar Nederland en in 1867 werd een andere voorvader in de Nederlandse adel ingelijfd met de titel van baron. Zijn voornaam Napier dankte hij aan zijn Britse moeder Napier. Het was niet het enige huwelijk in de familie met iemand uit het rode boekje, want zo huwde haar zusje in latere jaren een jonkheer De Blocq van Scheltinga.

Haar echtgenoot was na zijn studie rechten in Leiden voltooid te hebben in dienst getreden van Buitenlandse zaken en in 1947 was hij gezantschaps-attaché bij de permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York, waar hij in datzelfde jaar als secretaris van de delegatie op de tweede Algemene Vergadering fungeerde. Na hun huwelijk werd hij 2e gezantschapssecretaris op de ambassade in Kopenhagen. Inmiddels was hun eerste kind, een dochter, geboren en in Kopenhagen volgde een zoon. Nadien volgde de benoeming tot 1e ambassadesecretaris in Londen en tot ambassaderaad en hoofd van de Consulaire afdeling in Stockholm. In 1965 werd haar echtgenoot benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Na een tussenstop als sous-chef directie Europa op het ministerie van Buitenlandse zaken in ’s-Gravenhage, volgde in 1969 de benoeming tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Khartoum, maar in datzelfde jaar besloten zij uiteen te gaan en vestigde zij zich in Wassenaar. Hier huwden in de jaren erna haar dochter en zoon en werd zij grootmoeder en overgrootmoeder.

Op 2 januari 2016 kwam zij te overlijden te Zwolle: “Verdrietig namen wij afscheid van onze lieve, zorgzame en sterke moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en mijn zuster Jacobine baronesse van der Feltz-van Es.” Barones Van der Feltz werd negenentachtig jaar en wordt diep betreurd door haar zoon, dochter, schoonzoon, schoondochter, zes kleinkinderen, acht achterkleinkinderen, zusje en verdere familieleden. Op uitdrukkelijke wens van de overledene heeft de bijzetting in stilte plaatsgevonden.

Op de foto het familiewapen Van der Feltz en Westplein nr. 13 in Rotterdam, waar zij haar jeugdjaren doorbracht, voor het gezin naar Wassenaar verhuisde.