Noor van Imhoff: in het Stedelijk Museum en in De Appel in Amsterdam

Imhoff, compilatie

Momenteel zijn in beide musea installaties te zien van de beeldend kunstenares Noor van Imhoff, die voluit Saskia Noor barones van Imhoff heet. In De Volkskrant gisteren werden deze ‘puzzelkunst’ genoemd: installaties bestaande uit bekende (gebruiks)voorwerpen en nieuw gemaakte voorwerpen, waarbij de toeschouwer zelf in associatief verband moet puzzelen wat de betekenis kan zijn. Haar installaties zijn t/m 8 april in het Stedelijk Museum en t/m 10 april in De Appel arts centre in Amsterdam te zien.

Link naar haar webpagina: www.saskianoorvanimhoff.com

Link naar haar foto en meer informatie: http://exhibitionist.nl/tentoonstelling/136685-2/

Nieuwste nieuwsbrief sKBL

sKBL nieuwsbrief

De Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) geeft een gratis nieuwsbrief uit vol informatie over dit belangrijke historische erfgoed. In deze nieuwsbrief komt onder meer jonkheer Robert J. Quarles van Ufford aan het woord. Hij is directeur van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en vertelt over de doelstellingen van deze organisatie, die 29 monumenten van het Rijk overgedragen heeft gekregen en beheert.

In de rubriek ‘Betrokkenen aan het woord’ vertelt dit keer Anetta de Jong, die als directeur aan kasteel De Haar verbonden is, hoe belangrijk het verhaal van de bewoners voor de bezoekers van het kasteel is en hoe kasteel De Haar verschillende doelgroepen probeert te bereiken en daar heel succesvol in is.

Verder staat er ook dit keer nog veel meer informatie in over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Meer lezen? Zie: http://us8.campaign-archive2.com/?u=ff86bad150871b15373df205b&id=4ef958db6b&e=c0088fe059

Of word volger op facebook: www.facebook.com/skblnederland

De adellijke voorouders van cabaretier Jochem Myjer

Vanavond gaat in de serie Verborgen Verleden op NPO 2 om 20.30 uur cabaretier Jochem Myjer op ontdekkingstocht naar zijn voorouders en ontdekt adellijke voorouders en een in de Nederlandse geschiedenis beroemde voorvader. In de vrouwelijke lijn stamt hij af van het echtpaar Gabriel Jasper Gérard de Vidal de Saint Germain (1808-1887) en Rudolphine Christine Antoinette gravin van Rechteren (1814-1856). De gravin woonde met haar echtgenoot op het huis Relaer in Heino en in deze gemeente was haar ega in de jaren 1837-1886 burgemeester.

Rudolphine overleed in 1856 nog maar eenenveertig jaar oud: “Op den 25 mei 1856 overleed op den Huize ’t Reelaer Vrouwe R.C.A. de Vidal de St. GERMAIN Geboren GRAVIN van RECHTEREN , nalatende een diep bedroefde gade en acht kinderen waarvan de oudste nog geen 14 jaren. Eenige kennisgeving.” De maand ervoor was Rudolphine op 4 april bevallen van haar achtste kind en mogelijk waren de inspanningen haar teveel geworden.

Via deze gravin Van Rechteren is Jochem Meyjer een nakomeling van de bekende 18e eeuwse patriot Joan Derk van der Capellen, heer van de Poll, Appeltern, Altforst en Bredenhorst (1741-1784), die beroemd werd met zijn geschrift ‘Aan het Volk van Nederland’, waarin hij kritiek uitte op het falende landsbestuur.

Afbeeldingen van het echtpaar De Vidal de St. Germain-Van Rechteren met hartelijke dank aan: J.H. de Vey Mestdagh, G.H. van Voorst Vader, Histoire de Marguerite Isabelle de Ittersum (Groningen, 1995). Dit boek is nog steeds verkrijgbaar via: www.devidaldestgermain.nl/publicaties/

Geboren: Van Suchtelen

Afb. Het familiewapen Van Suchtelen.
Afb. Het familiewapen Van Suchtelen.

Jonkheer Vik Hendrik Pieter van Suchtelen, geboren Amsterdam 9 februari 2016, zoon van jonkheer Rutger Henry Pieter van Suchtelen en Sarah Bernardine van Suchtelen née Kesler.

De ‘Jheronimus Bosch’ van jonkheer Bowier en ridder Van Ertborn

Ertborn, compilatie

Vandaag heeft Z.M. de Koning in ’s-Hertogenbosch de overzichtstentoonstelling geopend van Jheronimus Bosch. Het oeuvre van hem is vrij klein, maar er zijn daarnaast ook kopieën van zijn werk bekend die eertijds aan hem zelf werden toegeschreven, maar nu niet meer. Eén daarvan is een kopie van het Antonius-drieluik, dat zich tegenwoordig in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen bevindt.

Het schilderij bevond zich eind 18e eeuw in de verzameling van jonkheer mr. Marten Bowier (1750-1830), die onder meer advocaat in ’s-Hertogenbosch was en in de jaren 1815-1830 lid van de Eerste Kamer. Het werd later aangekocht door Florent Joseph ridder van Ertborn (1784-1840). Ridder Van Ertborn was eerst burgemeester van Antwerpen en nadien gouverneur van Utrecht. Zijn huwelijk met Adrienne Eleonore Sophie barones van Heeckeren (1812-1850) wekte veel verwondering vanwege het geloofs- en leeftijdsverschil, maar werd ook wel symbolisch gezien voor de hereniging van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden – ook al was later dat jaar de Belgische Opstand. Hij was een groot verzamelaar van Vlaamse en Nederlandse primitieven die hij aan Antwerpen legateerde. Hieronder bevond zich ook deze ‘Verzoeking van de heilige Antonius’ door  ‘Jheronimus Bosch’. Deze wordt gezien als de meest natuurgetrouwe kopie van het orgineel in Lissabon en draagt ook zijn handtekening, maar wordt nu beschouwd als een vroege kopie.

Op de afbeelding de ‘Verzoeking van de heilige Antonius’ en het borstbeeld van de ridder Van Ertborn door Jozef Geefs, beide in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Veilingopbrengst kavels Röell: ruim 15.000 euro

Roell, compilatie 2

Op zondag 7 februari werden er bij het Veilinghuis Peerdeman in Utrecht vier kavels geveild die uit de adellijke familie Röell afkomstig zijn. De veilingopbrengst hiervan was in totaal 15.490 euro. De zilveren geboortebeker bracht 90 euro op, het minatuurportret 500 euro, het horloge 900 euro en het Chinees porselein serviesgedeelte 14.000 euro.

Hieronder volgt nog een keer de beschrijving van de vier geveilde kavels:

een miniatuurportret van mr. Willem Frederik baron Röell (1768-1835) (aquarel op ivoor, geschilderd door Jan Hendrick Neuman, richtprijs 300-500 euro). Hij werd in 1817 ingelijfd in de Nederlandse adel en in 1817 werd hem de titel van baron verleend. Hij was onder meer in de jaren 1814-1817 minister van Buitenlandse Zaken en werd daarna Minister van Staat. Hij was gehuwd met Sara Johanna Hop.

een gouden horloge van jonkheer Herman Hendrik Röell (1866-1884) (Vacheron & Constantin Geneve, richtprijs 700-900 euro): “Heden overleed onze geliefde oudste Zoon, HERMAN HENDRIK in den ouderdom van 18 jaren. [jonkheer] W.Röell, J.I. Röell, geb. [jonkvrouwe] Dedel. Amsterdam, 21 juni 1884. Eenige kennisgeving.”

een zilveren geboortebeker van Willem baron Röell (1897-1971) (met gegraveerd monogram WF, richtprijs 40-60 euro). Hij was eerst advocaat en procureur en werd uiteindelijk rechter-plv. van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Hij was gehuwd met Anna Clara Electa Walburga barones van Harinxma thoe Slooten

een 70-delig Chinees porselein serviesgedeelte ( richtprijs 2500-3500 euro).

Link naar de webpagina: www.veilinghuispeerdeman.nl

Muzikaal toneelstuk over het leven en werk van Clara Feyoena barones van Raesfelt née barones van Sytzama (1729-1807)

Raesfelt-van Sytzama, Clara Feyoena van, bewerkt

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 februari wordt er een voorstelling opgevoerd in de Witte of St. Lambertuskerk in Heemse over het leven van deze bijzondere adellijke dame. Een betere plek is er eigenlijk niet denkbaar, want vlakbij stond eertijds haar huis, de havezate Heemse, aan deze kerk schonk zij een orgel (helaas nu elders) en vrijwel zeker is zij hier ook bijgezet in de familiegrafkelder. Clara Feyoena verwierf faam als dichteres en het meest bekende werk van haar is ongetwijfeld ‘Wij knielen voor uw zetel neer’ dat als gezang 73 opgenomen is in het Liedboek voor de Kerken.

Kaarten kosten in de voorverkoop 8 euro en zijn te bestellen in Hardenberg bij boekhandel Heijink of per mail via theodorusvdvliet@hotmail.com.

Foto van haar portret met hartelijke dank aan het Hardenbergs Archief: www.hardenberg.nl/hardenbergs-archief.

Geboren: Laman Trip

Trip, Laman, wapen

Geboren
Jonkvrouwe Aimée Maggy Tessie Laman Trip, geboren Shanghai 2 februari 2016, dochter van jonkheer Rutger Egbert Laman Trip en Marije Laura Marianne Laman Trip née Vomberg.

 

Wienerball 2016: verslag van AiN van het debutantenbal in de rijke Weense traditie

Wiener Ball, compilatie

Zaterdagavond 6 februari vond in het Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk het 48e Wiener Ball plaats, dat ook nu weer weer bijzonder geslaagd genoemd mag worden. Dit jaar waren er vele buitenlandse gasten van naam, waaronder Oostenrijkse Aartshertogen uit de Keizerlijke familie Habsburg-Lotharingen en Z.H. Eduard Prins von Anhalt.

De avond werd geopend door het Jungdamen- en Jungherrenkomitee, waarin dit jaar veel namen uit het rode boekje waren terug te vinden: jonkvrouwe Alting von Geusau, jonkvrouwe Filz von Reiterdank, barones Van Heemstra, jonkvrouwe Laman Trip, twee gravinnen Van Rechteren Limpurg, barones Van Voorst tot Voorst, jonkheer Alting von Geusau en baron de Vos van Steenwijk.

Ook het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat was onder de debutanten goed vertegenwoordigd met vooraanstaande namen als Bergsma, Cohen, Van Gelder, Koning, Van der Lugt, Ter Pelkwijk, Povel, Kaars Sijpesteijn, Visser, Rouppe van der Voort.

Na de zeer geslaagde openingsdans, die onder leiding van de Weense dansmeester Heinz Heidenreich was ingestudeerd, was er een openingstoespraak, waarin Dénes graaf Festetics de Tolna gememoreerd werd, die vorig jaar overleden is en die zo vele jaren een belangrijke rol gespeeld heeft bij het Wiener Ball.

Daarna was het: “Alles Walzer! Iedereen walsen!” en kon er door iedereen gewalst worden op de klanken van het Ensemble Johann Strauss. Hierna verspreidden de balgasten zich over de verschillende zalen en AiN zag en sprak velen: Z.H. Michael Hertog zu Mecklenburg was vergezeld van Clemens van Steijn, die uitgebreid spraken over het volgende grote bal op zaterdag 19 maart: het Tulpenbal (www.tulipsball.com). Max graaf van Rechteren Limpurg, wiens tweelingdochters debuteerden, vertelde over de familiestichting, die een geweldige adellijke portrettenverzamelingen beheert en die een fraaie website heeft: www.stichtingvrl.nl.

In een zeer geanimeerd gesprek met de heer Thomas Friis-Konst, van Deense adel, ging het over zijn familiegeschiedenis en het grote liefdadigheidsevenement dat hij later dit jaar in het Louwman Museum in ’s-Gravenhage organiseert. Wanneer hij in Nederland is, is hij de buurman van Hugo graaf van Zuylen van Nijevelt, die ook op het bal was. Jonkheer Pieter de Savornin Lohman, voorzitter van de Hoge Raad van Adel, ging – vriendelijk als altijd – op de foto met de heer Ralph Kröner, de consul van Oostenrijk en stelde AiN vervolgens voor aan de heer Bert Wassenaar, stalmeester van Z.M. de Koning.

Bernt baron van Voorst tot Voorst, voorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging, en echtgenote Ilona barones van Voorst tot Voorst née jonkvrouwe van Nispen tot Sevenaer, keken trots naar hun debuterende dochter op de dansvloer, voordat zij deze zelf betraden. Ilona van Voorst is met haar aanstekelijke enthousiasme de drijvende kracht achter het bekende Koningsspel en AiN kan het niet nalaten om de webpagina hier even te noemen: www.koningsspel.nl.

Mr. Ellen Versélewel de Witt Hamer née Zwaan was de pagina van AiN even kwijt geweest door de nieuwe accountnaam www.facebook.com/adelinnederland, maar had deze gelukkig teruggevonden en was verheugd te horen dat er nu ook een website is van AiN: www.adelinnederland.nl. Samen met haar echtgenoot jonkheer Tom Versélewel de Witt Hamer ging zij voor AiN op de foto met Floor barones van Dedem en echtgenoot mr. Sander Daniëls.

Ook uit de adellijke geslachten Van der Feltz, Van Rappard, Van Rijckevorsel en Van Hogendorp waren telgen aanwezig. Claudia barones van Harinxma thoe Slooten, die één van de leden van de organiserende Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland is, keek aan het einde van de avond terug op een zeer geslaagde avond.

Nadat het bal geëindigd was, ging de afterparty op de dansvloer in de nachtclub nog tot in de late uren door.