Nederlandse adel en de Militaire Willems-Orde

MWO Aulnis, D', compilatie
Vandaag reikt Z.M. de Koning deze hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding uit aan het Korps Commandotroepen vanwege hun buitengewone inzet in Afghanistan. In 1815 werd de Militaire Willems-Orde ingesteld door Koning Willem I als erkenning voor moed, beleid en trouw in de strijd. Vanaf de oprichting zijn er vele leden van de Nederlandse adel onderscheiden met deze orde. Van de 80 Commandeurs behoorden er 22 tot de Nederlandse adel, van de Ridders 3e klasse waren dat er 43 van de 385 en het aantal ridders 4e klasse bedraagt ruim 120. Tot de families met de meeste Ridders 3e klasse behoren onder meer de baronnen Van Aerssen Beyeren van Voshol, de baronnen De Constant de Rebecque, de baronnen Van Heeckeren, de baronnen Van Heerdt en de jonkheren Tindal met ieder vier Ridders. Koplopers zijn de jonkheren Van der Wyck met zes Ridders in de familie en de graven Van Limburg Stirum met acht Ridders. De laatste edelman die deze onderscheiding heeft gekregen, was de verzetsheld Pierre Louis d’Aulnis de Bourouill (1918-2012).

Link naar een filmpje, waaruit het screenshot van baron D’Aulnis afkomstig is, met meer informatie over Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/09/18/ridder-militaire-willems-orde-d-aulnis-overleden.html

Veilingnieuws: 9 lotnummers uit de adellijke familie Röell bij Veilinghuis Peerdeman

Roell, compilatie
Op zondag 20 maart vindt er bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht (www.veilinghuispeerdeman.nl) een veiling plaats, waarop meerdere lotnummers met tafelzilver, zilver, schilderijen, munten, enz. worden aangeboden die afkomstig zijn uit een tak van de familie van de baronnen en jonkheren Röell (deze tak van de familie Röell heeft een eigen ‘chef de famille’ met de titel van baron bij eerstgeboorte, de overige nakomelingen zijn jonkheer/jonkvrouwe, maar daarnaast is er nog een tweede tak met de titel van baron bij eerstgeboorte, terwijl het Hoofd van de gehele familie Röell juist jonkheer is).

Het meest opvallende stuk is een humidor (een sigarenkist) van zilver, versierd met engeltjes met een lauwerkrans in de hand en het familiewapen Röell met daarboven de baronnenkroon, die blijkens de inscriptie aangeboden zal zijn bij het afscheid van mr. Herman Hendrik baron Röell (1806-1883) in 1879 als commissaris des Konings in Noord-Holland. Verder valt het tafelzilver met familiewapen op en een zilveren dienblad met het alliantiewapen Röell-Huydecoper. Volgens de veilingcatalogus zou dit afkomstig zijn uit het bezit van de kleinzoon van dit echtpaar: jonkheer mr. Herman Hendrik Röell (1899-1951) en Jeanne Elianne Röell née jonkvrouwe Huydecoper (1900-1989). Laatstgenoemde jonkheer Röell was in de jaren 1930-1946 burgemeester van Breukelen-Nijerode en Breukelen-Sint-Pieters.

De verwachte opbrengst van deze 9 lotnummers is 12.680 tot 18.250 euro. Hieronder volgt een overzicht van alle lotnummers. De foto’s met beschrijving zijn met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht (www.veilinghuispeerdeman.nl).

Roell f
Lotnummer: 1057 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

2e gehalte zilveren grotendeels gematteerde humidor, rustend op vier bolpootjes, vier urnen op de hoeken, het deksel bekroond door een op één been staand engeltje, aan de voorzijde voorzien het familiewapen Röell bekroond door een baronnenkroon, helm en helmteken, de zijkanten geflankeerd door twee zittende engeltjes met een lauwerkrans in de rechterhand, aan de achterzijde een plaquette met gegraveerde tekst: Mr. H.H.. Brn. Röell Commissaris des Konings Provincie Noord-Holland 1860-1879, meester: Anth, 30 x 32 x 18 cm. (opm.: de veilingcatalogus vermeldt als inscriptie de voorletters ‘B.B.’, maar dit moet ‘H.H.’ zijn). Richtprijs: € 2500-3500.

Roell b
Lotnummer: 1087 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

2e gehalte zilveren dienblad met opengezaagde rand en gegraveerd alliantiewapen Röell-Huydecoper, meester: C. Begeer, Utrecht, 1920, jonkheer Mr. Herman Hendrik Röell (1899-1951), burgemeester van Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St.-Pieters, tr. 1925 Jkvr. Jeanne Elianne Huydecoper (1900-1989), herkomst: kleinzoon van het echtpaar Röell-Huydecoper, 2,5 x 30 x 21 cm. Richtprijs: € 200-300.

Roell c
Lotnummer: 2260 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Dordtse School: het toilet van Venus: Cupido en Venus gedrapeerde hemelsblauwe japon en gouden mantel met haar voet in de fontein en haar parels los, 2e helft 17e eeuw, herkomst: baronale tak van de familie Röell, 46 x 52,5 cm. Richtprijs: € 3000-5000.

Roell d
Lotnummer: 2427 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Hollandse School: dorpsherberg met figuren, paarden en kerk op de achtergrond, olieverf op paneel, Antwerpen, 17e eeuw, herkomst: adellijke familie Röell 22,5 x 35 cm. Richtprijs: € 1500-2000.

Roell e
Lotnummer: 2483 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Mogelijk Caspar Netscher (1635/1639-1684), portret van een jonge vrouw met rose japon, parelketting en parelcollier, halffiguur, olieverf op paneel, 2e helft 17e eeuw, herkomst: adellijke familie Röell, 20 x 15 cm. Richtprijs: € 2000-3000.

Roell f
Lotnummer: 1057 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

2e gehalte zilveren grotendeels gematteerde humidor, rustend op vier bolpootjes, vier urnen op de hoeken, het deksel bekroond door een op één been staand engeltje, aan de voorzijde voorzien het familiewapen Röell bekroond door een baronnenkroon, helm en helmteken, de zijkanten geflankeerd door twee zittende engeltjes met een lauwerkrans in de rechterhand, aan de achterzijde een plaquette met gegraveerde tekst: Mr. H.H.. Brn. Röell Commissaris des Konings Provincie Noord-Holland 1860-1879, meester: Anth, 30 x 32 x 18 cm. (opm.: de veilingcatalogus vermeldt als inscriptie de voorletters ‘B.B.’, maar dit moet ‘H.H.’ zijn). Richtprijs: € 2500-3500.

Roell i
Lotnummer: 1248 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Paar 14kt gouden jumelles met gegraveerd familiewapen van de adellijke familie Röell. Richtprijs: € 100-150.

Roell j
Lotnummer: 240 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Verzilverde penning van het Algemeen Steuncomité, 1914, J.C. Wienecke., verzilverde penning van de Grossglockner, F. Orth, Wien, bronzen Eeremedaille der Gemeente Zeist, ter herinnering aan Ind. militaire dienst, majoor W. baron Röell, 13-4-’49, verzilverde penning 1e prijs Lichtstoet 28-8-1919, verzilverde penning Poppententoonstelling April 1889, verzilverde penning S.N.I.P. 28 Sept. 1915 en bronzen penning Pars Simonia Magnum Vectigal, Aan mr. W. baron Röell Commissaris der Nutsspaarbank te Utrecht. Richtprijs: € 80-100.

Roell k
Lotnummer: 1204 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

24 1e gehalte zilveren couverts, rondfilet, gegraveerd met het wapen van de familie Röell, meester: Helweg & Zoon, Amsterdam, 1899 -één cassette aanwezig voor 12 couverts. Richtprijs: € 1800-2200.

Roell l
Lotnummer: 1205 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

24 1e gehalte zilveren kleine couverts gegraveerd met het wapen van de familie Röell meester: Helweg & Zoon, Amsterdam, 1899 -één cassette aanwezig voor 12 couverts. Richtprijs: € 1500-2000.

 

Minister verklaart bezwaarschrift Carlos prins de Bourbon de Parme ongegrond: zoon Carlos Hugo wordt prins

Op 9 maart 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur uitspraak gedaan op het bezwaarschrift van Carlos prins de Bourbon de Parme tegen de beschikking waarbij aan zijn zoon Carlos Hugo Klynstra naamswijziging in De Bourbon de Parme was toegestaan. Het bezwaarschrift is ongegrond verklaard en binnenkort zal deze naamswijziging bij Koninklijk Besluit bekend worden gemaakt, zodat Carlos Hugo als prins de Bourbon de Parme in het filiatieregister van de Hoge Raad van Adel ingeschreven kan worden. Wij hebben jonkheer mr. Dolph Boddaert, oud-advocaat en lid van de Raad van Advies van Stichting Adel in Nederland, bereid gevonden hierop een toelichting te geven.

Bourbon de Parme, wapen De
Afb. 1. Wapen de Bourbon de Parme, KB 15 mei 1996, afbeelding Hoge Raad van Adel.

Prins Carlos Hugo de Bourbon junior

Carlos prins de Bourbon de Parme geboren in 1970 heeft enige jaren een relatie gehad met Brigitte Klynstra, geboren in 1959. Brigitte raakte in verwachting en op 20 januari 1997 is in Nijmegen haar zoon geboren, die bij de burgerlijke stand is aangegeven als Carlos Hugo Roderik Sybren Klynstra, in de wandeling Carlos Hugo. Het kind was voor Carlos ongewenst: Kort na de geboorte verklaarde hij, dat het een “zelfstandige beslissing van Brigitte was om moeder te worden”. Brigitte heeft Carlos al in een vroeg stadium gevraagd om mee te werken aan een akte, waarbij hij zijn vaderschap zou erkennen, maar dit werd door Carlos geweigerd. Hij verklaarde dat het “uitgesloten was, dat er een familierechtelijke betrekking tussen hem en het kind zou komen”.

Op 25 juni 1998 heeft Brigitte een verzoek ingediend bij de rechtbank Zutphen om vast te stellen, dat Carlos de vader is van Carlos Hugo (artikel 1:207 B.W.). Carlos heeft in deze procedure wel verweer gevoerd, maar zijn vaderschap niet betwist.

De Rechtbank heeft eerst op 9 juli 1998 een tussenbeschikking gewezen. Daarbij is een bijzonder curator voor Carlos Hugo benoemd, om de minderjarige in rechte te vertegenwoordigen. (artikel 1:212 B.W). De zaak is daarna mondeling behandeld op de zitting van 18 maart 1999, en op 1 april 1999 is een eindbeschikking gewezen. Daarbij heeft de Rechtbank in rechte vastgesteld, dat Carlos de vader van Carlos Hugo is. De Rechtbank heeft hierbij overwogen, dat voorop staat het belang van de minderjarige om te weten van welke ouders hij afstamt, en dat daaraan geen twijfel zal bestaan.

Deze uitspraak heeft tot gevolg, dat Carlos Hugo met terugwerkende kracht tot zijn geboorte de status heeft van kind van zijn vader. In sommige publicaties wordt steeds weer vermeld, dat het zou gaan om een “onwettig” dan wel “buitenechtelijk” kind. Deze terminologie is onjuist. Op 1 april 1998 is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Vanaf die datum bestaat er geen enkel verschil meer tussen kinderen, die buiten het huwelijk, dan wel binnen het huwelijk geboren zijn. Sinds die datum is ook de mogelijkheid van “wettiging” afgeschaft. Deze wetswijziging kwam niet uit de lucht vallen. Al in 1979 is in het bekende Marckx arrest door het Europese Hof in Straatsburg vastgesteld, dat het maken van onderscheid tussen “wettige” en “niet – wettige” kinderen in strijd is met het mensenrechtenverdrag. Het Burgerlijk Wetboek is hieraan aangepast. Anno 2016 worden er meer kinderen buiten, dan binnen huwelijk geboren. Het komt dan ook onjuist en discriminerend voor om nog steeds te spreken over “buitenechtelijke kinderen”.

Carlos Hugo is dus gewoon een kind van zijn vader. In geval van overlijden van zijn vader heeft hij aanspraak op een gedeelte van zijn nalatenschap. Verder is de vader zo nodig gehouden om gedurende de minderjarigheid van Carlos Hugo in zijn onderhoud te voorzien. Uit persberichten valt af te leiden, dat Carlos aan deze verplichting heeft voldaan.

Er werd geen akte van naamkeuze opgemaakt. Carlos was destijds niet bereid eraan mee te werken dat Carlos Hugo zijn naam en titel kreeg. Hierdoor bleef Carlos Hugo vooralsnog de naam van zijn moeder houden.

Maar volgens de wettelijke bepalingen kon Carlos Hugo, nadat hij de leeftijd van 18 jaar had bereikt, op de destijds gemaakte keuze terugkomen. (artikel 1:7 B.W. en artikel 5 van het “Besluit regels voor geslachtsnaamwijziging”, K.B. van 6 oktober 1997). Al kort na de geboorte van Carlos Hugo is er door specialisten in het familierecht op gewezen, dat dit zou gaan gebeuren, en dat Carlos daarom zijn zoon beter direct had kunnen erkennen.

Carlos Hugo heeft vrij kort na het bereiken van de 18-jarige leeftijd, op 18 maart 2015, dit verzoek tot naamswijziging ingediend en met succes. De Minister van Justitie heeft op dit verzoek op 14 september 2015 positief beslist, in die zin, dat hij voornemens is een voordracht te doen voor een Koninklijk Besluit, strekkende tot inwilliging van het gedane verzoek. Deze mededeling geldt als een beschikking (volgens art. 1:7 lid 6 B.W.), die vatbaar is voor bezwaar en beroep. Het uiteindelijke K.B. is niet meer vatbaar voor bezwaar en beroep.

Carlos heeft tegen de beschikking van de Minister een bezwaarschrift ingediend. De tekst van dit bezwaarschrift is niet bekend gemaakt. Men kan slechts gissen naar de inhoud hiervan.

De Minister heeft op 9 maart 2016 uitspraak gedaan op het bezwaarschrift, waarbij de bezwaren van Carlos ongegrond zijn verklaard, en de oorspronkelijke beschikking is gehandhaafd.

Deze uitspraak was zonder meer te verwachten omdat het verzoek tot naamswijziging van Carlos Hugo geheel in overeenstemming is met de betreffende wettelijke bepalingen. Artikel 5 van het “Besluit regels geslachtsnaamwijziging” bepaalt luid en duidelijk: “op verzoek van een meerderjarige wordt zijn geslachtsnaam gewijzigd”. In artikel 4 (dat een andere situatie beschrijft) wordt nog bepaald, dat het verzoek wordt afgewezen indien een betrokkene weigert hiermee in te stemmen. Artikel 5 kent die bepaling niet.

Tegen de beschikking van de Minister staat nog beroep open bij de Rechtbank. Mocht dat geen resultaat opleveren, dan volgt er een Koninklijk Besluit, waarbij Carlos Hugo de naam en de adellijke titulatuur van zijn vader krijgt en zal worden aangeduid als “Zijne Koninklijke Hoogheid Carlos Hugo Roderik Sybren prins de Bourbon de Parme”.

Bergen 10 maart 2016

Dolph Boddaert

 

 

 

 

 

Portretten Van Wijhe teruggekeerd op de Wijenburg

Wijhe, portretten Wijheburg

Eeuwenlang bewoonde het adellijke geslacht Van Wijhe de Wijenburg in Echteld totdat de familie in de 18e eeuw in de mannelijke lijn uitstierf en de familieportretten via de erfdochters vererfden op de baronnen Van Wassenaer, Van Balveren en Van Verschuer. Onlangs werd met toestemming van de families Van Verschuer en Van Wassenaer van zes van deze portretten een fotografische afdruk gemaakt en deze werden op passende wijze ingelijst. Het eindresultaat is te bewonderen in de Ridderzaal van de Wijenburg, waarmee de geschiedenis van het kasteel weer een gezicht heeft gekregen.

Op de foto is links het portret te zien van Jasper van Wijhe, 8e heer van Echteld, met daarnaast het portret van Otto van Wijhe 9e heer van Echteld en Reinier Van Wijhe, 10e heer van Echteld.

Foto met hartelijke dank aan: www.facebook.com/Vrienden-van-de-Wijenburg-308698552651799/?fref=ts

Webpagina van de Vrienden van de Wijenburg met veel informatie over de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners: www.vriendenvandewijenburg.nl

16 mei 2016: Dag van het Kasteel

Limburg Stirum, Heidi van

Op Tweede Pinksterdag zijn ruim 100 kastelen, buitenplaatsen en landgoederen opengesteld die vaak nog in particulier bezit zijn. In Overijssel zijn er dit jaar 11 eigenaren die meewerken, terwijl het er vorig jaar nog maar 3 waren. In een interview met RTV Oost vertelt Heidi gravin van Limburg Stirum, zelf bewoonster van Spijkerbosch in Olst en directeur van het Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, uitgebreid over deze bijzondere dag. Ook komt Liesbeth Cremers, uit een familie in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat, aan het woord over de openstelling van huis Vilsteren in Vilsteren.

Link naar het interview online: www.youtube.com/watch?v=ci9rnUFSTEY

Link naar de facebookpagina van de Dag van het Kasteel: www.facebook.com/dagvanhetkasteel/?fref=ts

Link naar de webpagina van het Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats: www.kastelen.nl

Link naar de webpagina van huis Spijkerbosch van de familie Van Limburg Stirum: www.buitenplaats-spijkerbosch.nl

Overleden: J. de Zantis de Frymerson née jonkvrouwe van der Goes

Goes, wapen
Afb. 1. Het familiewapen Van der Goes

Johanna de Zantis de Frymerson née jonkvrouwe van der Goes, geboren Amersfoort 15 oktober 1921, overleden Sint Odiliënberg 29 januari 2016, douairière jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson, eerder gehuwd geweest met August Marie José George van Lanschot.

In Memoriam
Jonkvrouwe Johanna van der Goes werd geboren op 15 oktober 1921 te Amersfoort. Haar vader, jonkheer Aert van der Goes, stamde uit een geslacht dat waarschijnlijk in de 15e eeuw zijn oorsprong vond in Leuven en dat zich begin 16e eeuw in Delft vestigde. De familie kwam hier tot groot aanzien en bracht eeuwenlang landsadvocaten, juristen en burgemeesters voort. In 1814 werd een voorvader opgenomen in de Nederlandse adel met het predicaat van jonkheer. Haar moeder, Henriette Julie Louise Thirion, kwam uit een familie van officieren, die nauw verwant was aan Nederlandse adel. Zo was haar vader 1e luitenant bij de cavalerie en gehuwd met een jonkvrouwe Van Meeuwen en haar grootvader was luitenant-kolonel bij de cavalerie en gehuwd met een jonkvrouwe Van den Bergh.

Goes-Thirion, compilatie, Van der
Afb. 2. Henriette Julie Louise Thirion van der Goes née Thirion (1900-1973) en jonkheer Aert van der Goes (1890-1976), in: : jonkheer Aert van der Goes, Het Geslacht Van der Goes (Lanaken-Smeermaas, 1995)

Zij groeide de eerste jaren op in Amersfoort met een jonger broertje en een zusje tot het gezin naar Breda verhuisde. Haar vader was aanvankelijk 1e luitenant bij de cavalerie en bereikte uiteindelijk de rang van majoor. In 1934, zij was toen twaalf jaar, besloten haar ouders uiteen te gaan. Haar moeder woonde aanvankelijk in Brussel, terwijl haar vader naar Amersfoort terugkeerde. Haar vader hertrouwde datzelfde jaar met Agnes barones Snouckaert van Schauburg, terwijl haar moeder in latere jaren Jean Ulric Marie de Kuijper hertrouwde. In verband met haar opleiding ging zij samen met haar zusje naar het meisjespensionaat Notre Dame des Anges in Ubbergen.

Goes-Thirion, kinderen Van der
Afb.3. In het midden jonkvrouwe Johanna van der Goes met links haar zusje jonkvrouwe Henriëtte en rechts haar broertje jonkheer Aert, in: jonkheer Aert van der Goes, Het Geslacht Van der Goes (Lanaken-Smeermaas, 1995)

Na haar opleiding voltooid te hebben, trad zij in 1941 in het huwelijk met August Marie José George van Lanschot. Hij was een telg uit een patriciaatsgeslacht uit het blauwe boekje en zijn moeder was een Belgische jonkvrouwe Lagasse de Locht. Zij vestigden zich in Den Dungen, terwijl haar echtgenoot als volontair op de secretarie in Vught werkzaam was en in latere jaren hier fruitkweker werd. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: twee dochters en een zoon. Nadat zij na een aantal jaren gescheiden van elkaar waren gaan wonen, besloten zij uiteindelijk in 1965 ook formeel uiteen te gaan en een jaar later hertrouwde zij de Belgische jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson.

Hij stamde uit een geslacht waarvan een telg in 1822 werd ingelijfd in de Nederlandse adel, maar in 1830 opteerde zijn voorvader voor de Belgische nationaliteit en ging tot de Belgische adel behoren. Deze tak bleef echter in Nederland wonen en kocht in Sint Odiliënberg het landgoed Frymerson, waar zij omstreeks 1865 het nog steeds bestaande herenhuis met toren liet bouwen naar het ontwerp van de bekende architect P.J.H. Cuypers. Haar echtgenoot was reservekapitein bij de Belgische Luchtmacht geweest en was in de 2e Wereldoorlog actief in het verzet onder de schuilnaam ‘monsieur Jean’.

Frymerson
Afb. 4. Huis Frymerson, door L.M. Tangel op www.rijksmonumenten.nl

In 1973 was er groot verdriet toen haar bejaarde moeder op tragische wijze overleed. Deze was met een tachtigjarige vriendin, Helena Henriëtte Westerouen van Meeteren née Brummer, onderweg toen hun auto door een voorrangsfout in botsing kwam met een tankwagen en beiden het leven lieten. Haar moeder werd vervolgens in St. Odiliënberg bijgezet.

Op 15 april 1982 kwam haar echtgenoot op eenentachtigjarige leeftijd te overlijden: “Heden overleed mijn heel lieve Echtgenoot en onze Pleegvader Jonkheer JEAN AUGUSTE THEODORE ALFRED DE ZANTIS DE FRIJMERSON ET DU SAINT EMPIRE” en hij werd bijgezet in het familiegraf bij de Basiliek van St. Odiliënberg. Nadien bleef zij als bewoonster van het huis Frymerson plaatselijk actief. Zo was zij beschermvrouwe van de Put, het historische Zantiskruisput dat in 1976 werd heropgericht in de buurtschap St. Anthoniusput nabij landgoed Frymerson en in 2009 bood zij bij het gouden jubileum van schutterij Prins Hendrik in Sint Odiliënberg een zilveren schild aan voor het koningszilver met de Latijnse tekst ‘Sit Apex Tibit Propositus Semper’ (Moge de top altijd voor U een voornemen zijn). De schutterij maakte traditiegetrouw al vijftig jaar gebruik van de grond van de familie De Zantis en deze geste van haar bij dit jubileum werd zeer gewaardeerd. Groot was haar liefde voor oldtimers en tot op hoge leeftijd deed zij mee aan classic car rally’s. Zo reed zij nog in 2008 mee in een Bentley uit 1949, waarbij zij als onverschrokken navigator haar vriend Jan Jacob Dólleman vergezelde. Ook bleef zij als lid van de Damesafdeling actief bij de Orde van Malta in Nederland.

Zantis-Van der Goes, J. de
Afb.5. Aanbieding van een zilveren schild door mevrouw J. de Zantis de Frymerson-van der Goes (rechts), in: Limburgs Schutterstijdschrift nr. 82, maart 2009, p. 12.

Na een rijk en vol leven kwam zij op 29 januari 2016 in Sint Odiliënberg te overlijden en “In dankbare herinnering gedenken wij onze moeder, schoonmoeder en granny Jonkvrouwe Johanna van der Goes Weduwe van Jhr J.A.Th.A. de Zantis de Frymerson.” Zij werd vierennegentig jaar en wordt diep betreurd door haar dochters, zoon, schoondochter, vier kleinkinderen, verdere familieleden en vriend, voor wie zij de grote steun en toeverlaat was. De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 6 februari in de Basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus in Sint Odiliënberg, waarna aansluitend de bijzetting plaatsvond in het familiegraf in de Mariakapel bij de Basiliek.

Frymerson b   Frymerson a
Afb. 6 en 7. Huis Frymerson, foto’s met hartelijke dank aan Annelies Dijkstra

 

 

De nieuwe webpagina van kasteel Zuylestein

Zuylestein webpagina
Afb. 1. Screenshot van de nieuwe webpagina van Zuylestein

Kort voor het einde van de 2e Wereldoorlog werd Zuylestein door twaalf jachtvliegtuigen gebombardeerd en bleef er van dit glorierrijke kasteel niet veel over, maar de unieke aanleg in de oorspronkelijke renaissance structuur bleef bewaard. Het landgoed werd in 1630 door Stadhouder Frederik Hendrik gekocht, die het aan zijn bastaardzoon Frederik van Nassau-Zuylestein schonk. Het vererfde van de Nassau-Zuylesteins via de Van Reedes op de Van Aldenburg Bentincks en de huidige eigenaresse, J.S.A. de Brauwere, heeft een gravin Van Aldenburg Bentinck tot moeder.

Zuylestein voor 1945
Afb. 2. Kasteel Zuylestein in al zijn glorie voor 1945. Bron: http://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=1218

Onlangs werd de nieuwe webpagina gelanceerd, waarop niet alleen veel informatie is te vinden over de vele activiteiten op dit bijzondere landgoed (de moestuin, vergaderen, trouwen, bed & breakfast), maar ook over de geschiedenis met vele zeer fraaie foto’s.

Link naar de webpagina: www.landgoed-zuylestein.nl

The Tinco Project: jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900)

Lycklama a Nijeholt, website
Afb. 1. Screenshot van de nieuwe webpagina over jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900)

Afgelopen week lanceerde The Tinco Project zijn nieuwe webpagina over het leven van deze Friese jonkheer, die in Beetsterzwaag geboren werd en in het mondaine Cannes overleed. Hij was schrijver en reiziger en had de reputatie één van de eerste Nederlandse oriëntalisten te zijn. De webpagina heeft als doel zijn kleurrijke leven te onderzoeken, te documenteren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. De geadelde tak van dit geslacht stierf in 1917 uit, maar de nakomelingen uit de takken die zijn opgenomen in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat leven in Nederland en in de Verenigde Staten voort.

Lycklama a Nijeholt, Tinco
Afb. 2: jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt op zijn portret door Emile Vernet-Lecomte

Link naar de nieuwe webpagina: http://tincolycklama.org/2016/03/03/1157/

Link naar een korte biografie van jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt met het verhaal van zijn grafkapel in Wolvega: http://www.dodenakkers.nl/beroemd/kunst/159-lycklama.html

Geboren: Van den Burg

Boetzelaer, wapen
Mariëtte (‘Jette’) Hélène van den Burg, geboren ’s-Gravenhage 26 februari 2016, dochter van David van den Burg en Karin Geraldine van den Burg née barones van Boetzelaer.