Vernieuwde webpagina landgoed Den Treek Henschoten van de familie De Beaufort

Beaufort-Van Asch van Wijck, De
Afb. 1. Het echtpaar De Beaufort-Van Asch van Wijck met hun kinderen en partners

Onlangs werd de vernieuwde zeer informatieve webpagina van dit landgoed van de familie De Beaufort gelanceerd. Met bijna 2200 ha. behoort Den Treek tot de grootste landgoederen in Nederland en ongeveer 560 nakomelingen uit de familie De Beaufort hebben aandelen in de N.V. waarin dit belangrijke cultuur- en natuurbezit is ondergebracht. Er worden vele activiteiten georganiseerd, waarbij de familieleden ook actief betrokken zijn. Eén onderdeel van de webpagina is de Treeker Beeldbank, waar een deel van het grote beeldarchief online te zien is.

Op de foto de pater en mater familias Johannes Bernardus de Beaufort (1847-1924), burgemeester van Woudenberg en kleinzoon van de stichters van het landgoed, en echtgenote Cornelia Maria de Beaufort née jonkvrouwe van Asch van Wijck (1849-1915) samen met hun elf kinderen met hun partners (één dochter is als weduwe in het zwart gekleed). Vier van hun zoons werden in 1937 in de Nederlandse adel verheven met het predicaat van jonkheer, maar voordien waren er al huwelijken met adel (baron Schimmelpenninck van der Oye, jonkvrouwe Van Riemsdijk, baron Van Asbeck, jonkvrouwe Quarles van Ufford) en daarnaast patriciaat (Brantsma, De Beaufort, Van Eeghen, De Marez Oyens). Twee zoons huwden Engelse vrouwen en zo is deze foto een mooi voorbeeld van de Nederlandse elite bijna een eeuw geleden: samengesteld uit adel en patriciaat en daarnaast internationaal georiënteerd.

Foto met hartelijke dank aan de Treeker Beeldbank op de webpagina www.dentreekhenschoten.nl. Of word volger op www.facebook.com/Landgoed-Den-Treek-Henschoten-1480687015499846/ om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

Treek Henschoten, webpagina
Afb. 2. De vernieuwde webpagina van Den Treek Henschoten

Geboren: Van der Feltz

Afb. Het familiewapen Van der Feltz.

Hugo George Cuno baron van der Feltz, geboren Utrecht 26 februari 2016, zoon van Gustaaf Willem Jacobus baron der Feltz en Fréderique Eliane barones van der Feltz née Fagel.

Tulpenbal 2016: internationaal gezelschap in Noordwijk

a1
Hotel van Oranje in Noordwijk: locatie voor het Tulpenbal 2016.

Uit de hele wereld waren de balgasten naar Nederland gekomen om gedurende dit weekend kennis te maken met Nederland d.m.v. culturele uitstapjes met als hoogtepunt het Tulpenbal op zaterdagavond in Hotel van Oranje in Noordwijk. Naast vele leden uit patriciaatsfamilies (Van Regteren Altena, Van Gelder, Gransberg, Halbertsma, Mutsaerts, Scholten van Aschat, Taudin Chabot, etc.) waren ook adellijke geslachten als De Beaufort, Beelaerts van Blokland, Von Balluseck, Filz von Reiterdank, Van Heeckeren van Kell, De Jonge, Van Lawick van Pabst, Van Nispen tot Pannerden, Van Nispen tot Sevenaer, Van Rappard, Smits van Oyen, Stoop, Van Tuyll van Serooskerken, Van Wassenaer en Van Weede vertegenwoordigd. Ook zag en sprak AiN edelen uit België, Denemarken, Duitsland, Italië en Oostenrijk met namen als De Borrekens, Raben-Leventzau, Von Graevenitz, Von Ow, Zu Mecklenburg, Colonna di Paliano, Tordera Ricchi di San Martino en Von Schweinitz und Krain. Na een woord van welkom werd het Wilhelmus gezongen, was er een zeer geslaagd diner en werd er tot in de late uren wervelend gedanst.

a2
Het organiserend comité.

a3a4a5a6a7a8a9a10a11a12a13a15a14a16a17a19a18a20a21a22a23a24a25a26a27a29a28a30a31a32a33a34a35a40a41a42a43a44a45a46a47a50a51a52a53a54a55

Tweede Paasdag 28 maart: concert op Moesbosch

Moesbosch
Afb. Buitenplaats Moesbosch van de jonkheren Van Doorn, bron foto: http://rijksmonumenten.nl/monument/519309/moesbosch/koudekerke/

De buitenplaats Moesbosch in Koudekerke is sinds 1806 in het bezit van de familie Van Doorn, waarvan leden in 1829 in de Nederlandse adel werden verheven met de titel van baron bij eerstgeboorte en het predicaat van jonkheer. De Stichting Moesbosch organiseert op het huis ieder kwartaal een activiteit, waaronder concerten en excursies. Op Tweede Paasdag is er om 11.00 uur een koffie concert, waarvoor nog enkele kaarten beschikbaar zijn.

Link naar meer informatie met mailadres voor bestelmogelijkheid: www.kzgw.nl/agenda/muziek-voor-viool-en-piano-koffieconcert-door-de-masters-irina-renes-en-anastasia-safonova/

Link naar een zeer informatieve webpagina over de geschiedenis van Moesbosch en zijn bewoners: www.koudekerke.info/buitenplaats-moesbosch.php

19 maart Nationale Vriendinnendag: de freules Cécile en Elsa de Jong van Beek en Donk

Jong van Beek en Donk, Cecile en Ela de
Afb. 1. Links freule Cécile de Jong van Beek en Donk in Mexicaanse outfit en rechts freule Elsa de Jong van Beek en Donk, foto part. bezit.

Ze waren zusjes én vriendinnen, maar ze konden uiteindelijk niet met, maar ook ook niet zonder elkaar en waren tot elkaar veroordeeld. Hun kleurrijke leven werd fenomenaal beschreven door Elisabeth Leijnse in een boek dat vorig jaar verscheen. Mooie anekdote over kwetsbaar vriendinnenschap in het boek: Cécile en Elsa waren Wagner aanbidders en gingen in 1888 samen met hun vriendinnen Anna en Etha Fles op bedevaart naar Bayreuth. Hier werden zij op basis van hun naam en sociale positie wél uitgenodigd in Villa Wahnfried bij de weduwe van de componist Richard Wagner, maar hun twee Joodse vriendinnen niet. Freule Cécile en Elsa gingen desondanks en “Anna en Etha zouden het de zussen persoonlijk kwalijk blijven nemen”, aldus de schrijfster (p. 71). Hieronder nogmaals de boekrecensie die op 22 december vorig jaar op AiN viel te lezen.

Jong van Beek en Donk-Nahuijs
Afb. 2. Dr. Alphonsus Joannes Maria Diepenbrock (1862-1921), echtgenote jonkvrouwe Wilhelmina Elisabeth Cornelia Petronella de Jong van Beek en Donk (1868-1939) met hun dochters. Foto met dank aan uitgeverij De Geus.

Boekrecensie ‘Cécile en Elsa, strijdbare freules’: een fenomenaal boek! De freules Cécile en Elsa de Jong van Beek en Donk waren hoogbegaafd, hoogsensitief, zeer standsbewust en voelden zich superieur. Opgevoed door ouders die geobsedeerd waren door opvoeding volgens de nieuwste inzichten, met een moeder die verslaafd was aan morfine en met een grootvader die manisch was en aan afstammingswaan leed (hij meende van de feodale graven van Horstmar Ahaus af te stammen). Tel daarbij hun opmerkelijke huwelijksleven op met een schatrijke man, een grote componist en hun kleurrijke liefdesleven en je hebt alle ingrediënten voor een boek dat er gewoon om vráágt om verfilmd te worden.

Schrijfster Elisabeth Leijnse heeft voor dit boek gebruik kunnen maken van zeer rijk archiefmateriaal. Op onnavolgbare wijze weet zij de freules tot leven te brengen, waarbij je als lezer het gevoel krijgt steeds met een camera getuige te zijn van hun leven. Strijdbaar waren beide freules zeker en vol energie stortten zij zich op de zaken die hen bezig hielden: hun Wagner verering, hun Bond ter Bestrijding eener Gruwelmode, hun inzet voor het feminisme, het zoeken naar de juiste partner (waarbij er met mannen gespeeld werd) en nog veel meer zaken komen er voorbij, die mij deden verzuchten: strijdbare freules? Fatále freules! Dit boek is zonder meer een aanrader en staat door de zeer verzorgde schrijfstijl van Elisabeth Leijnse garant voor uren leesgenoegen, waarbij de beschreven gebeurtenissen in het leven van deze twee bijzondere freules meerdere keren ook zeer vermakelijk waren om te lezen.

Link naar de uitgever met bestelmogelijkheid: http://www.degeus.nl/alle-boeken/boek/cecile-en-elsa-strijdbare-freules

Zoektocht naar informatie over dr. Agnes Mellina barones van Asbeck (1886-1962)

Asbeck, Melline van
Afb. 1. De geboorteannonce van freule Melline van Asbeck

Kunsthistoricus en schrijver dr. Wim de Wagt is bezig met een onderzoek naar freule Melline van Asbeck. Zij was een dochter van ir. Dirk baron van Asbeck (1854-1930) en Isabella Francisca barones van Asbeck née jonkvrouwe Mollerus (1863-1920). Haar vader was achtereenvolgens gezant van de Nederlandse regering in Parijs, Tokyo en Warschau. Een groot deel van haar leven bracht Melline door in Parijs en Geneve. Zij promoveerde twee maal, achtereenvolgens in Parijs (1930) en in Geneve (omstreeks 1960). Zij stierf in Troinex, een dorp vlakbij Genève.

Het meest interessante aan haar is dat zij zich in het interbellum in de hoogste politieke, economische en culturele kringen inzette voor een verenigd Europa. Zij was onder meer betrokken bij de Volkenbond in Geneve. Wim de Wagt bereidt een boek voor over dit thema, waarin zij één van de personen is die hij voor het voetlicht wil brengen.

Hij is nu op zoek naar archief- en beeldmateriaal over haar. Het zusje van Melline, Caroline Geraldine Fernande barones van Asbeck, bleef ongehuwd en overleed in 1965 in Haarlem. Haar broer heeft één kleinzoon, maar bij hem is geen archiefmateriaal terecht gekomen. Daarom hierbij deze oproep: wie weet wat er met haar persoonlijke bezittingen is gebeurd? Wie bezit misschien archief- of fotomateriaal over deze bijzondere freule? Weet u meer? Mailt u dan naar: info@adelinnederland.nl

Asbeck, wapen
Afb. 2. Het familiewapen Van Asbeck

Wandelen met De Beauforten op zaterdag 19 maart: mythen & sagen

Beaufort, compilatie
Afb. 1. Het stichtersechtpaar mr. Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829) en Cornelia Anna de Beaufort née van Westreenen (1777-1839)

In 1807 kocht mr. Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829) het landgoed Den Treek. Nakomelingen van hem werden in 1937 verheven in de Nederlandse adel met het predicaat van jonkheer en deze zijn nog steeds in het bezit van het landgoed.

In 2012 werd het landgoed nog uitgebreid door de aankoop van 193 ha. bos en stuifzandgronden. Hierdoor heeft het nu een omvang van bijna 2200 ha. en behoort het tot de grootste landgoederen in Nederland. Het landgoed is ondergebracht in een N.V. en 516 nakomelingen van het stichtersechtpaar hebben hierin aandelen. Tien nakomelingen wonen ook nog verspreid over het landgoed.

Op het landgoed worden vele activiteiten georganiseerd, waaronder ‘De Treeker wandeling’. Morgen, zaterdag 19 maart, is er een volle maanwandeling over mythen en sagen. Hiervoor zijn nog enkele plekken vrij. Hieronder volgt het bericht van de webpagina van Den Treek-Henschoten over deze wandeling met mogelijkheid voor aanmelden.

Wandeling-Mythen-en-Sagen-Den-Treek-Henschoten[1]
Afb. 2. Wandelen mét verhalen

Treeker volle maanwandeling over mythen en sagen | zaterdag 19 maart

Kom meewandelen en beleef het landgoed bij volle maan. De prachtig verlichte bossen vormen het decor van een mooi verhaal over mythen en sagen. Ieder gebied heeft ze, ook Den Treek-Henschoten.  U wordt ontvangen met een kop koffie of thee met friandises en we eindigen met een drankje en een hapje. De kosten van deze wandeling bedragen € 10,00 per persoon. De opbrengst wordt besteed aan nieuwe banken op het landgoed. Adres: Landgoedkantoor, Treekerweg 11a in Leusden. We starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Voor meer info en om aan te melden, kijkt u opwww.dentreekhenschoten.nl/agenda/

Tulpenbal zaterdag 19 maart: laatste kaarten

Tulpenbal (1)

Op zaterdag 19 maart a.s. vindt in Noordwijk het Tulpenbal (www.tulipsball.com) plaats. De kaarten voor het voorafgaande diner zijn inmiddels uitverkocht, maar voor het bal aansluitend zijn nog kaarten verkrijgbaar en deze kosten 65 euro.

Tulpenbal (3)Tulpenbal (2)

Het Tulpenbal is sinds vorig jaar naast het Wiener Ball het tweede grote bal in Nederland en biedt de mogelijkheid voor de vele geïnteresseerden om nog meer van deze balcultuur te kunnen genieten. Het bijzondere van dit bal is dat er veel gasten uit het buitenland komen en dat betekent kennis maken met andere culturen, terwijl de buitenlandse gasten kunnen kennis maken met de Nederlandse cultuur tijdens de vele activiteiten rondom dit bal.

Op de vraag van AiN onlangs aan Z.H. Michael Hertog zu Mecklenburg waarom het Tulpenbal een aanrader is, zei hij: “Het is dé manier om samen met anderen een mooi weekeinde mee te maken, waarin je kennis maakt met andere culturen en anderen de Nederlandse cultuur laat zien. Je versterkt bestaande vriendschappelijke banden, maar vergroot ook je eigen internationale netwerk. In dit weekeinde worden traditie en cultuur samengebracht.”

Meer weten over het Tulpenbal en kaarten bestellen? Zie: www.tulipsball.com.

Foto’s met hartelijke dank aan de organisatie en de webpagina van het Tulpenbal.

 

Faces of Science: Sophie Reinders blogt over adellijke facebookvriendinnen in de 16e eeuw

Reinders, Sophie, slot Doddendael
Afb. 1. Sophie Reinders voor slot Doddendael, foto met hartelijke dank aan Suzanne van de Kerk.

Op de webpagina Faces of Sciences vertellen jonge wetenschappers over hun leven, onderzoek en passies, wat zeer aanstekelijk werkt. Eén van deze bloggers is de historisch letterkundige Sophie Reinders die voor haar promotie-onderzoek met behulp van alba amicorum (vriendschapsboekjes) het leven van adellijke dames in de 16e en 17e eeuw reconstrueert. In haar eerste blog vergelijkt zij deze vriendschapsboekjes met facebook nu en ziet veel overeenkomsten.

Nieuwsgierig geworden? Zie: www.kennislink.nl/facesofscience/blogs/facebook-bestond-400-jaar-geleden-al

Reinders, Sophie
Afb. 2. Sophie Reinders voor het portret van (waarschijnlijk) Walraven van Stepraedt op slot Doddendael, die dankzij haar onderzoek tot leven is gekomen, foto met hartelijke dank aan Suzanne van de Kerk.

Boekennieuws en -recensie: Leven naar Staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke vrouwen (1600-1850) door J.C. Streng

Staatsgelegenheid, Leven naar
Afb. 1. De voorkant van het boek met een bijdrage van freule Suzette van Dedem in het album amicorum van haar broer Coenraad Willem van Dedem

Het uitblijven van geschiedschrijving over adellijke vrouwen is echter toch wel verwonderlijk”, schrijft de auteur in het vooraf, “Want ook adellijke vrouwen hebben in archieven overvloedig sporen nagelaten” – en dat is in dit boek in ruime mate terug te vinden. Naast zeer vele en aansprekende citaten uit archiefstukken heeft de schrijver goed gebruik gemaakt van de deelinformatie over adellijke dames die in de vele publicaties over adelsgeschiedenis in de afgelopen decennia is terug te vinden. Al deze informatie heeft hij overzichtelijk geordend in thema’s rondom geboorte, huwelijk en dood. Zijn conclusie is dat adellijke vrouwen zoveel mogelijk probeerden te leven overeenkomstig hun adellijke status en zich voegden naar het mannelijk gezag, ook al ziet hij wel een duidelijke opwaartse lijn in hun zelfstandigheid sinds het midden van de 18e eeuw, toen vrouwen steeds meer vrijheden kregen op cultureel gebied.

In het boek staat helaas een aantal fouten: op p. 11 bv. is de genoemde Anna Margaretha van Bocholt nooit vrouwe van de Cannenurch geweest, maar zij was de grootmoeder van een 18e eeuwse vrouwe van de Cannenburch en heeft hier nimmer een voet gezet. Storend in het boek zijn niet alleen de schrijffouten, maar vooral het ontbreken van een personenregister. Dit had kunnen voorkomen dat familienamen nu verschillend en/of foutief geschreven in het boek voorkomen, zoals bv. Turner (p.27 en 51) en Sinserf (p. 164) dat Turnor en Senserff moet zijn. Maar een personenregister had ook duidelijker gemaakt op basis van welke en ook hoeveel adellijke dames dit boek geschreven is. De kleurrijke citaten uit de brieven van de freules, baronessen en douairières doen naast het missen naar korte biografieën bovendien verlangen naar afbeeldingen, want deze ontbreken nu geheel.

Vidal-Rechteren
Afb. 2. Rudolphine Christine Antoinette de Vidal de Saint Germain née gravin van Rechteren (1814-1856)

Eén van de adellijke dames van wie citaten in het boek staan, is Rudolphine Christine Antoinette de Vidal de Saint Germain née gravin van Rechteren (1814-1856). AiN berichtte nog onlangs over haar als één van de adellijke voorouders van cabaretier Jochem Myjer, die in het programma Verborgen Verleden voorbij kwam: de gravin woonde met haar echtgenoot op het huis Relaer in Heino en in deze gemeente was haar ega in de jaren 1837-1886 burgemeester. Zij overleed in 1856 nog maar eenenveertig jaar oud: “Op den 25 mei 1856 overleed op den Huize ’t Reelaer Vrouwe R.C.A. de Vidal de St. GERMAIN Geboren GRAVIN van RECHTEREN, nalatende een diep bedroefde gade en acht kinderen waarvan de oudste nog geen 14 jaren. Eenige kennisgeving.” De maand ervoor was Rudolphine op 4 april bevallen van haar achtste kind en mogelijk waren de inspanningen haar teveel geworden.

Van haar zijn drie reisjournalen bewaard gebleven, die bij dezelfde uitgever zijn gepubliceerd (www.strenghansenpublicaties.nl/Info_OvHS_25.htm).

Link naar de uitgever met bestelmogelijkheid (ook van nog veel meer andere interessante publicaties op het gebied van de adelsgeschiedenis): www.strenghansenpublicaties.nl/Leven%20_naar_St_info.htm