Tulpenbal zaterdag 19 maart: laatste kaarten

Tulpenbal (1)

Op zaterdag 19 maart a.s. vindt in Noordwijk het Tulpenbal (www.tulipsball.com) plaats. De kaarten voor het voorafgaande diner zijn inmiddels uitverkocht, maar voor het bal aansluitend zijn nog kaarten verkrijgbaar en deze kosten 65 euro.

Tulpenbal (3)Tulpenbal (2)

Het Tulpenbal is sinds vorig jaar naast het Wiener Ball het tweede grote bal in Nederland en biedt de mogelijkheid voor de vele geïnteresseerden om nog meer van deze balcultuur te kunnen genieten. Het bijzondere van dit bal is dat er veel gasten uit het buitenland komen en dat betekent kennis maken met andere culturen, terwijl de buitenlandse gasten kunnen kennis maken met de Nederlandse cultuur tijdens de vele activiteiten rondom dit bal.

Op de vraag van AiN onlangs aan Z.H. Michael Hertog zu Mecklenburg waarom het Tulpenbal een aanrader is, zei hij: “Het is dé manier om samen met anderen een mooi weekeinde mee te maken, waarin je kennis maakt met andere culturen en anderen de Nederlandse cultuur laat zien. Je versterkt bestaande vriendschappelijke banden, maar vergroot ook je eigen internationale netwerk. In dit weekeinde worden traditie en cultuur samengebracht.”

Meer weten over het Tulpenbal en kaarten bestellen? Zie: www.tulipsball.com.

Foto’s met hartelijke dank aan de organisatie en de webpagina van het Tulpenbal.

 

Faces of Science: Sophie Reinders blogt over adellijke facebookvriendinnen in de 16e eeuw

Reinders, Sophie, slot Doddendael
Afb. 1. Sophie Reinders voor slot Doddendael, foto met hartelijke dank aan Suzanne van de Kerk.

Op de webpagina Faces of Sciences vertellen jonge wetenschappers over hun leven, onderzoek en passies, wat zeer aanstekelijk werkt. Eén van deze bloggers is de historisch letterkundige Sophie Reinders die voor haar promotie-onderzoek met behulp van alba amicorum (vriendschapsboekjes) het leven van adellijke dames in de 16e en 17e eeuw reconstrueert. In haar eerste blog vergelijkt zij deze vriendschapsboekjes met facebook nu en ziet veel overeenkomsten.

Nieuwsgierig geworden? Zie: www.kennislink.nl/facesofscience/blogs/facebook-bestond-400-jaar-geleden-al

Reinders, Sophie
Afb. 2. Sophie Reinders voor het portret van (waarschijnlijk) Walraven van Stepraedt op slot Doddendael, die dankzij haar onderzoek tot leven is gekomen, foto met hartelijke dank aan Suzanne van de Kerk.

Boekennieuws en -recensie: Leven naar Staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke vrouwen (1600-1850) door J.C. Streng

Staatsgelegenheid, Leven naar
Afb. 1. De voorkant van het boek met een bijdrage van freule Suzette van Dedem in het album amicorum van haar broer Coenraad Willem van Dedem

Het uitblijven van geschiedschrijving over adellijke vrouwen is echter toch wel verwonderlijk”, schrijft de auteur in het vooraf, “Want ook adellijke vrouwen hebben in archieven overvloedig sporen nagelaten” – en dat is in dit boek in ruime mate terug te vinden. Naast zeer vele en aansprekende citaten uit archiefstukken heeft de schrijver goed gebruik gemaakt van de deelinformatie over adellijke dames die in de vele publicaties over adelsgeschiedenis in de afgelopen decennia is terug te vinden. Al deze informatie heeft hij overzichtelijk geordend in thema’s rondom geboorte, huwelijk en dood. Zijn conclusie is dat adellijke vrouwen zoveel mogelijk probeerden te leven overeenkomstig hun adellijke status en zich voegden naar het mannelijk gezag, ook al ziet hij wel een duidelijke opwaartse lijn in hun zelfstandigheid sinds het midden van de 18e eeuw, toen vrouwen steeds meer vrijheden kregen op cultureel gebied.

In het boek staat helaas een aantal fouten: op p. 11 bv. is de genoemde Anna Margaretha van Bocholt nooit vrouwe van de Cannenurch geweest, maar zij was de grootmoeder van een 18e eeuwse vrouwe van de Cannenburch en heeft hier nimmer een voet gezet. Storend in het boek zijn niet alleen de schrijffouten, maar vooral het ontbreken van een personenregister. Dit had kunnen voorkomen dat familienamen nu verschillend en/of foutief geschreven in het boek voorkomen, zoals bv. Turner (p.27 en 51) en Sinserf (p. 164) dat Turnor en Senserff moet zijn. Maar een personenregister had ook duidelijker gemaakt op basis van welke en ook hoeveel adellijke dames dit boek geschreven is. De kleurrijke citaten uit de brieven van de freules, baronessen en douairières doen naast het missen naar korte biografieën bovendien verlangen naar afbeeldingen, want deze ontbreken nu geheel.

Vidal-Rechteren
Afb. 2. Rudolphine Christine Antoinette de Vidal de Saint Germain née gravin van Rechteren (1814-1856)

Eén van de adellijke dames van wie citaten in het boek staan, is Rudolphine Christine Antoinette de Vidal de Saint Germain née gravin van Rechteren (1814-1856). AiN berichtte nog onlangs over haar als één van de adellijke voorouders van cabaretier Jochem Myjer, die in het programma Verborgen Verleden voorbij kwam: de gravin woonde met haar echtgenoot op het huis Relaer in Heino en in deze gemeente was haar ega in de jaren 1837-1886 burgemeester. Zij overleed in 1856 nog maar eenenveertig jaar oud: “Op den 25 mei 1856 overleed op den Huize ’t Reelaer Vrouwe R.C.A. de Vidal de St. GERMAIN Geboren GRAVIN van RECHTEREN, nalatende een diep bedroefde gade en acht kinderen waarvan de oudste nog geen 14 jaren. Eenige kennisgeving.” De maand ervoor was Rudolphine op 4 april bevallen van haar achtste kind en mogelijk waren de inspanningen haar teveel geworden.

Van haar zijn drie reisjournalen bewaard gebleven, die bij dezelfde uitgever zijn gepubliceerd (www.strenghansenpublicaties.nl/Info_OvHS_25.htm).

Link naar de uitgever met bestelmogelijkheid (ook van nog veel meer andere interessante publicaties op het gebied van de adelsgeschiedenis): www.strenghansenpublicaties.nl/Leven%20_naar_St_info.htm

 

 

De familie De van der Schueren: reünie naar aanleiding van Rijksadelstandverlening in 1715

DvdS4
Afb. 1. De familie De van der Schueren 13 maart jl. in het Maltezer Huis in Utrecht.

Op 13 maart jl. kwamen sinds lange tijd weer leden van de familie De van der Schueren samen voor een reünie. Deze vond plaats, omdat iets meer dan 300 jaar geleden, op 9 april 1715, Keizer Karel VI besloot om Gaspar Joseph van der Schueren te verheffen in de Rijksadelstand met de titel van Ridder en onder toevoeging van het prefix ‘de’. Eerder al in 1659 werd Jan van der Schueren door Koning Philips IV verheven in de Zuid-Nederlandse adel, maar deze tak stierf in 1674 uit.

DvdS1
Afb. 2. De adelsbrief uit 1715 van Keizer Karel VI.

Bij Koninklijk Besluit nr 106 van 19 februari 1821 werden Joannes Franciscus en Ludovicus Joannes Hubertus ingelijfd in de Nederlandse adel. Zij worden beschouwd als de stamhouders van de huidige A- en B-stamreeks van de familie. De zogeheten geregelde stamreeks gaat terug tot 1530.

DvdS2
Afb. 3. De adelsbrief uit 1821 van Koning Willem I.

Er zijn nu nog 38 mannelijke nakomelingen en 45 vrouwelijke nakomelingen in leven. Hiervan wonen 13 heren en 17 dames in Frankrijk, Oostenrijk, Canada of Australië. Bij de reünie waren meer dan 50 personen aanwezig, waaronder de “pater familias” Ludovicus (Wiet) die vandaag op 15 maart zijn 92-ste verjaardag viert, twee dames die zelfs de oversteek vanuit Australië voor deze reünie hadden willen maken en een nichtje uit Oostenrijk. De jongste deelnemer was 4 jaar oud.

DvdS5
Afb. 4. Oudere en jongere generaties verenigd in het Maltezer Huis.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de stamboom uitgebreid bestudeerd, de familiepapieren en adelsdiploma’s bewonderd, en werd er genoten van de entourage die de Kanselarij van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (Maltezer Huis) in Utrecht te bieden had. Een uitgebreide rondleiding door de Ridderzaal, de Kapittelkamer, de Hugepoth-zaal en de Huiskapel maakte deel uit van het programma.

In het verleden hebben familieleden diverse bestuurlijke functies bekleed binnen het Kapittel van de Maltezer Orde en tot op de dag van vandaag dragen zij bij aan de Werken van de Orde door als begeleider mee te gaan met de Lourdesbedevaart.

DvdS7
Afb. 5. Rondleiding in het Maltezer Huis in Utrecht.
DvdS6
Afb. 6. Rondleiding in het Maltezer Huis in Utrecht.

 

Karel V
Afb. 7. Keizer Karel VI op een portret door J.G. Auerbach uit 1735.

 

 

Nederlandse adel en de Militaire Willems-Orde

MWO Aulnis, D', compilatie
Vandaag reikt Z.M. de Koning deze hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding uit aan het Korps Commandotroepen vanwege hun buitengewone inzet in Afghanistan. In 1815 werd de Militaire Willems-Orde ingesteld door Koning Willem I als erkenning voor moed, beleid en trouw in de strijd. Vanaf de oprichting zijn er vele leden van de Nederlandse adel onderscheiden met deze orde. Van de 80 Commandeurs behoorden er 22 tot de Nederlandse adel, van de Ridders 3e klasse waren dat er 43 van de 385 en het aantal ridders 4e klasse bedraagt ruim 120. Tot de families met de meeste Ridders 3e klasse behoren onder meer de baronnen Van Aerssen Beyeren van Voshol, de baronnen De Constant de Rebecque, de baronnen Van Heeckeren, de baronnen Van Heerdt en de jonkheren Tindal met ieder vier Ridders. Koplopers zijn de jonkheren Van der Wyck met zes Ridders in de familie en de graven Van Limburg Stirum met acht Ridders. De laatste edelman die deze onderscheiding heeft gekregen, was de verzetsheld Pierre Louis d’Aulnis de Bourouill (1918-2012).

Link naar een filmpje, waaruit het screenshot van baron D’Aulnis afkomstig is, met meer informatie over Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/09/18/ridder-militaire-willems-orde-d-aulnis-overleden.html

Veilingnieuws: 9 lotnummers uit de adellijke familie Röell bij Veilinghuis Peerdeman

Roell, compilatie
Op zondag 20 maart vindt er bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht (www.veilinghuispeerdeman.nl) een veiling plaats, waarop meerdere lotnummers met tafelzilver, zilver, schilderijen, munten, enz. worden aangeboden die afkomstig zijn uit een tak van de familie van de baronnen en jonkheren Röell (deze tak van de familie Röell heeft een eigen ‘chef de famille’ met de titel van baron bij eerstgeboorte, de overige nakomelingen zijn jonkheer/jonkvrouwe, maar daarnaast is er nog een tweede tak met de titel van baron bij eerstgeboorte, terwijl het Hoofd van de gehele familie Röell juist jonkheer is).

Het meest opvallende stuk is een humidor (een sigarenkist) van zilver, versierd met engeltjes met een lauwerkrans in de hand en het familiewapen Röell met daarboven de baronnenkroon, die blijkens de inscriptie aangeboden zal zijn bij het afscheid van mr. Herman Hendrik baron Röell (1806-1883) in 1879 als commissaris des Konings in Noord-Holland. Verder valt het tafelzilver met familiewapen op en een zilveren dienblad met het alliantiewapen Röell-Huydecoper. Volgens de veilingcatalogus zou dit afkomstig zijn uit het bezit van de kleinzoon van dit echtpaar: jonkheer mr. Herman Hendrik Röell (1899-1951) en Jeanne Elianne Röell née jonkvrouwe Huydecoper (1900-1989). Laatstgenoemde jonkheer Röell was in de jaren 1930-1946 burgemeester van Breukelen-Nijerode en Breukelen-Sint-Pieters.

De verwachte opbrengst van deze 9 lotnummers is 12.680 tot 18.250 euro. Hieronder volgt een overzicht van alle lotnummers. De foto’s met beschrijving zijn met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht (www.veilinghuispeerdeman.nl).

Roell f
Lotnummer: 1057 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

2e gehalte zilveren grotendeels gematteerde humidor, rustend op vier bolpootjes, vier urnen op de hoeken, het deksel bekroond door een op één been staand engeltje, aan de voorzijde voorzien het familiewapen Röell bekroond door een baronnenkroon, helm en helmteken, de zijkanten geflankeerd door twee zittende engeltjes met een lauwerkrans in de rechterhand, aan de achterzijde een plaquette met gegraveerde tekst: Mr. H.H.. Brn. Röell Commissaris des Konings Provincie Noord-Holland 1860-1879, meester: Anth, 30 x 32 x 18 cm. (opm.: de veilingcatalogus vermeldt als inscriptie de voorletters ‘B.B.’, maar dit moet ‘H.H.’ zijn). Richtprijs: € 2500-3500.

Roell b
Lotnummer: 1087 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

2e gehalte zilveren dienblad met opengezaagde rand en gegraveerd alliantiewapen Röell-Huydecoper, meester: C. Begeer, Utrecht, 1920, jonkheer Mr. Herman Hendrik Röell (1899-1951), burgemeester van Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St.-Pieters, tr. 1925 Jkvr. Jeanne Elianne Huydecoper (1900-1989), herkomst: kleinzoon van het echtpaar Röell-Huydecoper, 2,5 x 30 x 21 cm. Richtprijs: € 200-300.

Roell c
Lotnummer: 2260 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Dordtse School: het toilet van Venus: Cupido en Venus gedrapeerde hemelsblauwe japon en gouden mantel met haar voet in de fontein en haar parels los, 2e helft 17e eeuw, herkomst: baronale tak van de familie Röell, 46 x 52,5 cm. Richtprijs: € 3000-5000.

Roell d
Lotnummer: 2427 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Hollandse School: dorpsherberg met figuren, paarden en kerk op de achtergrond, olieverf op paneel, Antwerpen, 17e eeuw, herkomst: adellijke familie Röell 22,5 x 35 cm. Richtprijs: € 1500-2000.

Roell e
Lotnummer: 2483 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Mogelijk Caspar Netscher (1635/1639-1684), portret van een jonge vrouw met rose japon, parelketting en parelcollier, halffiguur, olieverf op paneel, 2e helft 17e eeuw, herkomst: adellijke familie Röell, 20 x 15 cm. Richtprijs: € 2000-3000.

Roell f
Lotnummer: 1057 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

2e gehalte zilveren grotendeels gematteerde humidor, rustend op vier bolpootjes, vier urnen op de hoeken, het deksel bekroond door een op één been staand engeltje, aan de voorzijde voorzien het familiewapen Röell bekroond door een baronnenkroon, helm en helmteken, de zijkanten geflankeerd door twee zittende engeltjes met een lauwerkrans in de rechterhand, aan de achterzijde een plaquette met gegraveerde tekst: Mr. H.H.. Brn. Röell Commissaris des Konings Provincie Noord-Holland 1860-1879, meester: Anth, 30 x 32 x 18 cm. (opm.: de veilingcatalogus vermeldt als inscriptie de voorletters ‘B.B.’, maar dit moet ‘H.H.’ zijn). Richtprijs: € 2500-3500.

Roell i
Lotnummer: 1248 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Paar 14kt gouden jumelles met gegraveerd familiewapen van de adellijke familie Röell. Richtprijs: € 100-150.

Roell j
Lotnummer: 240 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

Verzilverde penning van het Algemeen Steuncomité, 1914, J.C. Wienecke., verzilverde penning van de Grossglockner, F. Orth, Wien, bronzen Eeremedaille der Gemeente Zeist, ter herinnering aan Ind. militaire dienst, majoor W. baron Röell, 13-4-’49, verzilverde penning 1e prijs Lichtstoet 28-8-1919, verzilverde penning Poppententoonstelling April 1889, verzilverde penning S.N.I.P. 28 Sept. 1915 en bronzen penning Pars Simonia Magnum Vectigal, Aan mr. W. baron Röell Commissaris der Nutsspaarbank te Utrecht. Richtprijs: € 80-100.

Roell k
Lotnummer: 1204 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

24 1e gehalte zilveren couverts, rondfilet, gegraveerd met het wapen van de familie Röell, meester: Helweg & Zoon, Amsterdam, 1899 -één cassette aanwezig voor 12 couverts. Richtprijs: € 1800-2200.

Roell l
Lotnummer: 1205 Veiling: Zondag 20 Maart 2016

24 1e gehalte zilveren kleine couverts gegraveerd met het wapen van de familie Röell meester: Helweg & Zoon, Amsterdam, 1899 -één cassette aanwezig voor 12 couverts. Richtprijs: € 1500-2000.

 

Minister verklaart bezwaarschrift Carlos prins de Bourbon de Parme ongegrond: zoon Carlos Hugo wordt prins

Op 9 maart 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur uitspraak gedaan op het bezwaarschrift van Carlos prins de Bourbon de Parme tegen de beschikking waarbij aan zijn zoon Carlos Hugo Klynstra naamswijziging in De Bourbon de Parme was toegestaan. Het bezwaarschrift is ongegrond verklaard en binnenkort zal deze naamswijziging bij Koninklijk Besluit bekend worden gemaakt, zodat Carlos Hugo als prins de Bourbon de Parme in het filiatieregister van de Hoge Raad van Adel ingeschreven kan worden. Wij hebben jonkheer mr. Dolph Boddaert, oud-advocaat en lid van de Raad van Advies van Stichting Adel in Nederland, bereid gevonden hierop een toelichting te geven.

Bourbon de Parme, wapen De
Afb. 1. Wapen de Bourbon de Parme, KB 15 mei 1996, afbeelding Hoge Raad van Adel.

Prins Carlos Hugo de Bourbon junior

Carlos prins de Bourbon de Parme geboren in 1970 heeft enige jaren een relatie gehad met Brigitte Klynstra, geboren in 1959. Brigitte raakte in verwachting en op 20 januari 1997 is in Nijmegen haar zoon geboren, die bij de burgerlijke stand is aangegeven als Carlos Hugo Roderik Sybren Klynstra, in de wandeling Carlos Hugo. Het kind was voor Carlos ongewenst: Kort na de geboorte verklaarde hij, dat het een “zelfstandige beslissing van Brigitte was om moeder te worden”. Brigitte heeft Carlos al in een vroeg stadium gevraagd om mee te werken aan een akte, waarbij hij zijn vaderschap zou erkennen, maar dit werd door Carlos geweigerd. Hij verklaarde dat het “uitgesloten was, dat er een familierechtelijke betrekking tussen hem en het kind zou komen”.

Op 25 juni 1998 heeft Brigitte een verzoek ingediend bij de rechtbank Zutphen om vast te stellen, dat Carlos de vader is van Carlos Hugo (artikel 1:207 B.W.). Carlos heeft in deze procedure wel verweer gevoerd, maar zijn vaderschap niet betwist.

De Rechtbank heeft eerst op 9 juli 1998 een tussenbeschikking gewezen. Daarbij is een bijzonder curator voor Carlos Hugo benoemd, om de minderjarige in rechte te vertegenwoordigen. (artikel 1:212 B.W). De zaak is daarna mondeling behandeld op de zitting van 18 maart 1999, en op 1 april 1999 is een eindbeschikking gewezen. Daarbij heeft de Rechtbank in rechte vastgesteld, dat Carlos de vader van Carlos Hugo is. De Rechtbank heeft hierbij overwogen, dat voorop staat het belang van de minderjarige om te weten van welke ouders hij afstamt, en dat daaraan geen twijfel zal bestaan.

Deze uitspraak heeft tot gevolg, dat Carlos Hugo met terugwerkende kracht tot zijn geboorte de status heeft van kind van zijn vader. In sommige publicaties wordt steeds weer vermeld, dat het zou gaan om een “onwettig” dan wel “buitenechtelijk” kind. Deze terminologie is onjuist. Op 1 april 1998 is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Vanaf die datum bestaat er geen enkel verschil meer tussen kinderen, die buiten het huwelijk, dan wel binnen het huwelijk geboren zijn. Sinds die datum is ook de mogelijkheid van “wettiging” afgeschaft. Deze wetswijziging kwam niet uit de lucht vallen. Al in 1979 is in het bekende Marckx arrest door het Europese Hof in Straatsburg vastgesteld, dat het maken van onderscheid tussen “wettige” en “niet – wettige” kinderen in strijd is met het mensenrechtenverdrag. Het Burgerlijk Wetboek is hieraan aangepast. Anno 2016 worden er meer kinderen buiten, dan binnen huwelijk geboren. Het komt dan ook onjuist en discriminerend voor om nog steeds te spreken over “buitenechtelijke kinderen”.

Carlos Hugo is dus gewoon een kind van zijn vader. In geval van overlijden van zijn vader heeft hij aanspraak op een gedeelte van zijn nalatenschap. Verder is de vader zo nodig gehouden om gedurende de minderjarigheid van Carlos Hugo in zijn onderhoud te voorzien. Uit persberichten valt af te leiden, dat Carlos aan deze verplichting heeft voldaan.

Er werd geen akte van naamkeuze opgemaakt. Carlos was destijds niet bereid eraan mee te werken dat Carlos Hugo zijn naam en titel kreeg. Hierdoor bleef Carlos Hugo vooralsnog de naam van zijn moeder houden.

Maar volgens de wettelijke bepalingen kon Carlos Hugo, nadat hij de leeftijd van 18 jaar had bereikt, op de destijds gemaakte keuze terugkomen. (artikel 1:7 B.W. en artikel 5 van het “Besluit regels voor geslachtsnaamwijziging”, K.B. van 6 oktober 1997). Al kort na de geboorte van Carlos Hugo is er door specialisten in het familierecht op gewezen, dat dit zou gaan gebeuren, en dat Carlos daarom zijn zoon beter direct had kunnen erkennen.

Carlos Hugo heeft vrij kort na het bereiken van de 18-jarige leeftijd, op 18 maart 2015, dit verzoek tot naamswijziging ingediend en met succes. De Minister van Justitie heeft op dit verzoek op 14 september 2015 positief beslist, in die zin, dat hij voornemens is een voordracht te doen voor een Koninklijk Besluit, strekkende tot inwilliging van het gedane verzoek. Deze mededeling geldt als een beschikking (volgens art. 1:7 lid 6 B.W.), die vatbaar is voor bezwaar en beroep. Het uiteindelijke K.B. is niet meer vatbaar voor bezwaar en beroep.

Carlos heeft tegen de beschikking van de Minister een bezwaarschrift ingediend. De tekst van dit bezwaarschrift is niet bekend gemaakt. Men kan slechts gissen naar de inhoud hiervan.

De Minister heeft op 9 maart 2016 uitspraak gedaan op het bezwaarschrift, waarbij de bezwaren van Carlos ongegrond zijn verklaard, en de oorspronkelijke beschikking is gehandhaafd.

Deze uitspraak was zonder meer te verwachten omdat het verzoek tot naamswijziging van Carlos Hugo geheel in overeenstemming is met de betreffende wettelijke bepalingen. Artikel 5 van het “Besluit regels geslachtsnaamwijziging” bepaalt luid en duidelijk: “op verzoek van een meerderjarige wordt zijn geslachtsnaam gewijzigd”. In artikel 4 (dat een andere situatie beschrijft) wordt nog bepaald, dat het verzoek wordt afgewezen indien een betrokkene weigert hiermee in te stemmen. Artikel 5 kent die bepaling niet.

Tegen de beschikking van de Minister staat nog beroep open bij de Rechtbank. Mocht dat geen resultaat opleveren, dan volgt er een Koninklijk Besluit, waarbij Carlos Hugo de naam en de adellijke titulatuur van zijn vader krijgt en zal worden aangeduid als “Zijne Koninklijke Hoogheid Carlos Hugo Roderik Sybren prins de Bourbon de Parme”.

Bergen 10 maart 2016

Dolph Boddaert

 

 

 

 

 

Portretten Van Wijhe teruggekeerd op de Wijenburg

Wijhe, portretten Wijheburg

Eeuwenlang bewoonde het adellijke geslacht Van Wijhe de Wijenburg in Echteld totdat de familie in de 18e eeuw in de mannelijke lijn uitstierf en de familieportretten via de erfdochters vererfden op de baronnen Van Wassenaer, Van Balveren en Van Verschuer. Onlangs werd met toestemming van de families Van Verschuer en Van Wassenaer van zes van deze portretten een fotografische afdruk gemaakt en deze werden op passende wijze ingelijst. Het eindresultaat is te bewonderen in de Ridderzaal van de Wijenburg, waarmee de geschiedenis van het kasteel weer een gezicht heeft gekregen.

Op de foto is links het portret te zien van Jasper van Wijhe, 8e heer van Echteld, met daarnaast het portret van Otto van Wijhe 9e heer van Echteld en Reinier Van Wijhe, 10e heer van Echteld.

Foto met hartelijke dank aan: www.facebook.com/Vrienden-van-de-Wijenburg-308698552651799/?fref=ts

Webpagina van de Vrienden van de Wijenburg met veel informatie over de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners: www.vriendenvandewijenburg.nl

16 mei 2016: Dag van het Kasteel

Limburg Stirum, Heidi van

Op Tweede Pinksterdag zijn ruim 100 kastelen, buitenplaatsen en landgoederen opengesteld die vaak nog in particulier bezit zijn. In Overijssel zijn er dit jaar 11 eigenaren die meewerken, terwijl het er vorig jaar nog maar 3 waren. In een interview met RTV Oost vertelt Heidi gravin van Limburg Stirum, zelf bewoonster van Spijkerbosch in Olst en directeur van het Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, uitgebreid over deze bijzondere dag. Ook komt Liesbeth Cremers, uit een familie in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat, aan het woord over de openstelling van huis Vilsteren in Vilsteren.

Link naar het interview online: www.youtube.com/watch?v=ci9rnUFSTEY

Link naar de facebookpagina van de Dag van het Kasteel: www.facebook.com/dagvanhetkasteel/?fref=ts

Link naar de webpagina van het Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats: www.kastelen.nl

Link naar de webpagina van huis Spijkerbosch van de familie Van Limburg Stirum: www.buitenplaats-spijkerbosch.nl