Veilingnieuws: de collectie van mr. Hendrik Ernst Smidt van Gelder (1923-2011) en Margaretha Rhoda Smidt van Gelder née barones van Zuylen van Nijevelt (1925-1999)

a12
Afb. 1. Het echtpaar Smidt van Gelder-Van Zuylen van Nijevelt op hun huwelijksdag. Foto part. coll.
a14
Afb. 2. Eén van de te veilen topstukken. Foto met dank aan Sotheby’s.

Al jaren zijn thema-veilingen waarop stukken met een adellijke of zelfs vorstelijke herkomst worden geveild zeer succesvol. De herkomst van de ingebrachte opbjecten geeft voor velen een toegevoegde waarde en deze veilingen zijn steeds succesvol. Op dinsdag 19 januari vindt er bij Sotheby’s in Londen weer een grote veiling plaats onder de naam ‘Of Royal and Noble Descent’, waarbij o.a. de kostbare verzameling van het echtpaar Smidt van Gelder née barones Van Zuylen van Nijevelt geveild gaat worden.

De familie Smidt van Gelder is een patriciaatsfamilie die in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat is terug te vinden en de familie verwierf grote bekendheid door hun Koninklijke Papierfabriek Van Gelder Zonen N.V., waarvan de heer Smidt van Gelder jarenlang directeur was. Het echtpaar woonde in Aerdenhout en verzamelde zilver, porselein en antiek. Hun collectie zilver was zó groot, dat er een standaardwerk over Nederlands zilver over geschreven kon worden. In het afgelopen jaar doken er al meer spullen uit hun bezit op veilingen op (AiN berichtte reeds over tafelzilver en portretten). Op deze veiling betreft het de lotnummers 297-403 uit hun nalatenschap, waarbij vooral het vele zilver opvalt.

Link vanaf lotnummer 297: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2016/of-royal-and-noble-descent-l16306/lot.297.html

Binnen kijken op Biljoen: het laatste bal op Biljoen

a15
Afb. Links de Heer G. Lüps en rechts de balzaal op Biljoen met de grote kroonluchter.

‘Gelders Arcadië’ heeft een geweldige gratis app ontwikkeld, waarmee je kunt binnen kijken op kasteel Biljoen. In dit filmpje heeft de heer Goswin Lüps, broer van de laatste bewoner, het over de laatste keer dat de grote kroonluchter in de balzaal met meer dan honderd kaarsen brandde. Dit was ter gelegenheid van het huwelijksfeest in 1959 van zijn broer mr. Johan Hendrik Willem Lüps (1930-2006) en jonkvrouwe Albertine Marie Isabelle Jeanne de Blocq van Scheltinga (1928-2006).

In de krant kon men toen lezen over de aanwezigheid van ‘de bloem van de Nederlandse adel’ op het bal: “SPROOKJESACHTIG Op het mooie kasteel Biljoen van de familie Lüps dat gelegen is in de luisterrijke omgeving van Velp is zaterdagavond een feest gehouden als voorteken van het huwelijk tussen mr. JOHAN H.W. LÜPS (28) en jonkvrouwe ALBERTINE M.I.J. de BLOCQ VAN SCHELTINGA (31). De bloem van de Nederlandse adel en van de advocatuur was in dit sprookjesachtige kasteel, dat vier torens heeft en midden in een vijver ligt, bij elkaar gekomen om aanwezig te zijn bij de afkondiging door de ouders van dit voorgenomen huwelijk. In de stijlvol verlichte historische Italiaanse zaal (zo genoemd vertelde de bruidegom mij, omdat zij door vier Italiaanse beeldhouwers gemaakt is, die daar ruim een jaar mee bezig zijn geweest) waar het bal gehouden werd, was het erg gezellig. GROTE VERRASSING DE BRUID (dochter van jhr. M. DE BLOCQ VAN SCHELTINGA, de vroegere bezitter van het Oranjewoud in Friesland) is schilderes. Zij heeft haar opleiding gedeeltelijk in Parijs gekregen en is aan de Haagse Academie voor beeldende kunsten afgestudeerd. Behalve de ouders van de ouders van de bruidegom, de heer en mevrouw G.E. LÜPS en de vader van de bruid waren aanwezig een zuster van haar, jonkvrouwe I.J. DE BLOCQ VAN SCHELTINGA, de getuigen bij het huwelijk dat op 18 april voltrokken zal worden op kasteel Biljoen: mr. O. TER HAAR en jonkheer J.W. BEELAERTS VAN BLOKLAND, een broer van de bruidegom de heer G.A. LÜPS, C.G. baron en barones VAN BOETZELAER, mr. H.J. van LEEUWEN met zijn vrouw, jhr. mr. J.W. WITSEN ELIAS, mr. G.A. baron VAN RANDWIJCK en als eregasten mag ik wel noemen de twee dochters van de Franse consul-generaal in Amsterdam. De heer en mevrouw Lüps zullen na hun huwelijk in Amsterdam gaan wonen. Waar de huwelijksreis heen ging kon de heer Lüps mij nog niet vertellen. “Dat is nog een grote verrassing”, vertelde hij mij. “Evenals dit feest, waar ik van tevoren niets van wist, omdat het helemaal door mijn ouders is georganiseerd.”

Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=vzBQKR5tPJc Of volg Erfgoed Rheden op: www.facebook.com/ErfgoedRheden

Overleden J. barones van der Feltz née van Es

a11

Jacobine barones van der Feltz née van Es, geboren Rotterdam 3 maart 1926, overleden Zwolle 2 januari 2016.

In Memoriam
Jacobine van Es werd geboren op 3 maart 1926 te Rotterdam. Haar vader, Marius Laurentius van Es, stamde uit een familie van Rotterdamse groothandelaren en ondernemers. Haar moeder, Adriane Jacobine Pit, was een telg uit de patriciaatsfamilie Pit, die terug te vinden is in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat. Zij groeide op in Rotterdam met een jonger zusje en broertje aan het Westplein nr. 13, tot het gezin naar Wassenaar verhuisde. Haar vader was werkzaam als tabakshandelaar en werd lid van de Fa. G.L.M. van Es & Zn te Rotterdam.

Op 8 september 1951 trad zij in Wassenaar in het huwelijk met mr. Robert Samuel Napier baron van der Feltz, die uit een van oorsprong Luxemburgse familie stamde, waarvan de eerste voorvader in 1368 vermeld werd. Een voorvader van hem kwam in de 17e eeuw als officier in Statendienst naar Nederland en in 1867 werd een andere voorvader in de Nederlandse adel ingelijfd met de titel van baron. Zijn voornaam Napier dankte hij aan zijn Britse moeder Napier. Het was niet het enige huwelijk in de familie met iemand uit het rode boekje, want zo huwde haar zusje in latere jaren een jonkheer De Blocq van Scheltinga.

Haar echtgenoot was na zijn studie rechten in Leiden voltooid te hebben in dienst getreden van Buitenlandse zaken en in 1947 was hij gezantschaps-attaché bij de permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York, waar hij in datzelfde jaar als secretaris van de delegatie op de tweede Algemene Vergadering fungeerde. Na hun huwelijk werd hij 2e gezantschapssecretaris op de ambassade in Kopenhagen. Inmiddels was hun eerste kind, een dochter, geboren en in Kopenhagen volgde een zoon. Nadien volgde de benoeming tot 1e ambassadesecretaris in Londen en tot ambassaderaad en hoofd van de Consulaire afdeling in Stockholm. In 1965 werd haar echtgenoot benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Na een tussenstop als sous-chef directie Europa op het ministerie van Buitenlandse zaken in ’s-Gravenhage, volgde in 1969 de benoeming tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Khartoum, maar in datzelfde jaar besloten zij uiteen te gaan en vestigde zij zich in Wassenaar. Hier huwden in de jaren erna haar dochter en zoon en werd zij grootmoeder en overgrootmoeder.

Op 2 januari 2016 kwam zij te overlijden te Zwolle: “Verdrietig namen wij afscheid van onze lieve, zorgzame en sterke moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en mijn zuster Jacobine baronesse van der Feltz-van Es.” Barones Van der Feltz werd negenentachtig jaar en wordt diep betreurd door haar zoon, dochter, schoonzoon, schoondochter, zes kleinkinderen, acht achterkleinkinderen, zusje en verdere familieleden. Op uitdrukkelijke wens van de overledene heeft de bijzetting in stilte plaatsgevonden.

Op de foto het familiewapen Van der Feltz en Westplein nr. 13 in Rotterdam, waar zij haar jeugdjaren doorbracht, voor het gezin naar Wassenaar verhuisde.

De kleine Graaf op Twickel

a10

De kleine Graaf op Twickel: vorig jaar werd voor het eerst sinds 1692 weer een telg uit de bewonersfamilie op kasteel Twickel geboren. De jonggeborene stamt uit het geslacht Zu Castell-Rüdenhausen, waarvan de ‘chef de famille’ de titel van ‘Fürst’ voert en de overige leden Graaf/Gravin zijn. De Castell familiebank geeft een nieuwsbrief uit, ‘Casteller Nachrichten’, waarin over deze geboorte onlangs bericht werd met een foto.

Link naar deze nieuwsbrief, waaruit bijgevoegde afbeelding afkomstig is: https://www.castell-bank.de/content/dam/g0718-0/Dokumente/casteller_nachrichten/Casteller_Nachrichten_45_2015.pdf

Tip over de nieuwe ‘Casteller Nachrichten’ met dank aan www.nobiliana.de

 

Lekker lezen over kastelen en buitenplaatsen in ‘Monumentaal’

a9

In de nieuwe ‘Monumentaal’ staat weer veel op adellijk gebied. Zo is er een mooi artikel over buitens tussen ’s-Gravenhage en Haarlem en een artikel over kasteel Endegeest. Endegeest was eeuwenlang het adellijke onderkomen van geslachten als Van der Ryt, Van Gronsfeld Diepenbroeck en Gevers van Endegeest (de portretten van bewoners uit laatstgenoemde familie doken onlangs op een veiling op – AiN berichtte hierover) en werd uiteindelijk een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Thans staat het leeg en zoekt men een nieuwe bestemming. Lezenswaardig is ook het artikel over begraafplaatsen met op p. 68 een foto van de zeer fraaie graftombe van baron en barones Van Verschuer née Brants en hun jonggestorven zoontje.

‘Monumentaal’ ligt nu in de winkel en kost €4,95.

 

Boekennieuws en -recensie: ‘De Amerikaanse prinses’ door Annejet van der Zijl

a8

Vijf keer huwde de Amerikaanse Allene Tew, waarvan de laatste keren met een Duitse Prins en een Russische Graaf. Ze kreeg kinderen en verloor deze ook weer op tragische wijze, maakte fortuin, verloor miljoenen en stierf uiteindelijk weer schatrijk. Ondanks twee scheidingen en een onrustig leven, verwierf ze aanzien in Koninklijke kringen en werd peetmoeder van H.K.H. Prinses Beatrix. Kortom: alle ingrediënten voor een kleurrijk levensverhaal, dat met veel gevoel voor drama (soms iets teveel drama in de woordkeuze naar mijn smaak, p. 166 ‘afgeslacht’, ‘vele, vaak vernederende scènes’, p. 158; welke?) werd geschreven door Annejet van der Zijl.

Het verhaal van deze Amerikaanse dollarprinses staat niet op zichzelf. Aan het einde van de 19e eeuw kwam een hele stroom dollars door middel van huwelijken op gang over de Atlantische Oceaan naar Europa van rijke erfdochters met Europese adel. Omgerekend naar nu hebben we het dan over honderden miljoenen dollars. Consuelo Vanderbilt, die in 1895 de 9e Hertog van Marlborough huwde, voerde de geldlijst aan en bracht 15 miljoen dollar in – nu zo’n 495 miljoen dollar. Als start voor een ware hausse in deze geldhuwelijken wordt het huwelijk van Jennie Jerome in 1874 met Lord Randolph Churchill weleens gezien. Zij zouden de ouders worden van de staatsman Sir Winston Churchill.

Allene Tew had zeker niet in 1929 ‘als een van de eerste Amerikaansen ooit de prinsessentitel mogen voeren’ (p. 139): zo trouwde de Amerikaanse Elisabeth Patterson in 1803 met Jérôme Bonaparte, de broer van Keizer Napoleon en zelf in de jaren 1807-1813 Koning van Westfalen, in 1885 trad Evelyn-Julie Bryant Mackay in het huwelijk met de Italiaanse Ferdinand Colonna Prins di Stigliano, in 1893 huwde Winaretta Eugénie Singer (naaimachine-erfgename) de Franse Prins Edmond de Polignac na eerst in 1887 met de Franse Prins Louis de Scey-Montbéliard gehuwd geweest te zijn, in 1894 huwde Susan Tucker Whittier de Russische Prins Sergei Belosselsky-Belozersky, in 1908 huwde Anna Gould met de Franse Hélie Prins van Sagan, die twee jaar later zijn vader als Hertog van Talleyrand & Sagan zou opvolgen, en in 1909 huwde de Italiaanse Prinses Marina Torlonia de Amerikaan Francis Shields en werd daardoor een Amerikaanse Prinses (en grootmoeder van de actrice Brooke Shields). Overigens vonden Amerikaanse dollars ook hun weg naar de Nederlandse huwelijksmarkt en nakomelingen van de vermogende Astors huwden een Nederlandse jonkheer en een ridder.

Het adellijke gebruik van een kroon op bv. briefpapier heeft de schrijfster niet helemaal begrepen, want na haar scheiding van de Duitse Prins Reuss kon Allene Tew dankzij haar huwelijk met de Russische Graaf Kotzebue nog steeds een kroon gebruiken; weliswaar geen prinsenkroon meer, maar wel de rangkroon van een graaf (p. 192). Ronduit onzin is de opmerking over ‘een voor de gelegenheid door een oom gefabriceerde troosttitels’ (p.175) voor Prins Bernhard en zijn broer en moeder: waren zij aanvankelijk Graaf/Gravin, in 1916 werden zij als Prins/Prinses met het predikaat Doorluchtige Hoogheid gelijkwaardig aan de rest van de Vorstelijke familie Zur Lippe en dienovereenkomstig opgenomen in het eerste deel van de Almanach de Gotha, waarin de regerende families staan.

Ondanks deze schoonheidsfoutjes: een meeslepend verhaal en een aanrader om te lezen. Link naar meer informatie en bestelmogelijkheid: http://www.annejetvanderzijl.com/boeken/de-amerikaanse-prinses/

Filmpje Mitternachtsquadrille Wiener Ball 2015

https://www.youtube.com/watch?v=et1Hivtl-5U. Over één maand op zaterdag 6 februari 2016 wordt in Noordwijk aan Zee voor de 48e keer het Wiener Ball georganiseerd, waarvoor de kaartverkoop onlangs via www.wienerball.nl gestart is. Traditiegetrouw zal de openingsdans van het bal door de debutanten worden uitgevoerd, maar ook dit jaar is er voor alle aanwezige gasten de traditionele Mitternachtsquadrille, die onder leiding zal zijn van Heinz Heidenreich, dansmeester van de Weense Staatsoper. In het filmpje kunt u terugzien hoe deze Mitternachtsquadrille op 7 februari van het afgelopen jaar er uitzag.

In de afgelopen weken zijn 64 debutanten al aan het oefenen geweest met danslessen voor hun debuut, waarbij de jongedames in het wit met diadeem in het haar zullen verschijnen en de jongeheren in rok of uniform. Dit jaar debuteren er telgen uit de volgende adellijke geslachten: Filz von Reiterdank, Alting von Geusau, Van Heemstra, Van Rechteren Limpurg, De Vos van Steenwijk, Laman Trip en Van Voorst tot Voorst. Wilt u ook deel uitmaken van deze bruisende avond in de Weense traditie, waarop 800-1000 gasten verwacht worden en waarbij de dames in het lang en de heren in smoking, rok of uniform met hun onderscheidingen zullen verschijnen? Kijk dan op de webpagina www.wienerball.nl. AiN is ook dit jaar weer aanwezig en doet in februari uitgebreid verslag voor u.

Afgelopen zaterdag stond er in het Stan Huygens Journaal in De Telegraaf een uitgebreid artikel over het Wiener Ball met foto’s van onder meer twee van de bestuursleden van de stichting: Claudia barones van Harinxma thoe Slooten en jonkheer Alfred Filz von Reiterdank. Link naar het artikel: http://www.telegraaf.nl/stanhuygens/24938682/__Uitkijken_naar_Weens_bal__.html

Huis de Voorst in Eefde: achtergronddecor in de film ‘Prinses op de erwt’

a7
Afb. Huis De Voorst in al zijn glorie en rechts de schepper van al dit moois: Arnold Joost van Keppel, Earl of Albemarle (1670-1718).

Op Nieuwjaarsdag zond RTL4 deze film uit over een prins die op zoek was naar een prinses, waarin Huis de Voorst prominent figureerde. Het huis van grote allure met vorstelijke Franse tuinen werd gebouwd voor de Gelderse jonker Arnold Joost van Keppel (1670-1718), die een gunsteling was van Koning-Stadhouder Willem III. Hij volgde deze naar Engeland tijdens de Glorious Revolution en ontving de titels Earl of Albemarle, Viscount Bury en Baron Ashford. Zijn zoon, William Anne van Keppel 2nd Earl of Albemarle, verengelste geheel en huwde Lady Anne Lennox, dochter van de 1st Duke of Richmond. Hij liet de kostbare inboedel veilen, alsmede andere delen van het bezit en zijn zoon, de 3rd Earl of Albemarle, verkocht in 1759 wat nog resteerde. Zijn nakomelingen leven in het Verenigd Koninkrijk voort en de huidige ‘chef de famille’ is de designer Rufus Arnold Alexis Keppel 10th Earl of Albemarle, 10th Viscount Bury, 10th Baron Ashford (1965).

In 1814 werden twee telgen, die uit andere takken van het oud-adellijke geslacht Van Keppel stamden, in de Nederlandse adel opgenomen. De eerste stierf zonder nakomelingen, maar de tweede had wel nakomelingen, die in de 19e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden en aldaar voortleven als Amerikaanse staatsburgers.

Op de afbeelding ‘Zyne Excellentie de Grave van Albemarle schoone lust plaats, genaamthet Huys te Voorst’ en Arnold Joost van Keppel 1st Earl of Albemarle door Godfrey Kneller in 1701.

‘De familie Von Westenholz, van kastelen tot Casino’s’, door Caroline de Westenholz

a6

‘De familie Von Westenholz, van kastelen tot Casino’s’, door Caroline de Westenholz: afgelopen maandag stond er in de rubriek ‘Het Grote Verhaal’ van de NRC een interview met Caroline de Westenholz, die voluit Caroline Anne Freiin (barones) de Westenholz heet.

Caroline is de dochter van Albert Friedrich Paul Freiherr von Westenholz, stammend uit een Duits geslacht met de Oostenrijkse titel van Freiherr (baron), die in 1951 de Nederlandse Elisabeth Henriëtte van Hasselt huwde. Het geslacht Van Hasselt is een oude Zutphense regentenfamilie, die in het het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat is terug te vinden. Het huwelijk van haar ouders was niet gelukkig en zij gingen uiteen toen Caroline anderhalf jaar oud was. In dit boek beschrijft ze de zoektocht naar haar vader en de kleurrijke familiegeschiedenis van de Westenholzen op openhartige wijze, die de lezer het gevoel geeft naar een soap te kijken.

Link naar meer informatie en bestelmogelijkheid: http://www.cosmox.nl/boeken/de-familie-von-westenholz-caroline-de-westenholz-9789088030680

 

 

NOS Journaal 60 jaar: Joop van Zijl

a5
Afb. Screenshot met dank aan het NOS journaal.

Vandaag bestond het NOS Journaal 60 jaar en waren oud-nieuwslezers weer even terug. Eén van hen was Gerhard Johan Jozef van Zijl, die jarenlang het journaal presenteerde. Joop van Zijl huwde in 1965 Albertine Astrid Eleonora barones van Verschuer, maar dertien jaar later besloten zij uiteen te gaan.

De tachtigjarige Joop van Zijl presenteerde vanmiddag om 16.00 uur het journaal, waarover hij zei: “Of het goed was? Dat moeten de kijkers maar zeggen, want dat kun je van jezelf nooit zeggen. Maar zo op het oog ging het redelijk.”

Link naar een filmpje met deze journaaluitzending (iets omlaag scrollen): http://nos.nl/artikel/2078657-pia-dijkstra-fijn-om-de-spanning-weer-eens-te-voelen.html