Kasteel Doorwerth: binnenkort weer te bezoeken!

 

Afb. Kasteel Doorwerth in al zijn glorie met torens, tinnen en transen.
Afb. Kasteel Doorwerth in al zijn glorie met torens, tinnen en transen.

Kasteel Doorwerth heeft een lange geschiedenis met kleurrijke verhalen en was eigendom van adellijke geslachten als Van Dorenweerd, Van Homoet, Schellart van Obbendorf, Von Aldenburg en Bentinck. In de 19e eeuw ontfermde een baron Van Brakell zich over het kasteel en restaureerde het groots. Zijn nakomelingen verkochten het weer en hierna zette de neergang weer in. De militair en historicus Frederic Adolph Hoefer (1850-1938), die met een barones Van Heemstra gehuwd was, trok zich het lot van het kasteel aan en het artilleriemuseum werd er in ondergebracht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ging het kasteel bijna ten onder, maar een grootscheepse restauratie en herbouw maakt dat Doorwerth er nog steeds uitziet, zoals een kasteel er moet uitzien: met een slotgracht, een voorburcht, torens, tinnen en transen.

Kasteel Doorwerth is één van de zeven opengestelde kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen. Voor meer informatie en bezoekmogelijkheden: houd de website van Geldersch Landschap & Kasteelen in de gaten! Zie https://doorwerth.glk.nl/.

Boekennieuws: Verdwenen tuinen. Tuingeschiedenis in Nederland III

Afb. Een uniek boek over verdroomde, verdwenen tuinen.

Op Ridderhofstad Gunterstein vond enkele maanden geleden de presentatie plaats van ‘Verdwenen tuinen. Tuingeschiedenis in Nederland III’. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de voorzitter van de stichting Ridderhofstad Gunterstein, Bertien Koole née jonkvrouwe Quarles van Ufford, de huidige Vrouwe van Gunterstein

Het thema van dit boek is ‘Verdwenen tuinen’ en negentien auteurs, redactie, vormgeefster en drukker hebben zich de ingespannen om een waardig vervolg op de delen I (2009) en II (2016) samen te stellen. Hierdoor is een uniek naslagwerk ontstaan vol fraaie afbeeldingen over verdwenen tuinen en buitenplaatsen.

Deze publicatie is in eigen beheer uitgegeven en kan besteld worden via: http://www.cascade1987.nl/cascade-boeken-bestellen/

Geboren: Flagiello

Afb. Het familiewapen Festetics de Tolna.

Victoria Fiorentina Patricia Flagiello, geboren Amsterdam 17 mei 2020, dochter van Nicola Flagiello en Fleur Ilona Judith gravin Festetics de Tolna.

Veilingnieuws: een familiearchiefje van de baronnen Van Haersolte bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem

Afb. 1. Kwartierstaat van Lambert van Eck met de wapens van zijn vier grootouders: Van Eck, Van Asch, Foijert en Van Lidth de Jeude. Zijn nakomeling mr. Gerard van Eck (1785-1857) huwde in 1817 Agatha barones van Haersolte (1798-1876). Lambert van Eck (1682-1736) was (substituut)-griffier en eerste secretaris van de kanselarij, schepen, raad en burgemeester van Arnhem, gecommitteerde van het kwartier van Veluwe ter Staten-Generaal, richter en stadhouder van de lenen van de hoge heerlijkheid Doorwerth.

Van 26 t/m 29 mei vindt er bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem ( www.bubbkuyper.com) een grote veiling plaats van boeken, prenten, kaarten, documenten, enz. Eén van de kavels is kavel 72/2915 en dit betreft een familiearchiefje van de baronnen Van Haersolte en bevat ongeveer 20 stukken uit de jaren 1631-1982.

In dezelfde veiling wordt ook een zeer zeldzame en gesigneerde brief van Constantijn Huygens aan Rutger van Haersolte tot Westerveld uit 1655 aangeboden. Dit betreft kavel 72/2922 en wordt getaxeerd op 300-500 euro.

De familie Van Haersolte is een oude, Overijsselse adellijke familie, waarvan de stamvader in 1433 vermeld wordt. De familie bracht eeuwenlang officieren en bestuurders voort, die een vooraanstaande plaats in Overijssel bekleedden. In Zwolle herinneren verschillende grote huizen in de stad nog aan hun prominente aanwezigheid in deze stad.

In 1814 werden nakomelingen benoemd in de Ridderschappen van Overijssel en Gelderland en in 1819 werd de titel baron voor de familie erkend. Ook in het Koninkrijk der Nederlanden bracht de familie vele prominente leden voort, waaronder burgemeesters, een ambassadeur, een hoogleraar en een kamerheer i.b.d. van de Koninginnen Wilhelmina en Juliana.

Het archiefje wordt getaxeerd op 100-150 euro. Benieuwd naar wat er verder geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus op https://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=272&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=198

Afb. 4. Een door Constantijn Huygens op 13 februari 1655 ondertekende brief aan ‘Jo [nkhee]r Rutger van Haersolte thoe Westervelt’. Westerveld was een havezate nabij Zwolle, die in 1633 aan Rutger van Haersolte werd verkocht. Daarnaast kocht hij in 1656 de havezate Wolfshagen. Hij was landrentmeester van het Graafschap Lingen en dijkgraaf van Salland.

Tip: openstelling tuinen De Wiersse in Vorden met Hemelvaart & Pinksteren

Afb. Huis De Wiersse gelegen aan de lange oprijlaan die door een fraai landschapspark voert met eeuwenoude bomen. Foto met dank aan www.dewiersse.com.
Afb. 1. Huis De Wiersse gelegen aan het einde van de lange oprijlaan, die door een fraai landschapspark voert met eeuwenoude bomen. Foto met dank aan www.dewiersse.com.

Op donderdag 21 mei (Hemelvaart), zondag 31 mei en maandag 1 juni (Pinksteren) zijn de vermaarde tuinen van De Wiersse opengesteld. I.v.m. het Coronavirus zijn toegangskaarten met starttijden hiervoor alleen vooraf en online te koop. Hierdoor kunnen bezoekers de tuinen gefaseerd zien. Meer hierover leest u op de website van De Wiersse.

De Wiersse kent een rijke geschiedenis, waarin de adellijke geslachten Van Heeckeren, Van Limburg Stirum en De Stuers een belangrijke rol gespeeld hebben. Voor de huidige tuinaanleg is jonkvrouwe Alice Jacqueline Hortense Julie Aurélie de Stuers (1895-1988) van groot belang geweest. Op jonge leeftijd begon zij al met aanpassingen en verbeteringen, die zij samen met haar latere echtgenoot, de Engelsman William Edward Gatacre (1878-1959), voortzette en die De Wiersse maakt tot wat het nu is: een uniek landschapspark vol verrassende doorkijkjes en met tal van fraaie tuinelementen, die bij iedere wending tijdens het wandelen het oog aangenaam verrassen.

Voor meer informatie zie: www.dewiersse.com.

Afb. 2. De achterzijde van het huis De Wiersse met de Baakse Beek op de voorgrond.

 

Geboren: Rutgers van Rozenburg

Afb. Het familiewapen Rutgers van Rozenburg.

Jonkvrouwe Louise Marie Emanuelle Rutgers van Rozenburg, geboren Zeist 8 mei 2020, dochter van jonkheer Coenraad Maarten (‘Coen’) Rutgers van Rozenburg en Annemarie Johanna Jenica (‘Annemie’) van der Torren.

Boekennieuws: Van zeepzieders tot eerste burgemeester van Amsterdam

Afb. 1. De auteur (rechts), jonkheer Alexander Elias, overhandigt een exemplaar aan John Töpfer, directeur stichting Adel in Nederland. Deze overhandiging vond plaats in de regentenkamer van het Burger Weeshuis in Amsterdam. Linksboven is het wapen te zien van jonkheer mr. Gerbrand Faas Elias (1784-1864), die regent van het Burger Weeshuis was in de jaren 1816-1864.

In 2016 werden de zogenoemde slangenpanden aan de Wijdesteeg in Amsterdam gesloopt. De panden waren bouwvallig en moesten plaatsmaken voor nieuwbouwappartementen. Tijdens de sloopwerkzaamheden van deze panden werd het fornuis van de 17e-eeuwse zeepziederij De Clock blootgelegd.

In 1608 verwierf Pieter Jacobzn Elias de brouwerij uit de 16e eeuw op deze plek en bouwde deze om tot zeepziederij. De ontdekking en latere blootlegging werden uitgevoerd onder toezicht van de Archeologische Dienst van de gemeente Amsterdam. Onder andere Het Parool en AT5 besteedde destijds aandacht aan deze unieke vondst.

Van Pieter Jacobzn Elias (1584-1632) stammen de huidige jonkheren Elias en Witsen Elias af. Als zeepzieder kwam hij tot groot aanzien. Amsterdam produceerde in de 17e-eeuw zeep van zeer hoge kwaliteit. Voorzien van de drie Andreaskruizen werd de zeep destijds op grote schaal geëxporteerd. Pieter Jacobzn Elias werd kerkmeester van de Nieuwe Kerk, heemraad van de Nieuwer-Amstel, overman van de zeepzieders, regent van het Dolhuis en Nieuwe-Zijds huiszittenmeester. Daarnaast verwierf hij bekendheid als leider van de contraremonstranten in Amsterdam. Hij en zijn nazaten maakten deel uit van de kleine groep van vermogende en invloedrijke Amsterdamse regentenfamilies.

Op de plaats van de gesloopte panden zijn inmiddels nieuwe panden verrezen. Op de binnenplaats van deze nieuwe panden is het fornuis heel fraai heropgebouwd. Op de heropgebouwde oven is ook een gedenkplaat aangebracht. Aangezien het fornuis op de besloten binnenplaats van het nieuwe complex staat, is deze slechts toegankelijk voor de bewoners.

Afb. 2 en 3. links: Het 17e-eeuwse fornuis van zeepziederij De Clock van Piet Jacobzn Elias. Foto met hartelijke dank aan jonkheer Roeland Elias. Rechts: De herinneringsplaquette op het fornuis. Foto met hartelijke dank aan jonkheer Alexander Elias.

De onthulling van de gedenkplaat, in aanwezigheid van de familie Elias, was meteen ook de gelegenheid voor de presentatie van het boek getiteld ‘Van zeepzieders tot eerste burgemeester van Amsterdam’, dat geschreven is door jonkheer mr. Alexander B.F. Elias. Hij heeft met dit boek de maatschappelijke opkomst en betekenis van zijn familie centraal willen stellen door deze in de gebeurtenissen van hun tijd te plaatsen.

Afb. 4. Het 17e-eeuwse fornuis van zeepziederij De Clock van Piet Jacobzn Elias. Foto met hartelijke dank aan jonkheer Roeland Elias.

De inleiding begint hij met de zin: ‘Dit is het verhaal van een familie die door historische ontwikkelingen is gevormd’ en deze historische ontwikkelingen vormen de leidraad in dit boek. In mooi, beeldrijk taalgebruik wordt de lezer vervolgens meegenomen in de geschiedenis van Nederland en de aanwezigheid daarin van de familie Elias; van de stamvader Herman de Cort in Brabant in de 15e eeuw tot aan jonkheer mr. David Willem Elias (1758-1828), die in 1814 in het nieuwe Koninkrijk de eerste burgemeester van Amsterdam werd.

Dit zeer verzorgd vormgegeven boek met mooie afbeeldingen ontstijgt het gemiddelde boek over familiegeschiedenis. Niet alleen voor wie meer over de opkomst en betekenis van de familie Elias wil weten is dit boek een aanrader, maar ook voor wie meer over onze Vaderlandse geschiedenis wil weten.

Het boek is te verkrijgen bij de auteur en meer informatie hierover kunt u krijgen via info@adelinnederland.nl.

Afb. 5. Naambord met de regenten van het Burger Weeshuis in Amsterdam in het jaar 1861. Als langstzittende regent staat de naam van jonkheer mr. Gerbrand Faas Elias bovenaan de naamlijst en is zijn wapen links bovenaan te zien.

Boekennieuws: Tussen Noordwijk en Renswoude. Mijn herinneringen aan Henk baron Taets van Amerongen van Renswoude

Afb. Op de voorzijde een pentekening van Calorama door de auteur Robert van Lit.

Tussen Noordwijk en Renswoude, recensie door Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma

Op 21 februari van dit jaar vond in het koetshuis van buitenplaats Calorama in Noordwijk een genoeglijke presentatie plaats van het boek ‘Mijn herinneringen aan Henk baron Taets van Amerongen van Renswoude’ geschreven door Robert van Lit.

In dit boek haalt de auteur herinneringen op aan Henk Taets van Amerongen, waarmee hij ruim twintig jaar bevriend was. Van Lit brengt hiermee een ode aan een beminnelijke heer van stand, de laatste eigenaar en bewoner van Calorama. De baron leefde daar in dezelfde stijl als zijn voorouders. Hij hield zich voornamelijk bezig met het beheer van zijn bezittingen en genoot daarnaast van zijn collectie oldtimers die werden gestald in het koetshuis. Het was een allegaartje aan auto’s, waaraan hij met plezier kon sleutelen en waarmee hij zo nu en dan een tochtje maakte. Ook was de baron een liefhebber van de jacht. In Renswoude had hij een geheel uit hout opgetrokken jachthuis, dat overigens wel van een grote schoorsteen was voorzien. Bij een fraai gemetselde ruime openhaard konden de jagers zich na afloop van een jachtpartij behaaglijk installeren. Mooie verhalen werden daar verteld onder het genot van een goed glas wijn. Hoewel hij er zelf niet woonde, was Henk Taets van Amerongen zeer betrokken bij het reilen en zeilen van het ‘familiekasteel’ in Renswoude en besteedde hij daar ook veel tijd aan. Met name in de periode na de grote brand die had plaatsgevonden in november 1985.
Henk baron Taets van Amerongen overleed op 24 augustus 2015 en liet in Noordwijk een prachtig landgoed na dat tegenwoordig beheerd wordt door de Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen, welke door de baron in het leven werd geroepen.

De auteur Robert van Lit is senior conservator van het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort. Hij publiceerde veel over de geschiedenis van Den Haag en zijn woonplaats Wassenaar.
Het rijkelijk geïllustreerde boek, met enkele verdienstelijke pentekeningen door de auteur, is te bestellen via de boekhandel: ISBN 9789491229176
kosten € 12,50

Kasteel Sypesteyn zoekt uw steun

Afb. Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht.
Afb. 1. Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht.

Kasteel Sypesteyn is het bijzondere verhaal van jonkheer Catharinus Henri Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1857-1937), de laatste mannelijke telg van dit oude geslacht, die een droom werkelijkheid deed worden en het (fictieve) stamslot van zijn voorouders herbouwde. Hiermee bouwde hij niet alleen een monument voor zijn familiegeschiedenis, maar uiteindelijk ook voor zichzelf. Het charmante kasteeltje bevat een rijke verzameling, die door jonkheer Van Sypesteyn is bijeengebracht: porselein, zilver, portretten, meubelen, enz.

Door het Coronavirus is het kasteelmuseum nu helaas dicht en ook zijn er geen inkomsten uit de horeca. Helpt u mee Kasteel Sypesteyn deze moeilijke tijden door te komen én te overleven als kasteelmuseum? Lees hier meer over hoe ú kunt helpen https://www.vriendenvansypesteyn.nl/

Afb. 2. De grote zaal op Sypesteyn met boven de schouw het portret van Johan de Witt (1625-1672), raadpensionaris van de Staten van Holland en Westfriesland.

 

Geboren: De van der Schueren

Afb. Het familiewapen De van der Schueren.

Hein Boudewijn ridder de van der Schueren, geboren Singapore 1 mei 2020, zoon van Reinier Teun Eduard ridder de van der Schueren en Baukje de van der Schueren née van den Heuvel.