Overleden: J. de Zantis de Frymerson née jonkvrouwe van der Goes

Goes, wapen
Afb. 1. Het familiewapen Van der Goes

Johanna de Zantis de Frymerson née jonkvrouwe van der Goes, geboren Amersfoort 15 oktober 1921, overleden Sint Odiliënberg 29 januari 2016, douairière jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson, eerder gehuwd geweest met August Marie José George van Lanschot.

In Memoriam
Jonkvrouwe Johanna van der Goes werd geboren op 15 oktober 1921 te Amersfoort. Haar vader, jonkheer Aert van der Goes, stamde uit een geslacht dat waarschijnlijk in de 15e eeuw zijn oorsprong vond in Leuven en dat zich begin 16e eeuw in Delft vestigde. De familie kwam hier tot groot aanzien en bracht eeuwenlang landsadvocaten, juristen en burgemeesters voort. In 1814 werd een voorvader opgenomen in de Nederlandse adel met het predicaat van jonkheer. Haar moeder, Henriette Julie Louise Thirion, kwam uit een familie van officieren, die nauw verwant was aan Nederlandse adel. Zo was haar vader 1e luitenant bij de cavalerie en gehuwd met een jonkvrouwe Van Meeuwen en haar grootvader was luitenant-kolonel bij de cavalerie en gehuwd met een jonkvrouwe Van den Bergh.

Goes-Thirion, compilatie, Van der
Afb. 2. Henriette Julie Louise Thirion van der Goes née Thirion (1900-1973) en jonkheer Aert van der Goes (1890-1976), in: : jonkheer Aert van der Goes, Het Geslacht Van der Goes (Lanaken-Smeermaas, 1995)

Zij groeide de eerste jaren op in Amersfoort met een jonger broertje en een zusje tot het gezin naar Breda verhuisde. Haar vader was aanvankelijk 1e luitenant bij de cavalerie en bereikte uiteindelijk de rang van majoor. In 1934, zij was toen twaalf jaar, besloten haar ouders uiteen te gaan. Haar moeder woonde aanvankelijk in Brussel, terwijl haar vader naar Amersfoort terugkeerde. Haar vader hertrouwde datzelfde jaar met Agnes barones Snouckaert van Schauburg, terwijl haar moeder in latere jaren Jean Ulric Marie de Kuijper hertrouwde. In verband met haar opleiding ging zij samen met haar zusje naar het meisjespensionaat Notre Dame des Anges in Ubbergen.

Goes-Thirion, kinderen Van der
Afb.3. In het midden jonkvrouwe Johanna van der Goes met links haar zusje jonkvrouwe Henriëtte en rechts haar broertje jonkheer Aert, in: jonkheer Aert van der Goes, Het Geslacht Van der Goes (Lanaken-Smeermaas, 1995)

Na haar opleiding voltooid te hebben, trad zij in 1941 in het huwelijk met August Marie José George van Lanschot. Hij was een telg uit een patriciaatsgeslacht uit het blauwe boekje en zijn moeder was een Belgische jonkvrouwe Lagasse de Locht. Zij vestigden zich in Den Dungen, terwijl haar echtgenoot als volontair op de secretarie in Vught werkzaam was en in latere jaren hier fruitkweker werd. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: twee dochters en een zoon. Nadat zij na een aantal jaren gescheiden van elkaar waren gaan wonen, besloten zij uiteindelijk in 1965 ook formeel uiteen te gaan en een jaar later hertrouwde zij de Belgische jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson.

Hij stamde uit een geslacht waarvan een telg in 1822 werd ingelijfd in de Nederlandse adel, maar in 1830 opteerde zijn voorvader voor de Belgische nationaliteit en ging tot de Belgische adel behoren. Deze tak bleef echter in Nederland wonen en kocht in Sint Odiliënberg het landgoed Frymerson, waar zij omstreeks 1865 het nog steeds bestaande herenhuis met toren liet bouwen naar het ontwerp van de bekende architect P.J.H. Cuypers. Haar echtgenoot was reservekapitein bij de Belgische Luchtmacht geweest en was in de 2e Wereldoorlog actief in het verzet onder de schuilnaam ‘monsieur Jean’.

Frymerson
Afb. 4. Huis Frymerson, door L.M. Tangel op www.rijksmonumenten.nl

In 1973 was er groot verdriet toen haar bejaarde moeder op tragische wijze overleed. Deze was met een tachtigjarige vriendin, Helena Henriëtte Westerouen van Meeteren née Brummer, onderweg toen hun auto door een voorrangsfout in botsing kwam met een tankwagen en beiden het leven lieten. Haar moeder werd vervolgens in St. Odiliënberg bijgezet.

Op 15 april 1982 kwam haar echtgenoot op eenentachtigjarige leeftijd te overlijden: “Heden overleed mijn heel lieve Echtgenoot en onze Pleegvader Jonkheer JEAN AUGUSTE THEODORE ALFRED DE ZANTIS DE FRIJMERSON ET DU SAINT EMPIRE” en hij werd bijgezet in het familiegraf bij de Basiliek van St. Odiliënberg. Nadien bleef zij als bewoonster van het huis Frymerson plaatselijk actief. Zo was zij beschermvrouwe van de Put, het historische Zantiskruisput dat in 1976 werd heropgericht in de buurtschap St. Anthoniusput nabij landgoed Frymerson en in 2009 bood zij bij het gouden jubileum van schutterij Prins Hendrik in Sint Odiliënberg een zilveren schild aan voor het koningszilver met de Latijnse tekst ‘Sit Apex Tibit Propositus Semper’ (Moge de top altijd voor U een voornemen zijn). De schutterij maakte traditiegetrouw al vijftig jaar gebruik van de grond van de familie De Zantis en deze geste van haar bij dit jubileum werd zeer gewaardeerd. Groot was haar liefde voor oldtimers en tot op hoge leeftijd deed zij mee aan classic car rally’s. Zo reed zij nog in 2008 mee in een Bentley uit 1949, waarbij zij als onverschrokken navigator haar vriend Jan Jacob Dólleman vergezelde. Ook bleef zij als lid van de Damesafdeling actief bij de Orde van Malta in Nederland.

Zantis-Van der Goes, J. de
Afb.5. Aanbieding van een zilveren schild door mevrouw J. de Zantis de Frymerson-van der Goes (rechts), in: Limburgs Schutterstijdschrift nr. 82, maart 2009, p. 12.

Na een rijk en vol leven kwam zij op 29 januari 2016 in Sint Odiliënberg te overlijden en “In dankbare herinnering gedenken wij onze moeder, schoonmoeder en granny Jonkvrouwe Johanna van der Goes Weduwe van Jhr J.A.Th.A. de Zantis de Frymerson.” Zij werd vierennegentig jaar en wordt diep betreurd door haar dochters, zoon, schoondochter, vier kleinkinderen, verdere familieleden en vriend, voor wie zij de grote steun en toeverlaat was. De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 6 februari in de Basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus in Sint Odiliënberg, waarna aansluitend de bijzetting plaatsvond in het familiegraf in de Mariakapel bij de Basiliek.

Frymerson b   Frymerson a
Afb. 6 en 7. Huis Frymerson, foto’s met hartelijke dank aan Annelies Dijkstra

 

 

De nieuwe webpagina van kasteel Zuylestein

Zuylestein webpagina
Afb. 1. Screenshot van de nieuwe webpagina van Zuylestein

Kort voor het einde van de 2e Wereldoorlog werd Zuylestein door twaalf jachtvliegtuigen gebombardeerd en bleef er van dit glorierrijke kasteel niet veel over, maar de unieke aanleg in de oorspronkelijke renaissance structuur bleef bewaard. Het landgoed werd in 1630 door Stadhouder Frederik Hendrik gekocht, die het aan zijn bastaardzoon Frederik van Nassau-Zuylestein schonk. Het vererfde van de Nassau-Zuylesteins via de Van Reedes op de Van Aldenburg Bentincks en de huidige eigenaresse, J.S.A. de Brauwere, heeft een gravin Van Aldenburg Bentinck tot moeder.

Zuylestein voor 1945
Afb. 2. Kasteel Zuylestein in al zijn glorie voor 1945. Bron: http://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=1218

Onlangs werd de nieuwe webpagina gelanceerd, waarop niet alleen veel informatie is te vinden over de vele activiteiten op dit bijzondere landgoed (de moestuin, vergaderen, trouwen, bed & breakfast), maar ook over de geschiedenis met vele zeer fraaie foto’s.

Link naar de webpagina: www.landgoed-zuylestein.nl

Bonenburg in Heerde: van 1851-1953 in het bezit van de patriciaatsfamilie Van Regteren Altena

Bonenburg 5
Afb. 1. Bonenburg in Heerde van de voorzijde gezien

De geschiedenis van Bonenburg gaat terug op een 17e eeuwse ambtsjonker van Heerde, die uit het adellijke geslacht Van Boinenburg genaamd Honstein stamde en die zich aan de Grift in Heerde een adellijk huis liet bouwen dat hij de naam gaf van zijn familie: Bonenburg. Nog heden getuigen muurankers met het jaartal 1633 van het jaar waarin de bouw van dit huis vermoedelijk voltooid werd.

In 1850 werd het huis in een verkoopadvertentie omschreven als de ‘Havezathe Bonenburg’ bestaande uit ‘het HEERENHUIS, met nog twee HUIZEN, TUINEN, BOUW- en WEILAND, opgaande BOOMEN en HAKHOUT,      [s]taande en gelegen aan het Kanaal en op eenen geringen afstand van [e]en Grindweg, te Heerde’. Het huis werd omschreven als ‘alleraangenaamst gelegen’ en ‘bestaande in kapitale , door eene Gracht omringde Heeren-Huizinge, voorzien van onderscheidene ruime, behangene en geplafonneerde Kamers, Keuken, Kelders, Zolders en verdere Gemakken’. Voorts was er ‘een Koetshuis, waarin Stalling voor Paarden en Koeijen, Duiventil, Groote Tuin, met fijne Vruchtboomen beplant, Bouw- en Weiland, Hakhout, opgaande Boomen, enz.’ Het geheel was ruim 66 bunders groot ‘met uitgestrekte Jagt en Visscherij’. Het huis werd bij de veiling ingezet op f 27.110,-.

Bonenburg 4
Afb. 2. Het inrijhek van Bonenburg

In 1851 kwam het huis in het bezit van het geslacht Van Regteren Altena, dat is terug te vinden in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat. De familienaam doet denken aan het adellijke Overijsselse geslacht van de graven Van Rechteren Limpurg, maar de stamreeks van de familie Van Regteren Altena gaat terug op Jan Altena, die in 1663 geboren werd. De familie vestigde zich als kooplieden in Amsterdam en in 1805 werd Martinus Altena geboren, die bij zijn doop ingeschreven werd met de naam van zijn moeder, Grietje van Regteren, waardoor de dubbele achternaam Van Regteren Altena ontstond.

Deze Martinus van Regteren Altena (1805-1881) was ook koopman, maar kocht in 1851 de buitenplaats Bonenburg in Heerde, die hij liet verbouwen en verfraaien. Vervolgens woonden hier zijn zoon en kleinzoon, die niet langer koopman waren, maar zich landeigenaar noemden. De dochter van de laatste, Clara Elisabeth van Regteren Altena (1898-1973), huwde in 1920 geheel op stand de kapitein bij de artillerie jonkheer Willem Frederik de Villeneuve (1883-1960), maar het huwelijk bleef kinderloos en hield nog geen vier jaar stand. Zij sloot niet lang daarna een in haar kringen nogal opmerkelijk huwelijk met de Oostenrijker Franz Carl Benedict Mathias Roha (1866-1935), die in zijn tijd enige faam als operazanger genoot en ging met hem in Wenen wonen.

Roha, Franz
Afb. 3. Operazanger Franz Carl Benedict Mathias Roha (1866-1935)

Bonenburg werd in 1953 door de familie Van Regteren Altena verkocht aan het Geldersch Landschap & Kasteelen en het huis werd in latere jaren aan een particulier verkocht, waardoor huis en landgoed van elkaar gescheiden werden. In de jaren 1990-1992 werd het door een nieuwe eigenaar smaakvol gerestaureerd en het staat inmiddels alweer enige tijd te koop. Voor een filmpje van makelaar Drieklomp met beelden van de binnen- en buitenkant, zie: www.youtube.com/embed/w9rUW7A2Bqw

Bonenburg 6
Afb. 4. Bonenburg met zicht op de voor- en zijgevel

 

 

The Tinco Project: jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900)

Lycklama a Nijeholt, website
Afb. 1. Screenshot van de nieuwe webpagina over jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900)

Afgelopen week lanceerde The Tinco Project zijn nieuwe webpagina over het leven van deze Friese jonkheer, die in Beetsterzwaag geboren werd en in het mondaine Cannes overleed. Hij was schrijver en reiziger en had de reputatie één van de eerste Nederlandse oriëntalisten te zijn. De webpagina heeft als doel zijn kleurrijke leven te onderzoeken, te documenteren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. De geadelde tak van dit geslacht stierf in 1917 uit, maar de nakomelingen uit de takken die zijn opgenomen in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat leven in Nederland en in de Verenigde Staten voort.

Lycklama a Nijeholt, Tinco
Afb. 2: jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt op zijn portret door Emile Vernet-Lecomte

Link naar de nieuwe webpagina: http://tincolycklama.org/2016/03/03/1157/

Link naar een korte biografie van jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt met het verhaal van zijn grafkapel in Wolvega: http://www.dodenakkers.nl/beroemd/kunst/159-lycklama.html

Geboren: Van den Burg

Boetzelaer, wapen
Mariëtte (‘Jette’) Hélène van den Burg, geboren ’s-Gravenhage 26 februari 2016, dochter van David van den Burg en Karin Geraldine van den Burg née barones van Boetzelaer.

Mode bij Van Loon: opening tentoonstelling donderdag 3 maart

Van Loon 2016 h
Afb. 1. Oud-grootmeesteres van Z.M. de Koning mevrouw mr. M.L.A. van Loon née Labouchere (rechts) en mevrouw R.V.M. Ruding née Hekking, de echtgenote van oud-minister van Financiën dr. H.O.C.R. Ruding, voor de japon van Louisa Catharina Antoinetta van Loon née Borski (1832-1893)

Gisteravond vond in Museum Van Loon in Amsterdam de opening plaats van deze zeer aansprekende tentoonstelling van bijzondere kledingstukken met een bijbehorend verhaal uit de familie van de jonkheren Van Loon. Opnieuw is Van Loon er in geslaagd een verrassende tentoonstelling te organiseren die versterkt wordt door de historische context van het huis en zijn bewoners. Tijdens haar openingstoespraak zei Cecile Narinx, journaliste en hoofdredactrice Harper’s Bazaar, hierover: “De kleding brengt de bewoners tot leven.”

Van Loon 2016 a
Afb. 2.
De toespraak van journaliste en hoofdredactrice van Harper’s Bazaar Cecile Narinx

Op de tentoonstelling leidde mevrouw mr. M.L.A. van Loon née Labouchere, de oud-grootmeesteres van Z.M. de Koning, mevrouw R.V.M. Ruding née Hekking rond, die de echtgenote is van oud-minister van Financiën dr. H.O.C.R. Ruding. Ook gaf zij aan de bekende advocaat mr. O. Hammerstein een uitgebreide toelichting op haar japon door Frans Molenaar, die zij droeg bij de Inhuldiging in 2013 en waarvoor zij de stof van jacquard geweven zijde zelf kocht bij de Kniphal, een Amsterdams stoffenmagazijn. Deze japon is zeer fraai tentoongesteld met daarop haar Groot Erekruis van de Huisorde van Oranje met op de achtergrond haar fenomenale fotoportret door Erwin Olaf.

Van Loon 2016 c
Afb. 3. De japon die mevrouw mr. M.L.A. van Loon née Labouchere droeg als grootmeesteres van Z.M. de Koning tijdens de Inhuldiging in 2013

AiN zag en sprak deze avond vele telgen uit adellijke geslachten met bekende namen als Van Asbeck, Beelaerts van Blokland, Von Bönninghausen, Van Doorn, Alting von Geusau, De Savornin Lohman en De Ranitz. Ook jonkvrouwe Philippa van Loon was aanwezig. Zij is voorzitter van de Stichting Van Loon en poseerde bereidwillig voor AiN bij de oudste japon: een japon van haar betovergrootmoeder Louisa Catharina Antoinetta van Loon née Borski (1832-1893). Het bijzondere van deze japon, vermoedelijk van het befaamde Maison Worth, is dat deze naast het portret staat opgesteld, waarop Louisa van Loon née Borski deze japon ook draagt.

Van Loon 2016 f
Afb. 4. Jonkvrouwe Philippa van Loon voor een japon van haar betovergrootmoeder Louisa Catharina Antoinetta van Loon née Borski (1832-1893).

De tentoongestelde kleding geeft een mooi tijdsbeeld weer van de smaak en representatie van een vooraanstaand internationaal georiënteerd adellijk geslacht in ruim een eeuw tijd: van de kleurrijke kostuums van de Ridderschap tot de tijdloze schoonheid van een baljurk naar het ontwerp van Maison Dior, die Yvonne Hermance den Beer Poortugael née jonkvrouwe van Loon in 1958 droeg, of een smoking in Paisley-achtig motief van prof. jonkheer mr. Maurits Nanning van Loon. In combinatie met de portretten, de foto’s en het bij deze tentoonstelling verschenen boek Mode bij Van Loon is deze tentoonstelling een absolute aanrader!

Link naar de webpagina van Museum Van Loon met bezoekersinformatie : www.museumvanloon.nl

Van Loon 2016 d
Afb. 5. V.l.n.r. Cecile Narinx, journaliste en hoofdredactrice Harper’s Bazaar, drs. Tonko Grever, directeur Museum Van Loon, en drs. Trudie Rosa de Carvalho, conservator kostuum & textiel Paleis Het Loo

Van Loon 2016 eVan Loon 2016 iVan Loon 2016 j
Afb. 6 t/m 8. V.l.n.r. de baljurk van Yvonne Hermance den Beer Poortugael née jonkvrouwe van Loon, de rode rokjas van het Ridderschapskostuum van jonkheer Louis Antoine van Loon (1862-1953) en een japon van Yves Saint Laurent Rive Gauche voor Ghislaine Jeanne Marie van Loon née de Vallois (1923-1988) met op de achtergrond haar portret

Van Loon 2016 b
Afb. 9. Drs. Tonko Grever, directeur Museum Van Loon, overhandigt het eerste exemplaar van het boek ‘Mode bij Van Loon’

Van Loon 2016 g
Afb. 10. Emiel Blomme en Clemens van Steijn, organisatoren van het Tulpenbal op 19 maart 2016: www.tulipsball.com


 

 

 

 

 

 

 

Geboren: Van der Feltz

Feltz-Vliegenthart-Roell, compilatie

Philippa Maria Sieka Ruth barones van der Feltz, geboren Amsterdam 17 februari 2016, dochter van Cuno Albertus Constant Warmold baron van der Feltz & Michiel Wiebrand Vliegenthart en jonkvrouwe Cecilia Cornelie Röell.

De jonggeborene is via haar grootvader Van der Feltz een nakomelinge van Stadhouder Frederik Hendrik en via haar grootmoeder Van der Feltz-Quarles van Ufford van Stadhouder Maurits – beiden waren zonen van Willem van Oranje.

Echtpaar Van Nispen tot Sevenaer-Rovers: narcissen als dank voor vrijwilligerswerk

Nispen tot Sevenaer, C.E.M. van
Iedereen herkent het en velen storen zich er ook aan: zwerfvuil. Jonkheer C.E.M. van Nispen tot Sevenaer en echtgenote P.A.C. van Nispen tot Sevenaer née Rovers besloten er wat aan te doen en gingen aan het werk in het Hubertuspark in ’s-Gravenhage. De boswachters keken er vreemd van op en dachten in eerste instantie aan een verdachte actie, maar beloonden de inzet van de gepensioneerde oud-advocaat en zijn echtgenote op passende wijze. Op de facebookpagina van de gemeente Den Haag stond gisteren het bijgaande bericht. Het leverde honderden ‘likes’ en vele reacties op, waaronder natuurlijk ook het in dit geval bijna onvermijdelijke ‘noblesse oblige’.

Link naar de facebookpagina van de gemeente Den Haag: www.facebook.com/gemeenteDH

Kamerheren en hofdames: adel & patriciaat

 

Gisteren werd het Jaaroverzicht van het Koninklijk Huis 2015 gepubliceerd met daarin o.a. een groepsfoto met daarop alle kamerheren. Een vaak herhaalde opmerking is dat adel aan het Hof zou zijn verdwenen – een niet-onderbouwde en verkeerde aanname. Voor zowel de hofdames en kamerheren van destijds Koningin Beatrix als nu Koning Willem-Alexander geldt voor velen dat zij of direct dan wel indirect aan adel geparenteerd zijn. Voor de veertien kamerheren geldt dat er vier in het rode boekje staan, terwijl er daarnaast twee via hun moeder aan adel verwant zijn. Bij de hofdames behoren er twee door geboorte en/of door huwelijk tot een adellijke familie, terwijl de twee anderen er nauw verwant mee zijn. Kamerheren ‘adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen’ Z.M. de Koning in hun ambtsgebied en zijn, zoals een kamerheer honorair eens tegen AiN zei, er verantwoordelijk voor ‘to make the party’.

Zittend op de groepsfoto in het jaarverslag van links naar rechts:

1. Ing. B. Fokkens (Bart), kamerheer in Flevoland
2. Dr. J.J. Schrijen (Jan), kamerheer in Limburg
3. Drs. Coenraat Otto Alexander baron Schimmelpenninck van der Oije (Coen), oud-kamerheer in Rotterdam, nu kamerheer honorair
4. Z.M. de Koning
5. Jonkheer mr. Theodoor Steven Röell (Theo), kamerheer in Noord-Holland
6. E.W. Veen (Ernst), kamerheer van Amsterdam (zijn moeder is een jonkvrouwe Quarles van Ufford)

Staande van links naar rechts:

1. Jonkheer ir. Jan Jacob de Graeff (Jan Jaap), kamerheer in Zuid-Holland
2. Drs. P.L.A. Rüpp (Paul), kamerheer in Noord-Brabant
3. G.J. Douma (Geert Jan), kamerheer in Friesland
4. Mr. E. ten Cate (Egbert), kamerheer in Overijssel (Ten Cate is een patriciaatsfamilie, zijn echtgenote stamt uit de patriciaatsfamilie Van Heek)
5. J.J. Wolters (Jaap), kamerheer in Groningen
6. Jonkheer ir. Roelof Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Weerdesteyn (Roelof), kamerheer in Gelderland
7. Mr. M.C. Boom (Mas), kamerheer in Drenthe
8. Mr. J.J.P.M. Asselbergs (Jack), kamerheer in Zeeland
9. Mr. J.J.J. van Lanschot (Joost), kamerheer in Utrecht (Van Lanschot is een patriciaatsfamilie, zijn moeder is een barones Van Voorst tot Voorst)

Op de groepsfoto van H.M. de Koningin met de hofdames in dit jaarverslag staan van links naar rechts:

1. Drs. Maria Louise Alexandra barones van Zuylen van Nijevelt née jonkvrouwe den Beer Poortugael (Bibi), grootmeesteres
2. Anna Magdalena Crince le Roy née van Munster van Heuven (Annemijn), hofdame (Van Munster van Heuven is een patriciaatsfamilie, haar overgrootmoeder is een jonkvrouwe Strick van Linschoten en haar stiefgrootmoeder een jonkvrouwe Six)
3. H.M. Koningin Máxima
4. Drs. Ottoline Antoinette Gaarlandt née van Voorst van Beest (Lieke), hofdame (Van Voorst van Beest is een patriciaatsfamilie, haar moeder is een jonkvrouwe Van Heurn)
5. Drs. Josephine Maria van Karnebeek née Thijssen (Pien), hofdame (gehuwd met een jonkheer Van Karnebeek)

Link naar het jaarverslag met daarin de afgebeelde foto’s: http://www.koninklijkhuis.nl/documenten/publicaties/2016/03/01/jaaroverzicht-2015

Tentoonstelling ‘Catwalk’ in het Rijksmuseum: de trouwjapon van Helena des H.R. Rijksbarones van Slingelandt née Slicher (1737-1776)

Slingelandt-Slicher 1
Afb. 1: de trouwjapon van Helena des H.R. Rijksbarones van Slingelandt née Slicher (1737-1776) in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam

In het Rijksmuseum te Amsterdam is t/m 16 mei deze tentoonstelling te zien, met een grote keuze uit de eigen collectie, waarvan de vormgeving in handen was van fotograaf Erwin Olaf. Eén van de hoogtepunten is deze 18e eeuwse trouwjapon, die in 1978 door nakomelinge jonkvrouwe Catharina Isabella Six (1897-1986) van huis Jagtlust in ’s-Graveland aan het Rijksmuseum geschonken werd, samen met honderden andere kledingstukken en -accessoires.

Helena Slicher werd geboren op 25 januari 1737 te ’s-Gravenhage. Haar vader, mr. Hieronymus Slicher, stamde uit een geslacht waarvan de stamvader in 1559 als messinggieter in Aken vermeld werd en diens zoon vestigde zich omstreeks 1598 in Amsterdam. Zijn nakomelingen werden advocaat en behoorden mede door hun huwelijken tot de gezeten Amsterdamse regentenfamilies. Haar moeder, Cattrijna Cornelia Temminck, stamde uit een vooraanstaande familie van kooplieden en reders op Frankrijk (wijn en brandewijnen) en Spanje (wol), die daarnaast ook nog bankiers waren.

Slicher-Temminck
Afb. 2: Cattrijna Cornelia Slicher née Temminck (1696-1782) op een portret door J.M. Quinckhardt in de collectie Six in Amsterdam

Haar vader had uit zijn eerste huwelijk met Susanna van Outhoorn, uit een vermogende VOC familie uit Indië, twee zoons en kreeg uit zijn tweede huwelijk drie dochters: Elisabeth Aletta (1727-1769), Cornelia Petronella (1729-1756) en de reeds genoemde Helena. Nadat hij in 1709 als advocaat voor het Hof van Holland was toegelaten, werd hij in de jaren 1710-1716 subsituut-griffier en van 1716 tot in 1755 secretaris van het Hof van Holland. Het gezin woonde in deze jaren in Gouda en in ’s-Gravenhage en vanwege het aanzien en het familiefortuin (zijn jaarinkomen werd op f 8000,- geschat) deden de drie dochters aanzienlijke huwelijken.

In 1749 huwde de oudste dochter Elisabeth Aletta in Gouda mr. Nicolaas van der Dussen, heer van Oost-Barendrecht (1718-1770). Hij was een zoon van een burgemeester van Delft en werd zelf raad van Dordrecht en gecommiteerde raad. In 1753 volgde de tweede dochter Cornelia Petronella, die in ’s-Gravenhage Diderick Johan des H.R. Rijksgraaf van Hogendorp (1731-1789) huwde. Ook zijn vader was burgemeester en zelf was hij kapitein van een compagnie ‘Hollandsche Guardes’ en in latere jaren secretaris van Amsterdam. Helaas overleed Cornelia Petronella reeds drie jaar later.

Dussen-Slicher
Afb. 3: Elisabeth Aletta van der Dussen née Slicher (1727-1769), op een portret door M. Verheyden in de collectie van het Breda’s Museum

Op 4 september 1759 was Helena zelf de bruid en op deze dag trad zij tweeëntwintig jaar oud in de Haagse Kloosterkerk in het huwelijk met de zevenentwintigjarige mr. Aelbrecht des H.R. Rijksbaron van Slingelandt (1732-1801). Hij stamde uit een Dordtse familie van advocaten en raadsheren in het Hof van Holland en in 1702 werd zijn grootvader door Keizer Leopold I verheven tot baron des H.R. Rijks. Hij werd zelf in 1754 als advocaat toegelaten tot het Hof van Holland en was in de jaren 1759-1795 secretaris van Amsterdam.

Slingelandt
Afb. 4: miniatuurportret van mogelijk mr. Aelbrecht des H.R. Rijksbaron van Slingelandt (1732-1801), part. collectie

Volgens de familieoverlevering droeg Helena Slicher op haar huwelijksdag deze japon van tweeëntwintig meter (!) lichtblauwe ripszijde die geborduurd was met een bloemmotief, bestaande uit een lijf met ‘staart’, rok en sleep, waarmee zij een verpletterende indruk gemaakt moet hebben – ook al zal de bruidegom enige afstand aan haar zijde gevoeld hebben.

Slingelandt-Slicher 3
Afb. 5: de achterkant van de trouwjapon van Helena des H.R. Rijksbarones van Slingelandt née Slicher (1737-1776) in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. Foto: Erwin Olaf

Niet heel lang duurde het huwelijksgeluk, want op 25 december 1776 overleed Helena in Amsterdam, een maand voor haar veertigste verjaardag, haar echtgenoot met enkele minderjarige kinderen achterlatende en zij werd bijgezet in ’s-Gravenhage. Haar japon vererfde op haar achterkleindochter jonkvrouwe Hieronyma Maria Antonia Fortunata van Slingelandt (1815-1875), die met jonkheer mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout (1810-1892) gehuwd was. Via hun dochter Catharina Elisabeth Bosch Reitz née jonkvrouwe Teding van Berkhout (1837-1886) kwam de japon in het bezit van Hieronijma Maria Antonia Fortunata Six née Bosch Reitz (1867-1951) en het was haar dochter, freule Catharina Isabella Six, die dit unieke kledingstuk in 1978 aan het Rijksmuseum schonk. Hier is het nu in al zijn indrukwekkende representatie op deze tentoonstelling te bewonderen.

Link naar meer informatie over de tentoonstelling ‘Catwalk’ in het Rijksmuseum: www.rijksmuseum.nl/nl/catwalk

Bronnen:
Nederland’s Adelsboek, jaargang 93 (2008)
Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (Amsterdam, 1963)
S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, band II (’s-Gravenhage, 2008)
J.H. Scheffer, Het Geslacht Van Hogendorp. Van de 14de tot op Heden (Rotterdam, 1867)