Schenking foto’s Van der Wyck door mevrouw G.E. van der Wyck née Knobbe

Wyck, salon
Afb. 1. De salon van de familie Van der Wyck in ‘s-Gravenhage

De Stichting AiN is buitengewoon verheugd met de schenking door mevrouw G.E. van der Wyck née Knobbe van een aantal foto’s uit familiebezit. Het betreft foto’s op carte de visite en kabinet formaat van drie generaties van de jonkheren Van der Wyck en de aanverwante families van de graven Schimmelpenninck, de jonkheren Steengracht en de patriciaatsfamilies Thorbecke en Verloop.

Wyck, bibliotheek
Afb. 2. De bibliotheek, met Johanna Philippina Frédérique Carolina gravin Schimmelpenninck, douairière jonkheer mr. Herman van der Wyck, achter haar schrijfbureau

Onderdeel van de schenking is ook een serie van acht interieurfoto’s van het huis in ’s-Gravenhage van Johanna Philippina Frédérique Carolina Constantina van der Wyck née gravin Schimmelpenninck (1857-1932), die een mooi beeld geven van een Haags interieur in het fin de siècle. De Stichting AiN heeft mevrouw Van der Wyck toegezegd het verhaal bij deze foto’s te onderzoeken en te publiceren.

Wyck, serre
Afb. 3. De serre in het Haagse huis van de familie Van der Wyck

 

Overleden: L.J.A. barones van Wijnbergen

Wijnbergen, Van
Afb. Het familiewapen Van Wijnbergen.

Louise Judith Augusta barones van Wijnbergen, geboren Utrecht 22 april 1922, overleden ’s-Gravenhage 15 maart 2016.

In Memoriam
Louise Judith Augusta barones van Wijnbergen werd geboren op 22 april 1922 te Utrecht. Haar vader, Theodorus Olivierus Maria Josephus baron van Wijnbergen, was een telg uit een oud-adellijk geslacht, waarvan de stamvader voor het eerst in 1392 vermeld wordt en dat eeuwenlang als landeigenaren en bestuurders op de Veluwe actief was. In 1814 werd een voorvader in de Nederlandse adel opgenomen en in 1822 volgde de erkenning van de titel van baron. Haar moeder, Amelia Ludovica Theresia Maria Dommer, was de dochter van een wijnhandelaar en stamde uit de Belgische tak van een oorspronkelijk Amsterdams geslacht van kooplieden en bestuurders, dat teruggaat tot in de 16e eeuw. De Nederlandse tak werd in 1743 door Keizerin Maria Theresia in de adel verheven en deze werd in 1818 met het predicaat van jonkheer en de naam Dommer van Poldersveldt in de Nederlandse adel ingelijfd. De Belgische en Nederlandse tak bleven door huwelijken nauw met elkaar verbonden en zo was de moeder van Amelia Ludovica Theresia Maria Dommer een jonkvrouwe Dommer van Poldersveldt.

Zij was de jongste in het gezin met twee oudere broers en een ouder zusje en groeide op in Utrecht, waar haar vader notaris was en kantoor hield aan de Maliesingel nr. 3. Op 2 mei 1932 vierde hij hier zijn zilveren ambtsjubileum als notaris in Utrecht en een jaar later vroeg en kreeg hij per 1 januari 1933 eervol ontslag. In Utrecht werd hij als ‘een der bekendste notarissen’ gezien, zo schreef een krant later bij zijn overlijden, die tevens commissaris van de Utrechtsche R.-K. Spaarkas was. Nadat haar vader met pensioen was gegaan, verhuisde het gezin naar het buiten Den Eick in De Bilt, dat deel uitmaakte van het landgoed Vollenhoven en hier kwam haar vader in 1937 te overlijden – zij was toen veertien jaar. Kranten schreven dat hij zich hier ‘om gezondheidsredenen had teruggetrokken’.

Toen haar moeder in 1952 overleed, woonde zij inmiddels in Gent in België, maar uiteindelijk vestigde zij zich in ’s-Gravenhage, waar ook haar zusje woonachtig was. Hier vond zij uiteindelijk in haar laatste levensfase, toen intensieve zorg nodig werd, een zorgzame plek in De Eshoeve. In het telefoonboek bleef zij in deze jaren vermeld staan als ‘Freule L Bsse van Wijnbergen’, waarmee zij één van de laatsten was die zich als freule in het telefoonboek liet opnemen.

Op 15 maart 2016 kwam zij te ’s-Gravenhage te overlijden: “Kort na het ontvangen van de laatste sacramenten is in alle rust overleden Louise Judith Augusta barones van Wijnbergen.” Freule Van Wijnbergen werd bijna vierennegentig jaar en wordt diep betreurd door haar naaste familie. De afscheidsdienst, die geleid werd door pater jonkheer Jan van de Poll S.J., werd gehouden op woensdag 23 maart in de kapel van de RK Begraafplaats St Petrus Banden in ’s-Gravenhage, waar aansluitend de begrafenis plaatsvond.

Facebookpagina AiN: 2500 volgers

AiN 2500

De Stichting Adel in Nederland heet vandaag de 2500e volger op haar facebookpagina van harte welkom! Deze krijgt als welkomstgeschenk twee toegangskaarten voor kasteel Twickel cadeau.

Wist u dat…

  • AiN begonnen is als facebookgroep op 23 september 2012?
  • alle sindsdien dagelijks geplaatste berichten inmiddels samen 989 pagina’s tellen met 383.482 woorden en 2.160.986 tekens?
  • AiN sinds 9 augustus 2013 twittert? Zie www.twitter.com/adelinnederland
  • AiN sinds 6 februari 2016 een eigen website heeft? Zie www.adelinnederland.nl
  • deze website door de Koninklijke Bibliotheek inmiddels de status van ‘digitaal erfgoed’ heeft gekregen en het behouden bewaard wordt gevonden voor toekomstige generaties, omdat deze ‘een representatief beeld geeft van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op internet’?
  • AiN sinds 29 februari jl. officieel Stichting Adel in Nederland is geworden?
  • AiN sinds 6 april jl. ook een Instagram account heeft? Zie www.instagram.com/adelinnederland
  • tips voor berichten op AiN van harte welkom zijn? Hebt u deze, mail deze dan naar info@adelinnederland.nl

Wonen op stand: kasteel Staverden te koop

Staverden d

Het komt niet iedere dag voor dat een kasteel in Nederland online te koop staat, maar op 25 mei a.s. gaat kasteel Staverden onder de hamer. Het kasteel heeft een rijke geschiedenis en één van de tradities is het jaarlijks aanbieden van witte pauwenveren. Dit gebeurde vroeger aan de Graven van Gelre, maar tegenwoordig neemt de Commissaris van de Koning deze in ontvangst.

Staverden b

Het kasteel was van 1651 tot in 1835 in het bezit van de baronnen Van Haersolte en in 1905 werd het door een telg van de patriciaatsfamilie s’Jacob gekocht, die het in 1963 aan de Stichting Geldersch Landschap verkocht. De huidige eigenaar kwam in 2008 in het bezit van het kasteel, maar is failliet verklaard, waardoor het kasteel nu verkocht moet worden.

Staverden a

Link naar de foto’s en de veiling online: www.bog-auctions.com/auction/lot/3695/5648

Icho Graaf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld koopt voorouderlijk kasteel Sommerhausen terug

Rechteren, Icho von (1)
Afb. 1. Op de foto links Friedrich Carol Ferdinand Graf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld, die commercial manager is, met echtgenote Cosima Gräfin von Rechteren-Limpurg-Speckfeld née Jacobi, die advocate is, en hun pasgeboren dochter Gräfin Florentina en rechts Icho Rubus Friedrich Karl Sylvius Constantin Graf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld (voor deze speciale gelegenheid met een das in de familiekleuren van de Van Rechterens: rood en geel) en echtgenote Hiltrud Gräfin von Rechteren-Limpurg-Speckfeld née Jesse, foto met dank aan www.sommerhausen.de

In 1711 huwde Joachim Hendrik Adolf van Rechteren (1687-1719) van kasteel Rechteren in Dalfsen de Duitse Amalia Alexandrina Frederica des H.R. Rijksgravin von Limpurg Speckfeld (1689-1754). Zij was de erfdochter van een deel van het Graafschap Limpurg Speckfeld in Duitsland en hierdoor kregen de Van Rechterens niet alleen zitting in de Graven- en Herenbank van de Fränkische Kreis, maar ook de titel van Graaf en een uitgebreid goederenbezit in Franken, waaronder kasteel Sommerhausen.

Rechteren-Limpurg Speckfeld
Afb. 2. Erfdochter Amalia Alexandrina Frederica des H.R. Rijksgravin von Limpurg Speckfeld (1689-1754), die in Sommerhausen geboren werd, foto met dank aan ‘Kasteel Rechteren’ door A.J. Mensema

In 1819 werd een ‘Hausvertrag’ opgesteld, waarbij de Nederlandse en Duitse bezittingen verdeeld werden. Kasteel Rechteren en huis Almelo kwamen in het bezit van de oudste, Nederlandse tak van de graven Van Rechteren Limpurg, terwijl de Duitse bezittingen in het bezit kwamen van de jongste zoon Frederik Reinhard Burchard Rudolf Graaf van Rechteren Limpurg Speckfeld (1752-1842). Hij werd in 1813 ingelijfd in de Beierse adel en zijn nakomelingen bleven in het bezit van kasteel Sommerhausen tot het in 1968 aan de familie Steinmann verkocht werd, één van de belangrijkste families van wijnboeren uit de regio, waarvan de traditie van het wijn verbouwen al in 1537 geboekstaafd werd. De familie Steinmann kocht het kasteel dan ook vooral vanwege de bijbehorende wijnbergen, die zij sedertdien hebben weten uit te bouwen tot het gerenommeerde merk ‘Weingut Schloss Sommerhausen’.

Rechteren Limpurg Speckfeld-Rechteren Limpurg 1907
Afb. 3. De grootouders van Icho von Rechteren op een ansichtkaart die uitgegeven werd ter gelegenheid van de thuiskomst (‘Heimführung’) na het huwelijk op 17 oktober 1907 in Nederland van Friedrich Ludwig Botha Alfred Conrad Graf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld (1875-1955) met zijn Nederlandse achternichtje Adolphina Adriana gravin van Rechteren Limpurg (1888-1974), foto part. coll.

De Duitse tak van de Graven Van Rechteren Limpurg Speckfeld stierf in 1995 uit met het overlijden van Constance van den Boom née Gräfin von Rechteren-Limpurg-Speckfeld (1908-1995), maar haar zusje Luitgard (1910-1960) was gehuwd met Bechtold Ulrich Freiherr (baron) von und zu Massenbach (1908-1998) en hun zoon Icho werd geadopteerd door zijn grootmoeder, waardoor hij sedertdien Icho Graf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld heet.

Sommerhausen, schloss
Afb. 4. Schloss Sommerhausen, foto met dank aan het Wijngoed www.sommerhausen.com

Icho von Rechteren kende het kasteel uit zijn jeugdjaren, toen zijn oudtante Hildegard en oudoom Friedrich Otto er nog woonden. Op een dag mocht er hij van een boom vol rijpe kersen zoveel eten als hij wilde: “De buikpijn ging voorbij, maar de herinnering is gebleven.” De band met Sommerhausen bleef altijd bestaan, ook toen hij medicijnen ging studeren en zich als ortopedist in Stuttgart vestigde. De wens om terug te keren naar Franken bleef en meerdere huizen werden daarom in de omgeving bekeken. Toen afgelopen zomer na contact met de familie Steinmann bleek dat zij bereid waren om een gedeelte van de gebouwen van kasteel Sommerhausen te verkopen, was dat voor hem ‘een geschenk dat je maar eenmaal in je leven krijgt.’ Ook zijn zoon Friedrich is vol van de plannen van zijn vader en wil ook met zijn gezin in het kasteel komen wonen. Naar verwachting zal de restauratie en het aanpassen aan de huidige gebruiksnormen twee tot drie jaar in beslag nemen, ook al zal het leven tussen zulke oude muren zijn beperkingen kennen: “Ik ben op een kasteel opgegroeid waar het altijd koud was en tochtte. Het comfort dat we tegenwoordig gewend zijn, heb ik als kind niet gekend”, aldus Icho von Rechteren.

De wijnkelders blijven in het gebruik van de familie Steinmann, maar zij juicht het van harte toe dat de eeuwenoude band tussen de familie Van Rechteren en het wijngoed weer hersteld wordt, want “Nu komt weer bij elkaar, wat altijd bij elkaar hoorde”.

Gebruikte bron o.a.: www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Schloss-Sommerhausen-Traditionen-Vorfahren-Weingueter;art779,9191470

 

Overleden: M. Philipse

Philipse, wapen klein formaat
Afb. 1. Familiewapen Philipse, bron: Heraldische Databank Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl

Michael Philipse, geboren ’s-Gravenhage 12 oktober 1939, overleden ’s-Gravenhage 15 maart 2016, echtgenoot van Béatrice Agnès Philipse née van Panthaleon barones van Eck.

Michael Philipse werd geboren op 12 oktober 1939 te ’s-Gravenhage. Zijn vader, dr. Hendrik Adriaan Philipse, was een telg uit een patriciaatsfamilie in het blauwe boekje, waarvan de stamvader begin 17e eeuw als gegoed onder Domburg-Buiten genoemd werd. Sinds de 19e eeuw kenmerkte de familie zich door vele vooraanstaande juristen met enkele hoge functies binnen het Hooggerechtshof in ’s-Gravenhage. De familie raakte door vele huwelijken nauw verwant aan de Nederlandse adel. Zijn moeder, jonkvrouwe Willemine Phoenicia Smissaert, stamde uit een geslacht waarvan de stamvader bij de ‘Spaanse furie’ in 1567 in Antwerpen vermoord werd en diens zoon vestigde zich in Nederland, waar zijn nakomelingen tot de kleine groep van regentenfamilies ging behoren. In 1886 werd de grootvader van jonkvrouwe Willemine Phoenicia Smissaert in de Nederlandse adel verheven met het predicaat van jonkheer.

Philipse, dr. A.H., 1938
Afb. 2. Dr. A.H. Philipse, vader van Michael Philipse, als referendaris van Economische Zaken op ‘De bijeenkomst van deskundigen van de landen, die partij zijn bij de overeenkomst van Oslo van 22 december 1930’ op 17 januari 1938 in Kopenhagen, bron Algemeen Handelsblad 18 januari 1938

Hij groeide de eerste jaren in ’s-Gravenhage op als jongste in het gezin met drie oudere broers en een ouder zusje. Hier was het gezin aan de Wassenaarscheweg nr. 12 komen wonen, nadat het in 1931 uit Kopenhagen was teruggekeerd, waar zijn vader als gezantschaps attaché aan de Nederlandse ambassade verbonden was geweest. Helaas zou zijn zusje ‘Annemietje’ in 1943 na een kortstondige ziekte komen te overlijden, nog maar zes jaar oud. Na de oorlog werd zijn vader handelsraad op de Nederlandese ambassade in Washington en woonde het gezin in Arlington. In de jaren die volgden, werd zijn vader hier hoofd van de economische afdeling en gevolmachtigd minister, tot hij in 1952 chef directie buitenlandse dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd en uiteindelijk achtereenvolgens ambassadeur in Luxemburg, Beiroet en Caïro.

Inmiddels was hij, nadat hij zijn studie voltooid had, werkzaam geworden bij de Algemene Bank Nederland N.V. in Amsterdam en in 1964 trad hij in het huwelijk met Pauline Louise barones van Till. Ook zijn broers huwden met telgen uit adellijke geslachten: Van Wassenaer, Rutgers van Rozenburg en Bentinck. Uit hun huwelijk werden twee zoons en een dochter geboren. Nadien werd hij werkzaam bij Bank Mees & Hope N.V. te Amsterdam en werd vervolgens directeur van het kantoor Amsterdam van Baclays Bank International Ltd en daarna algemeen directeur voor Nederland van Barclays Bank PLC.

Eck, wapen
Afb. 3. Het familiewapen Van Panthaleon van Eck

Nadat hij en zijn echtgenote uiteen waren gegaan, hertrouwde hij in 1991 Béatrice Agnès van Panthaleon barones van Eck, telg uit een oud-adellijk geslacht, waarvan de stamvader voor het eerst in 1386 vermeld werd. Een voorvader van haar werd in 1822 erkend in de Nederlandse adel met de titel van baron en in 1873 werd de naam Van Panthaleon toegevoegd op basis van een vermeende afstamming uit dit middeleeuwse geslacht.

Inmiddels had hij in 1987 Philipse & Co opgericht, één van de eerste onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland, waarvan het kantoor vanaf het begin aan het Concertgebouwplein in Amsterdam gevestigd was. Philipse & Co was daarnaast gespecialiseerd in de vorming van pensioenvermogens en gaf financiële bedrijfsadviezen. Als bedrijfslogo koos hij een roos uit het familiewapen Philipse. Hij bleef directeur tot eind 2006, toen hij zijn onderneming aan de huidige partners overdroeg. Deze spraken later veel waardering uit voor zijn werkzaamheden voor Philipse & Co, dat zich hierdoor heeft kunnen ontwikkelen tot één van de grotere vermogensbeheerders voor particulieren, families en stichtingen in Nederland.

Ondanks zijn werk in Amsterdam woonden hij en zijn echtgenote in ’s-Gravenhage en hier kwam hij op 15 maart 2016 te overlijden: “Zeer bedroefd geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader, opa, broer en zwager.” Michael Philipse werd zesenzeventig jaar en wordt diep betreurd door zijn echtgenote, zoons, dochter, schoondochters, schoonzoon, negen kleinkinderen, broer, schoonzusjes en verdere familieleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op maandag 21 maart in de Kloosterkerk in ’s-Gravenhage, waarna er gelegenheid was tot condoleren in de Groote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal op het Lange Voorhout. De begrafenis vond plaats in familiekring.

Koningsdag 2016 in Zwolle

Z.M. de Koning bezocht vandaag met zijn familie Zwolle. AiN was erbij en hierbij een impressie

Koningsdag
Afb. De Sassenpoort – de mooiste stadspoort van Nederland

Koningsdag 2017 aKoningsdag 2017 b
Koningsdag 2017 cKoningsdag 2017 d
Koningsdag 2017 eKoningsdag 2017 f

Koningsdag 2017 g
Afb. Hofdame drs. Josephine Maria van Karnebeek née Thijssen (Pien), echtgenote van jonkheer mr. Jan Derck van Karnebeek
DSCN6728DSCN6727
Afb. Prins Floris en Prinses Aimée van Oranje-Nassau, van Vollenhoven

Koningsdag 2017 kKoningsdag 2017 j
Afb. Prins Constantijn en Prinses Laurentien van Oranje-Nassau

Koningsdag 2017 lKoningsdag 2017 m
Afb. In historische kledij: de bewoners van het Vrouwenhuis uit de 18e eeuw (zie: www.vrouwenhuiszwolle.nl)

Koningsdag 2017 nKoningsdag 2017 o
Afb. Het mooist versierde balkon van Zwolle

Koningsdag 2017 p
Afb. De sloep met de Koninklijke Familie vaart door de Thorbeckegracht

 

 

Het heeft Z.M. behaagd…

Op de vandaag in de Staats Courant gepubliceerde lijst met namen zijn de volgende twee namen te vinden van leden van de Nederlandse adel die Koninklijk onderscheiden zijn ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning:

Mr. A.R. (André) baron van Heemstra, wonende te ’s-Gravenhage, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (categorie ‘Economische Zaken’), Lid RvB Unilever, Medeoprichter en lid Stuurgroep Sustainable Food Lab, Oprichter en lid RvT European Academy of Businessin Society (AEBES), Voorzitter RvT Museum Bredius, Lid AB Stichting Boijmans van Beuningen, Voorzitter RvT Rijksmuseum voor Oudheden, Bestuurslid Stichting PUM Netherlands Senior Experts, Voorzitter United Nations Global Compact Nederland, Lid RvT Koninklijke Brill N.V., Voorzitter East Asia Research Centre Foundation (MEARC), Partner Sneeuberg Nature Reserve (Zuid-Afrika).

Jonkheer mr. J.J.M. (Joost) van der Does de Willebois, wonende te ’s-Gravenhage, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (categorie ‘Financiën’), Chief Executive Officer en voorzitter Raad van Bestuur Euronext Amsterdam, Senior Advisor Managing Board NIBC, Voorzitter RvC beursinstelling NPEX, Bestuurslid VNO/NCW, Bestuurslid Dutch Security Institute, Lid Supervisory Board European Energy Derivates Exchange, Bestuurslid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, Medeoprichter en bestuurslid Holland Financial Center, Bestuurslid Dutch-American Foundation for Transatlantic Cooperation, Lid RvA Dutch Institute for Law and Corporate Governance, Voorzitter European Private Placements; Association, Lid RvT Ronald Mc Donald Kinderfonds, Voorzitter RvC Madurodam, Bestuurslid Nederlandse Adelsvereniging, Voorzitter RvT Holland Dance Festival.

Geboren: De Bourbon de Parme

Bourbon de Parme, wapen De
Afb. Het wapen van de prinsen De Bourbon de Parme zoals dat bij KB van 15 mei 1996 bij de inlijving werd vastgesteld, bron: Hoge Raad van Adel.

Carlos Enrique Leonard prins de Bourbon de Parme, geboren ’s-Gravenhage 24 april 2016, zoon van Carlos Javier Bernardo prins de Bourbon de Parme en mr. Annemarie Cecilia prinses de Bourbon de Parme née Gualthérie van Weezel.

Prins Carlos werd in 1996 samen met zijn zusjes en broer ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel van prins(es). Volgens de historische huisregels is hij het Hoofd van de Hertogelijke familie van Parma. Deze regeerde tot in het jaar 1859 over de hertogdommen Parma en Piacenza in het huidige Italië en om die reden voert prins Carlos ook wel de historische titels van Hertog van Parma en Piacenza. Deze titels worden volgens het Nederlands adelsrecht echter niet erkend, omdat zij geen deel uitmaken van het inlijvingsverzoek uit 1996.

Bron voor de geboorteannonce: www.royalty-online.nl/monarchie/bourbon/6156/zoon-voor-carlos-en-annemarie.

Nieuwe voorzitter College van Bestuur Open Universiteit: mr. Arent D. baron van der Feltz

Gisteren werd bekend dat de Open Universiteit per 1 juni een nieuwe voorzitter heeft van het CvB. Arent van der Feltz (Den Haag, 1960) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en internationaal recht aan de Université Paris II. Na een aantal actieve jaren als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten haalde hij in 1992 zijn MBA bij INSEAD in Fontainebleau. Vervolgens werkte hij o.m. bij Philips en bij bedrijven op het gebied van telefonie, televisie en internet zoals UPC, Libertel (later Vodafone) en Essent Kabelcom (later Ziggo) met verantwoordelijkheden voor strategie, marktontwikkeling, planning en marketing. Van 2007 tot 2015 was van der Feltz bij Ziggo als lid van de directie verantwoordelijk voor corporate development , legal, regulatory en public affairs.

Link naar het hele persbericht en foto: www.perssupport.nl/persbericht/98898/arent-van-der-feltz-benoemd-tot-voorzitter-college-van-bestuur-ou