Penning en prijs voor The Red Pencil

Afb. Jonkheer Diederik Six, voorzitter Stichting van Well van der Snoek, overhandigt de penning aan Kathleen Vandenborre en Edel barones van Utenhove, die als vrijwilligers bij The Red Pencil actief zijn.

Jonkheer Diederik Six is voorzitter van de Stichting van Well van der Snoek. Deze stichting is opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultuur en gezondheidszorg en aan een beter leven voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. De stichting ondersteunt verschillende projecten op dit gebied met een financiële bijdrage.

Eén van deze projecten is The Red Pencil. Dit is een internationale organisatie die als doel heeft om psychologische ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en families die met traumatiserende levensomstandigheden geconfronteerd worden, zoals ziekte, geweld, oorlog, migratie. Dit gebeurt via Creatieve therapie, die gebaseerd is op artistieke expressie, zoals tekenen, dans, muziek, en geeft de mogelijkheid om innerlijke gevoelens en trauma’s naar buiten te brengen, die niet kunnen verwoord worden. Het geeft mensen de kans om mentaal en fysisch beter te worden.

Sinds 2011 heeft The Red Pencil in 24 verschillende landen missies geleid, waarbij ruim 16.000 mensen werden geholpen. Hierbij werd samengewerkt met 187 partnerorganisaties en werkten ruim 1300 vrijwilligers mee als kunsttherapeutes.

Als voorzitter van de Stichting van Well van der Snoek reikte jonkheer Diederik Six een penning en een prijs uit aan The Red Pencil Humanitarian Mission voor hun geweldige werk bij traumaverwerking in vluchtelingenkampen.

Link naar de website van de Stichting van Well van der Snoek voor meer informatie http://wellvandersnoek.nl/.