Prinsjesdag 2019: grootmeesteres gravin Van Zuylen van Nijevelt en jonkheer De Graeff groeten het vaandel

Afb. 1. Grootmeester drs. Chris Breedveld en Grootmeesteres Bibi gravin van Zuylen van Nijevelt groeten het vaandel bij het verlaten van Paleis Noordeinde. Screenshot met dank aan de NOS.

Drs. Maria Louise Alexandra (‘Bibi’) gravin van Zuylen van Nijevelt née jonkvrouwe den Beer Poortugael was vandaag op Prinsjesdag aanwezig in haar functie als Grootmeesteres en op dit screenshot verlaat zij Paleis Noordeinde samen met grootmeester drs. Chris Breedveld. Zij is de eerste van haar familie die bij de opening van het parlementaire jaar in een hoge functie aanwezig is, maar als de geschiedenis iets anders was verlopen, dan was zij de tweede geweest.

Afb. 2. Jonkheer Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1832-1913). Foto. part. coll.

Haar voorvader jonkheer Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1832-1913) werd op 1 februari 1879 benoemd tot Minister van Oorlog in het Kabinet Kappeyne van de Coppello. Twee weken later kon hij de eed pas afleggen, omdat hij ziek geworden was. Op 2 juli deed het kabinet een voorstel aan Koning Willem III voor een grondwetsherziening, maar de Koning wees het verzoek op 10 juli af en de ministers dienden vervolgens hun ontslag in.

Twee maanden later op 15 september opende Z.M. de Koning het nieuwe parlementaire jaar en sprak de openingswoorden: “Mijn Heeren! Het is mij aangenaam, de vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk weder bijeen te zien”, maar Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael was hierbij niet als Minister van Oorlog aanwezig, want op 20 augustus was het Kabinet Van Lynden van Sandenburg aangetreden en hierin was voor hem geen plaats.

Met de carrière van de oud-minister kwam het overigens wel goed, want hij bereikte uiteindelijk de rang van luitenant-generaal b.d. bij de infanterie, werd lid van de Raad van State en smaakte het genoegen om in 1903 in de Nederlandse adel verheven te worden, waardoor zijn achterachterkleindochter ‘Bibi’ gravin van Zuylen van Nijevelt als jonkvrouwe Den Beer Poortugael ter wereld kwam.

Kamerheer voor Zuid-Holland en Ceremoniemeester
In het eerste rijtuig in de stoet, de Galaberline, zaten drs. Simon A. van der Burg, ceremoniemeester, en jonkheer ir. Jan Jacob de Graeff (Jan Jaap). Laatstgenoemde is Kamerheer voor Zuid-Holland. Jonkheer Jan Jaap de Graeff stamt uit een oude Amsterdamse regentenfamilie en zijn overgrootvader werd in 1885 verheven in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer. Tot in 2013 was hij directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Vanwege zijn vele verdiensten werd hij bij zijn afscheid als directeur benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jonkheer Jan Jaap de Graeff is als oudste zoon de toekomstige Chef de Famille.

Afb. 3. Kamerheer voor Zuid-Holland jonkheer ir. Jan Jaap de Graeff (links) en Ceremoniemeester drs. Simon van der Burg groeten het vaandel bij het verlaten van Paleis Noordeinde. Screenshot met dank aan de NOS.