Ridderdag en Lustrumviering Orde van Malta

Afb. De Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam.
Afb. De Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam.

Gisteren, zaterdag 24 september, vond in Amsterdam de Ridderdag plaats van de Orde van Malta. Op deze jaarlijkse Ridderdag, in aanwezigheid van leden en genodigden, vond een eucharistieviering plaats in de Basiliek van de Heilige Nicolaas en werden zeven nieuwe leden plechtig geïnstalleerd.

De Associatie Nederland van de Souvereine Orde van Malta werd bij besluit van de Vorst Grootmeester van 20 januari 1911 heropgericht. De Orde heeft ruim 120 leden in Nederland. De leden (mannen en vrouwen) kunnen van adel zijn, zijn belijdend katholiek en ouder dan 21 jaar en hebben de Nederlandse nationaliteit. De doelstellingen van de Orde moeten in woord en daad onderschreven worden. Sinds 1919 is de Orde gevestigd aan de Nieuwgracht in Utrecht. Voorzitter van het Kapittel is jonkheer mr. P.L.M. van Meeuwen.

Dit jaar bestaat de Orde van Malta in Nederland 105 jaar en dit lustrum werd aansluitend groots gevierd op een bijzondere locatie in Amsterdam.