Ridderschap van Gelderland: Ridderdag op de Wijenburg

ridderschap-van-gelderlandDe Vrienden van de Wijenburg melden op hun facebookpagina dat de jaarlijkse Ridderdag van de Ridderschap van Gelderland dit keer op de Wijenburg heeft plaats gevonden. Afgelopen zaterdag werd er niet alleen vergaderd, maar verzorgde de Vrienden van de Wijenburg een presentatie over hun werkzaamheden en gaven een rondleiding in de kerk met zijn bijzondere muurschilderingen en de graftombe van Reinold van Wijhe. De geschiedenis van de Gelderse Ridderschap gaat terug tot in de Middeleeuwen en deze bestond oorspronkelijk uit de drie kwartieren van Zutphen, Nijmegen en Veluwe. Zoals alle ridderschappen werden ook deze met de komst van de Fransen in 1795 opgeheven. In 1814 herleefde de Gelderse Ridderschap als staatsrechtelijke organisatie, maar met de grondwetswijziging van 1848 verloor het deze functie. De Ridderschap bleef echter voortbestaan en bloeit tot op de dag van vandaag.

Afb. Kasteel Wijenburg in Echteld. Foto met hartelijke dank aan de Vrienden van de Wijenburg.
Afb. Kasteel Wijenburg in Echteld. Foto met hartelijke dank aan de Vrienden van de Wijenburg.

Naast de charitatieve taak is nu vooral de cultuurhistorische richting van groot belang geworden en ondersteunt de Ridderschap tal van projecten. In 2013 verscheen het boek ‘Adel en Ridderschap in Gelderland’ dat de geschiedenis van de Gelderse ridderschappen uitvoerig beschrijft – nog steeds verkrijgbaar en een aanrader!

De Ridderschap van Gelderland is voor meerderjarige mannen behorende tot de Nederlandse adel. Voorwaarde voor lidmaatschap is “dat men niet bij rechterlijke uitspraak is ontzet uit eenig recht” en “dat men zich niet heeft schuldig gemaakt aan gedragingen den edelman onwaardig.” Voorzitter is drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, wiens voorvader al in 1522 in de Ridderschap van Veluwe verschreven werd.

Link naar de webpagina van de Ridderschap van Gelderland: www.ridderschapvangelderland.nl
Link naar de webpagina van de Vrienden van de Wijenburg: www.vriendenvandewijenburg.nl.