Rouwborden Hegebeintum: 4 april 2019

Afb. Eén van de rouwborden in de kerk van Hegeveintum. Foto met hartelijke dank aan Alde Fryske Tsjerken.
Afb. Eén van de rouwborden in de kerk van Hegeveintum. Foto met hartelijke dank aan Alde Fryske Tsjerken.

 

In de kerk van Hegebeintum is restaurator Randolph Algera van Art Decor uit Heerenveen klaar met de restauratie van de zestien rouwborden. Een bijzondere klus, die met veel precisie is uitgevoerd.

De kerk van Hegebeintum staat op de hoogste terp van Nederland. In de kerk bevinden zich zestien rouwborden van de voormalige bewoners van het nabij gelegen landhuis Harsta State. De zestien rouwborden van
vooraanstaande Friese geslachten als Heslinga, Van Aysma, Van Nijsten, Van Coehoorn en De Schepper, vormen één van de grootste collecties in het hele land.

Op donderdag 4 april 2019 is er een feestelijk programma voor donateurs van Alde Fryske Tsjerken, belangstellenden en geïnteresseerden.

Programma
15.00 uur Inloop met koffie/thee in bezoekerscentrum Stichting Terp Hegebeintum
15.30 uur Welkomstwoord door Gerko Last, directeur a.i. van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
16.00 uur Rondleiding kerk Hegebeintum door restaurateur Randolph Algera van Art Decor
16.45 uur Afsluiting door Gerko Last Gezellige nazit met een hapje en een drankje

In verband met de catering wordt men verzocht om zich vooraf aan te melden. Dat kan tot uiterlijk donderdag 28 maart 2019 via info@aldefrysketsjerken.nl of via telefoon 058-2139666