Schenking aan AiN: het tekenalbum van gravin Van Randwijck

Afb. Het album en enkele portretjes, die door gravin Van Randwijck getekend zijn.

Onlangs ontving AiN van een particulier het tekenalbum van Aletta Johanna gravin van Randwijck née barones van Zuylen van Nijevelt (1780-1865). Gravin Van Randwijck was dame du palais van Koningin Hortense en werd op zesentwintigjarige leeftijd weduwe, toen haar echtgenoot bij de ramp van het springen van het kruitschip in Leiden in 1807 om het leven kwam. Zijzelf overleefde ternauwernood de ramp en kreeg vier maanden later een zoon.

Van haar hand bleef een tekenalbum bewaard, dat kunsthistorisch gezien niet heel sterk is, maar toch een heel aardig tijds- en familiebeeld oplevert. In het decembernummer van het digitale magazine voor de donateurs van AiN valt meer over dit album te lezen.