Schenking adellijke kleding

Afb. Fogelsanghstate in Veenklooster: familiebezit sinds 1646. Foto met dank aan de facebookpagina van Fogelsanghstate www.facebook.com/fsveenklooster/.

De Stichting Erfgoed Fundaasje in Leeuwarden heeft een bijzondere schenking ontvangen: kleding uit de 18e en 19e eeuw. De kledingstukken zijn afkomstig uit de adellijke families Van Sminia en Van Heerdt tot Eversberg, en uit de patriciaatsfamilies Brantsma, Van Slooten en Van Haersma de With.

De kledingstukken zullen na inventarisatie te zien zijn op Fogelsanghstate. Deze state is sinds 1646 steeds vererfd en is nu in het bezit van gravin De Marchant et d’Ansembourg née barones van Harinxma thoe Slooten. In het huis heeft ook de Collectie Van Iddekinge, nalatenschap van jonkheer Van Iddekinge, een gastvrij en waardig onderdak gevonden.

Fogelsangh State is van 1 mei tot 31 oktober voor bezichtiging opengesteld. Voor meer informatie hierover zie www.fogelsangh-state.nl.

Hieronder een reportage door Omrop Fryslân over deze bijzondere schenking: