Schenking foto’s Van der Wyck door mevrouw G.E. van der Wyck née Knobbe

Wyck, salon
Afb. 1. De salon van de familie Van der Wyck in ‘s-Gravenhage

De Stichting AiN is buitengewoon verheugd met de schenking door mevrouw G.E. van der Wyck née Knobbe van een aantal foto’s uit familiebezit. Het betreft foto’s op carte de visite en kabinet formaat van drie generaties van de jonkheren Van der Wyck en de aanverwante families van de graven Schimmelpenninck, de jonkheren Steengracht en de patriciaatsfamilies Thorbecke en Verloop.

Wyck, bibliotheek
Afb. 2. De bibliotheek, met Johanna Philippina Frédérique Carolina gravin Schimmelpenninck, douairière jonkheer mr. Herman van der Wyck, achter haar schrijfbureau

Onderdeel van de schenking is ook een serie van acht interieurfoto’s van het huis in ’s-Gravenhage van Johanna Philippina Frédérique Carolina Constantina van der Wyck née gravin Schimmelpenninck (1857-1932), die een mooi beeld geven van een Haags interieur in het fin de siècle. De Stichting AiN heeft mevrouw Van der Wyck toegezegd het verhaal bij deze foto’s te onderzoeken en te publiceren.

Wyck, serre
Afb. 3. De serre in het Haagse huis van de familie Van der Wyck