Sluiting dreigt voor St. Willibrorduskerk in Vierakker: de mooiste kerk van Gelderland

Afb. 1. De St. Willibrorduskerk in Vierakker heeft een uitzonderlijk fraai en gaaf bewaard gebleven interieur uit 1870, met verschillende familiewapens, die verwijzen naar de adellijke families die de bouw mede hebben mogelijk gemaakt: Van der Heyden van Doornenburg, Von Motzfeldt en Van Voorst tot Voorst.

Twee weken geleden werd bekend dat in Vierakker de St. Willibrorduskerk gesloten gaat worden. In 2009 werd deze nog uitverkozen tot ‘Mooiste Kerk van Gelderland’, maar nu lijkt deze wonderschone en gaaf bewaard gebleven kerk met zijn rijke interieur het zelfde lot beschoren als vele andere kerken.

De kerk werd in 1870 gesticht dankzij Alexander Amandus Josephus Canisius baron van der Heyden, heer van Doornenburg en Suideras (1813-1879), die met zijn echtgenote Theresia Josephina Maximiliana Francisca von Motzfeldt (1811-1870) op het huis Suideras in Vierakker woonde. Zijn voorouders, die op huis Baak woonden en altijd rooms-katholiek waren gebleven, hadden altijd de plaatselijke kerk gesteund. Ook de in 1890 aldaar gebouwde Sint Martinuskerk kon gebouwd worden dankzij een legaat van 50.000 gulden uit 1868 van jonkheer Ernestus Wilhelmus Franciscus Canisius van der Heyden (1813-1868), die een oom was van voornoemde Alexander. Eigenlijk wilde baron Alexander een kapelletje stichten, maar de aartsbisschop van Utrecht had op zijn voorstel geantwoord: “Bouw liever een kerk, want U kunt daar een goede parochie stichten, ten bate van velen.”

In de kerk herinnert nog veel aan de familie Van der Heyden: op de deurtjes van de familiebanken, op de communiebank en op de preekstoel zijn de wapens Van der Heyden-Von Motzfeldt te zien. Voor het hoofdaltaar zijn bovenin het hekwerk de wapens Van der Heyden en Van Voorst tot Voorst te zien. Dit laatste wapen betreft de derde echtgenote van baron Alexander: Joanna Maria barones van Voorst tot Voorst (1841-1933). Ook andere familieleden droegen bij aan deze nieuwe kerk. Zo schonken drie baronnen Van Hövell tot Westerflier, neven van de stichter, een kazuifel, dalmatiek en tuniek. Charlotte barones d’Isendoorn à Blois née barones van Oldeneel tot Oldenzeel van kasteel de Cannenburch schonk een verguld zilveren kelk.

Achter de kerk bevindt zich de grafkelder van huis Suideras, waarin ook de staatsman jonkheer mr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936) is bijgezet, die met een dochter van baron Alexander in het huwelijk trad. Het was diens dochter, Maria Johanna van Nispen tot Sevenaer née jonkvrouwe Ruijs de Beerenbrouck (1903-1999), die er persoonlijk voor zorgde dat de witkwast niet door het interieur werd gehaald, waardoor het interieur in zijn originele, rijke kleurenpracht bewaard is gebleven. Haar kleindochter, Charlotte Bonga née jonkvrouwe Tulleken, woont nu op huis Suideras en werd in De Stentor geïnterviewd over deze sluiting. Hierover zegt zei: “We hebben nog een sprankje hoop dat het alsnog goed komt, mede door het ‘onder voorbehoud’ dat is geplaatst achter onze sluiting. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat deze kerk gaat sluiten. Dat idee is zó onwerkelijk.”

Link naar het interview met haar in De Stentor mét een filmpje, waarin zij vertelt over de St. Willibrorduskerk (let op: het betreft een PREMIUM artikel) https://www.destentor.nl/zutphen/ongeloof-om-sluiting-mooiste-kerk-van-gelderland-dat-idee-is-zo-onwerkelijk~af47a8e2/

Link naar de website van de kerk met meer informatie https://www.demooistekerk.nl/

Afb. 2. De familiewapens Van der Heyden van Doornenburg en Van Voorst tot Voorst boven de koorafscheiding.
Afb. 3. De St. Willibrorduskerk in Vierakker: monumentale pracht van 19e-eeuwse adellijke aanwezigheid in een kleine parochie.