Spring Auction Venduehuis in Den Haag: de broertjes Deutz van Assendelft

Afb. Links jonkheer Willem Cornelis Deutz van Assendelft (1790-1823) en rechts jonkheer mr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft (1792-1859). Pastelportretten door Charles Howard Hodges. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.

Van 22 t/m 24 mei vindt bij het Venduehuis in Den Haag de Spring Auction plaats met o.a. deze portretten door Charles Howard Hodges van de broertjes Deutz van Assendelft. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op www.venduehuis.com.

De familie Deutz komt van oorsprong uit Duitsland, waar de familie sinds 1546 vermeld wordt. In de derde generatie vestigde een Deutz zich als koopman in onder meer Oostindische waren in Amsterdam en een generatie later werd een Deutz bankier en directeur van de Levantsen handel. Er werden gunstige huwelijken gesloten met dochters uit regentenfamilies en nadien werd de maatschappelijke stijging versterkt door de aankoop van verschillende heerlijkheden. In 1696 werd Assendelft gekocht en deze naam zou vervolgens aan de familienaam toegevoegd worden, waarmee de familie adellijke allure kreeg.

Jonkheer mr. Andries Adolph Deutz van Assendelft, vrijheer van Assendelft en Assumburg, heer van Nootdorp, Rietschoten, Rietwijkeroord, Wijk aan Duin en Wijk aan Zee (1764-1833), werd in 1814 benoemd in de Ridderschap van Holland en hij en zijn nakomelingen mochten sindsdien het predikaat jonkheer/jonkvrouwe voeren. Hij werd uiteindelijk onder meer lid van de Tweede en Eerste Kamer en burgemeester van Amsterdam. In 1785 huwde hij Jacoba Margaretha Boreel (1770-1816), telg uit een regentenfamilie en zij lieten zich in 1792 portretteren door de gevierde schilder Johann Friedrich August Tischbein. Deze portretten op groot formaat laten het echtpaar zien in een landelijke omgeving, waarbij hij zich liet afbeelden met een hond en een jachtgeweer, om zijn status als landedelman te benadrukken.

Het echtpaar kreeg 11 kinderen, waarvan er drie op jonge leeftijd overleden. De oudste was jonkheer Willem Cornelis Deutz van Assendelft (1790-1824). Hij maakte carrière in het leger en werd ritmeester, maar overleed ongehuwd op drieëndertigjarige leeftijd. De tweede was jonkheer mr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft (1792-1859). Hij werd lid van de gemeenteraad van Amsterdam en wethouder. In 1829 trad hij in het huwelijk met jonkvrouwe Anna Maria Margaretha Rendorp (1797-1858), die grootmeesteres van Koningin Sophie zou worden.

Beide broers werden omstreeks 1796/1797 geportretteerd in pastel door Charles Howard Hodges, die vele vooraanstaande families met vaardige hand vereeuwigde in pastel, en hun portretten waren bedoeld als elkaars tegenhanger. Aangezien Willem Cornelis ongehuwd overleed, bleven beide portretten bij elkaar en vererfden in de vrouwelijke lijn op de nakomelingen van Hendrik Jan. Uit zijn huwelijk werden twee dochters en een zoon geboren, maar deze laatste overleed na ‘eene kortstondige ziekte’ nog geen 7 maanden oud. Met het overlijden van zijn jongste dochter stierf het geslacht Deutz van Assendelft in 1913 uit. De naam leeft echter voort in het Deutzenhofje in Amsterdam (zie https://www.amsterdamsehofjes.nl/hofje/het-deutzenhofje/).

Provenance
Jonkheer mr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft (1792-1859), gehuwd met jonkvrouwe Anna Maria Margaretha Rendorp (1797-1858) –> hun dochter jonkvrouwe Paulina Agneta Deutz van Assendelft (1835-1913), gehuwd met jonkheer mr. Diederik Jacob Carel van Lennep (1823-1880) –> hun dochter jonkvrouwe Anna Maria Margaretha van Lennep (1863-1929), gehuwd met mr. Robert baron van Zuylen van Nyevelt (1859-1911) –> hun zoon Philip Jules graaf van Zuylen van Nijevelt (1898-1940), gehuwd met Constance Rhoda Diderica Edith barones van Pallandt (1896-1977) –> hun dochter Margaretha Rhoda barones van Zuylen van Nijevelt (1925-1999), gehuwd met mr. Hendrik Ernst Smidt van Gelder (1923-2011).

De portretten meten 28 x 22 cm en worden getaxeerd op 1500-2000 euro. De veilingopbrengst was 2200 euro. Voor meer informatie over wat er verder geveild wordt, kijk in de online catalogus op http://www.venduehuis.com