Spring Auction Venduehuis in Den Haag: de portretten van het regentenechtpaar Munter-Piso

Afb. 1. Mr. Cornelis Munter (1652-1708) en echtgenote Maria Piso (1650-1729), portretten door Nicolaes Maes. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.

Van 22 t/m 24 mei vindt bij het Venduehuis in Den Haag de Spring Auction plaats met o.a. deze portretten door Nicolaes Maes van het regentenechtpaar Munter-Piso. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op www.venduehuis.com. Of bezoek de kijkdagen op 17 t/m 20 mei in het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.

Mr. Cornelis Munter werd geboren in Amsterdam op 1 november 1652 als zoon van Joan Munter, die onder meer koopman, burgemeester en bewindheber van de V.O.C. was, en Margaretha Geelvinck, die de dochter was van een Amsterdamse burgemeester. Hij stamde uit een familie die in korte tijd tot grote welvaart kwam. Zijn overgrootvader was burger van Harlingen en koopman in granen aldaar en diens zoon werd koopman en reder in de Warmoesstraat in Amsterdam. In de derde generatie ging de familie tot de regentenfamilies behoren toen de vader van mr. Cornelis Munter onder meer burgemeester van Amsterdam werd.

Cornelis Munter groeide op in Amsterdam aan de Herengracht. Zijn ouders bezaten daarnaast de hofstede Duynvliet, waar de zomers doorgebracht zullen zijn, tot deze in 1682 voor 20.000 gulden verkocht werd. De familie was zeer vermogend en werd in 1674 aangeslagen voor een vermogen van 238.000 gulden.

Na eerst in Leiden gestudeerd te hebben, huwde hij op 17 oktober 1679 in Amsterdam Maria Piso. Zij werd gedoopt op 11 december 1650 in Amsterdam als dochter van dr. Willem Piso en Constantia Spranger. Haar grootvader was nog ‘luytspeler’ en organist in Leiden in de Hooglandse Kerk geweest, maar haar vader maakte fortuin als lijfarts van Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen, gouverneur van Brazilië, en later als geneesheer in Amsterdam. Hierdoor wist hij een vermogen van 130.000 gulden op te bouwen.

Huis Bartolotti aan de Herengracht
Cornelis en Maria woonden op verschillende adressen in Amsterdam, onder meer aan de Singel en op de Keizersgracht en met als bekendste adres het imposante Huis Bartolotti aan de Herengracht. Het echtpaar kreeg meerdere kinderen, waarvan twee zoons en vier dochters de volwassen leeftijd zouden bereiken. Deze zouden in latere jaren met telgen uit vergelijkbare regentenfamilies als Backer, Van Loon, Sautijn, Pels, Corver en Wolters in het huwelijk treden. Een nichtje van Cornelis Munter, Margaretha Cecilia Munter (1675-1749), vrouwe van Zanen en Raaphorst, ging overigens in 1704 een glansrijke alliantie aan met de Engelse ambassadeur William Cadogan, 1st Earl Cadogan, 1st Viscount Caversham, 1st Baron Cadogan of Oakley (1672-1726). Haar fortuin en inkomen van 20.000 gulden per jaar zullen zeker bijgedragen hebben aan de succesvolle totstandkoming van dit huwelijk.

Afb. 2. Huis Bartolotti aan de Herengracht 170-172 in Amsterdam, gedurende enkele jaren woonhuis van het echtpaar Munter-Piso. Tegenwoordig is het in het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser, die de begane grond als museumhuis heeft ingericht. Foto met dank aan Vereniging Hendrick de Keyser/Arjan Bronkhorst.

Ondertussen bouwde Cornelis Munter een indrukwekkende carrière op en was eerst advocaat bij het Hof van Holland en daarna had hij vele functies in Amsterdam: secretaris, schepen, commissaris van de wisselbank, commissaris van de desolate boedelkamer, raad in de vroedschap, commissaris zeezaken, weesmeester, thesaurier, raad ter admiraliteit en burgemeester. Daarnaast was hij bewindhebber bij de W.I.C. en directeur van de Sociëteit van Suriname en vervulde hij verschillende nevenfuncties als kapitein bij de schutterij, commissaris van de Hortus Medicus en commissaris van het Haarlemmer Zandpad.

Op 8 november 1708 overleed hij in Amsterdam. Zijn echtgenote overleefde hem ruim 21 jaar en werd op 25 maart 1729 begraven in de Westerkerk. Hun achterachterkleinzoon jonkheer mr. Andries Cornelis Willem Munter, heer van Sleeburg, Doorn en Den Bosch, (1774-1861) werd in 1815 verheven in de Nederlandse adel, maar met zijn overlijden in 1861 stierf de familie Munter uit.

Provenance
De portretten zijn op een onbekend moment in het bezit gekomen van jonkheer Jan Karel Lampsins van den Velden (1880-1953), die op huis Dennenrode in Doorn woonde en ongehuwd overleed. Na zijn overlijden vererfden ze op zijn neef jonkheer Willem Adriaan van den Bosch (1888-1956), die ritmeester en reserve majoor bij de cavalerie was. Na zijn eveneens ongehuwde overlijden kwamen ze bij de huidige eigenaar terecht.

De portretten zijn geschilderd op doek, meten 54,5 x 42,5 cm en worden getaxeerd op 12.000-16.000 euro. De veilingopbrengst was 17.000 euro.

Kijk voor meer informatie over de kijk- en veilingdagen en de online catalogus om te zien wat er verder geveild wordt op http://www.venduehuis.com