Stichting Creatief Onderwijs van Ilona van Voorst tot Voorst: adoptie 25e verzorgings-/verpleeghuis

Afb. 1. De Stichting Creatief Onderwijs van Ilona van Voorst tot Voorst verenigt jong en oud: Verpleeghuis Duinhage werd vorige week geadopteerd door het Hofstad Lyceum in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

Ilona barones van Voorst tot Voorst is de drijvende kracht achter de Stichting Creatief Onderwijs, waarbij scholen in heel Nederland onder het motto ‘Adopteer een verzorgingshuis’ een verzorgings- of verpleeghuis onder hun hoede kunnen nemen, met als doel om jongeren met ouderen in contact te brengen om zo het maatschappelijk bewustzijn en de betrokkenheid van jongeren op deze manier te vergroten.

Op donderdag 18 januari kwamen ouderen uit het verpleeghuis Duinhage in Den Haag op bezoek bij het Hofstad Lyceum om met de leerlingen verschillende activiteiten te ondernemen, zoals het zingen van vaderlandse liederen, maar ook zgn. cupsongs. Bovendien werd een stukje geschiedenis van ons koninkrijk ‘nagespeeld’.

Tijdens haar speech op deze dag zei Ilona van Voorst tot Voorst onder meer: “Soms kán de ander om wat voor reden dan ook niet 100% voor zichzelf zorgen en heeft die de ander nodig om hem te helpen. Niet alleen materieel (door geld en spullen), maar met name immaterieel. Verdiepen in de ander, mee denken vóór de ander hoe hij of zij zich zou kunnen voelen en wat prettig is, is een vaardigheid die in het westen niet gestimuleerd wordt. Daar wil Stichting Creatief Onderwijs, die 8 jaar geleden is opgericht om jongeren te helpen aan anderen o.a. ouderen te denken, verandering in brengen; échte warmte en gevoel van geborgenheid ontstaat pas als je met elkaar bent, iets deelt.”

Afb. 2. Ilona van Voorst tot Voorst ondertekent de adoptieovereenkomst tussen Duinhage en het Hofstad Lyceum, terwijl vertegenwoordigers hiervan en minister-president Mark Rutte toekijken. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

Ook werd er die donderdag een zgn. adoptieovereenkomst ondertekend. Door deze formele handeling werd de adoptie van Duinhage door het Hofstad Lyceum een feit. Maandelijks zullen er voortaan in het tehuis leerlingen van het Hofstadlyceum komen om samen met de ouderen spellen te doen, handen te masseren, te zingen of te tuinieren. Ook het gezamenlijk uitvoeren van muziek en beoefenen van theater of musical zal op het programma staan.

Afb. 3. Ook minister-president Mark Rutte ondertekende de adoptieovereenkomst ter ere van de 25e overeenkomst van de Stichting Creatief Onderwijs. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

Om de feestelijke ondertekening van deze 25e adoptie te ondersteunen, was ook minister-president Mark Rutte uitgenodigd. Hij noemde het een eer om aanwezig te zijn en zei verder: “Het adopteren van een verzorgingshuis door een school is een prachtig initiatief van Stichting Creatief Onderwijs. In twee jaar tijd zijn er al 25 scholen aan een verzorgingshuis gekoppeld. Op deze manier komen jongeren en ouderen met elkaar in contact en wordt het maatschappelijk bewustzijn van jongeren vergroot. Er is veel wat jongeren van ouderen kunnen leren, en andersom geldt dat ook. En alleen al het contact is waardevol. De ervaring iets voor een ander te kunnen doen of dat er iemand is die iets voor jou wil doen. Zomaar, belangeloos, gewoon omdat het leuk, leerzaam en bevredigend is. Dat is onbetaalbaar. Wat ik vandaag heb gezien, illustreert hoe belangrijk het is dat we in Nederland naar elkaar blijven omkijken en met elkaar in contact blijven. Hoewel je soms anders zou denken, hebben we Nederland echt wel wat voor elkaar over. Er zijn nauwelijks landen waar meer mensen vrijwilligerswerk doen of meer betrokken zijn bij hun omgeving. Deze adoptiedag is Nederland op zijn best.”

Link naar meer informatie over en bestelmogelijkheid van het Koningsspel: www.koningsspel.nl.
Link naar meer informatie over de Stichting Creatief Onderwijs: www.adopteereenverzorgingshuis.nl.