Symposium ‘The World of the Bentincks’ mét Bentincks

Afb. Op de foto v.l.n.r. Caroline de Zwaan née barones Bentinck, Heidi gravin van Limburg Stirim née von Gerhardt (directeur NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats), Pim baron Bentinck en Bonne barones Bentinck van Schoonheten.
Afb. Op de foto v.l.n.r. Caroline de Zwaan née barones Bentinck, Heidi gravin van Limburg Stirum née von Gerhardt (directeur NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats), Pim baron Bentinck van Schoonheten (de Nederlandse chef de famille van de Bentincks) en Bonne barones Bentinck van Schoonheten

Gisteren vond op kasteel Middachten dit zeer geslaagde symposium plaats, dat door kasteel Middachten samen met het Gelders Archief georganiseerd werd. Aanleiding was de voltooiing van de inventarisatie van het grote en zeer belangrijke familiearchief Bentinck door archivaris en historica Menoucha Ruitenberg.

Door meerdere sprekers werden verschillende facetten uit de rijke geschiedenis van deze belangrijke adellijke Gelderse familie belicht, met speciale aandacht voor de dankzij schrijfster Hella Haasse zo bekend geworden Charlotte Sophie Bentinck, die over haar het boek ‘Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van Karakter’ schreef.

Gastheer op deze dag was Franz Graaf zu Ortenburg, 25e heer van Middachten, wiens moeder een gravin Aldenburg Bentinck was. Onder de aanwezigen waren verschillende Bentincks: Pim baron Bentinck van Schoonheten, de Nederlandse chef de famille van de Bentincks, Bonne barones Bentinck van Schoonheten en Caroline de Zwaan née barones Bentinck uit de tak Bevervoorde van de familie Bentinck. Uit het Verenigd Koninkrijk waren Timothy Bentinck en zijn echtgenote Judith overgekomen. Hij is de Engelse chef de famille en voert de titels 12th Earl of Portland, 12th Viscount of Woodstock en 12th Baron of Cirencester.