Symposium Werkgroep Adelsgeschiedenis 12 en 13 oktober: nog enkele plekken vrij!

Afb. 1. Redmer Alma, voorzitter van de Werkgroep Adelsgeschiedenis. Foto met dank aan Jelte Oosterhuis.

Op 12 en 13 oktober organiseert de Werkgroep Adelsgeschiedenis  op Slot Zuylen het symposium ‘Life Roles and Representations /Adellijke Vrouwen: Levens en Representaties’. Voor dit symposium zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar en wie dit niet wil missen, moet snel zijn. Lees meer over dit symposium en over hoe u zich hiervoor op kunt geven op http://www.adelsgeschiedenis.nl/index.php/nl/

In het nieuwste magazine van de Stichting Adel in Nederland staat een interview met Redmer Alma, voorzitter van de Werkgroep Adelsgeschiedenis. In dit interview vertelt hij onder meer over het waarom van een symposium over adellijke vrouwen:

Er zijn veel onderwerpen die je kunt aanpakken als thema voor een symposium en wij hebben altijd meer ideeën dan dagen in het jaar. De aanleiding voor dit symposium was het proefschrift van ons bestuurslid Sophie Reinders over alba amicorum (vriendenboeken) van adellijke vrouwen in de vroege 17de eeuw. Dat wees ons erop dat hier nog een heel interessant en niet eerder in die samenhang betreden terrein lag om te behandelen. En, ja, dan lag het ook voor de hand om dat te doen in het kasteel van de bekendste adellijke vrouw, Belle van Zuylen.”

Op de vraag waarom dit symposium een aanrader is, zegt hij:Zoals bij al onze symposia proberen we vooral een brug te slaan: op wetenschappelijk  onderzoek en inzicht gebaseerde verhalen, maar interessant en vernieuwend voor ieder die in adelsgeschiedenis geïnteresseerd is. Zoals altijd hebben we een breed uitgangspunt: geschiedenis, literatuur, kastelen, alle verschillende disciplines die bij adelsgeschiedenis van belang zijn, passeren de revue. En de locatie, Slot Zuylen, is natuurlijk ook prachtig en al een reden op zich om het symposium te bezoeken. Naast de inspirerende uitwisseling van ideeën, zal het op 12 en 13 oktober ook een feest moeten zijn om stil te staan bij wat de afgelopen 25 jaar verricht is en de toekomst in te slaan.”

Afb. 2. Slot Zuylen, de locatie voor dit bijzondere symposium.