T/m 24 september: grote online veiling Venduehuis met o.a. tekening door tragisch verdronken jonkheer Van Rappard

Afb. 1. ‘Le Repos du Vieillard’, gedateerd 24 februari 1809, gesigneerd J.A.E.W. van Rappard. Lotnummer 4. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.

Bij het Venduehuis in Den Haag is t/m 24 september een grote online veiling, waar onder meer een houtskooltekening op papier online wordt geveild van de hand van jonkheer mr. Johan Arnold Aemilius van Rappard (1794-1826). De tekening is getiteld ‘Le Repos du Vieillard’ en werd in 1809 door jonkheer Van Rappard gemaakt, toen hij 14 jaar oud was. Jonkheer Van Rappard werd later advocaat, plaatsvervangend rechter gerechtshof te Arnhem, lid van de gemeenteraad en wethouder aldaar. In 1826 verdronk hij bij een dramatische gebeurtenis, die grote indruk maakte in het hele land.

Op 6 augustus 1826 liep een pleziertochtje uit op een drama voor jonkheer Van Rappard, de douairière Brantsen, haar twee jonge kinderen, kolonel Kuyck en de kinderen Weerts. ‘Een allertreurigst voorval heeft gisteren avond eene algemeene verslagenheid in deze stad veroorzaakt: zeven personen zijn door het omslaan van een bootje op den Rijn verongelukt’, zo schreef men in de krant.

De stoomboot, die wekelijks tussen Rotterdam en Arnhem zou gaan varen, maakte op 6 augustus 1826 zijn eerste tocht met aan boord vele prominenten en passeerde nabij Arnhem het Huis Hulkestein. Hier woonde de douairière Brantsen née Maria Leopoldina Catharina van Hasselt. Drie maanden eerder was haar echtgenoot jonkheer mr. Johan Brantsen overleden en zij bleef achter met een dochtertje van 12 en een zoontje van 10 jaar.

IJselijke geschiedenis
De tuinman van het landgoed vuurde met een geweer saluutschoten af en hierdoor werd het hoge gezelschap aan boord opmerkzaam op mevrouw Brantsen. Drie heren stapten van boord in een sloep en gingen aan wal om mevrouw Brantsen op te halen: jonkheer Van Rappard, wethouder van Arnhem, kolonel Kuyck en de controleur Nahuijs. ‘Zij slaat de uitnoodiging eerst beleefdelijk af, alleen aan herhaalden aandrang geeft zij toe, en hier hecht zich nu de draad vast der ijselijke geschiedenis, welke de oorzaak is van den rouw van zo veele waardige familien.’

De douairière Brantsen stapte aan boord, met haar dochtertje en zoontje, ‘… een jonge juffer uit Zutphen, een zoontje van den heer Dijckmeester uit Tiel en twee kinderen van den heer burgemeester Weerts.’ Het bootje vaart naar het stoomschip ‘… maar – eensklaps verliest het kleine vaartuig het evenwigt, slaat om, en allen die zich in hetzelve bevinden, storten in den stroom.’ Enkelen werden gered, maar mevrouw Brantsen, haar beide kinderen, jonkheer Van Rappard, kolonel Kuyck en de beide kinderen van burgemeester Weerts verdronken jammerlijk.

Opbollende japon
Naar verluid bleef de de douairière Brantsen dankzij haar opbollende zware zijden japon eerst nog stroomafwaarts drijven, maar hulp kwam te laat en haar zielloos lichaam werd eerst vier dagen later bij Rhenen gevonden. In de krant kon men lezen: ‘Algemeen is de deelneming in den rouw over dat ontzettend verlies.’

Lijst van slachtoffers:

  1. Maria Leopoldina Catharina Brantsen née van Hasselt (1779-1826), douairière jonkheer mr. Johan Brantsen.
  2. Jonkvrouwe Gerardina Diederica Wilhelmina Agatha Brantsen (1814-1826)
  3. Jonkheer Johan Coenraad Louis Anthony Brantsen (1815-1826)
  4. Jonkheer mr. Johan Arnold Aemilius van Rappard (1794-1826), advocaat, plaatsvervangend rechter gerechtshof te Arnhem, lid van de gemeenteraad en wethouder aldaar
  5. Wouter Kuyck (1775-1826), kolonel-commandant 13e afdeling infanterie
  6. Anna Margaretha Theodora Helena Johanna Wilhelmina Weerts ( 1813-1826)
  7. Johan Alexander Weerts ( 1819-1826)

Link naar de catalogus waar online t/m 24 september geboden kan worden https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=156

Afb. 2. Johan Derk Gebly maakte een aquarel van de ramp. Op de achtergrond is Huis Hulkestein van de familie Brantsen te zien. Coll. Centraal Bureau voor Genealogie, Familiearchief Kuyck