Toen op 7 januari 1937: Juliana en Bernhard met hun bruidspersoneel

Vandaag is het 85 jaar geleden dat Prinses Juliana en Prins Bernhard in het huwelijk traden. Voor deze gelegenheid kwamen vele adellijke gasten uit heel Europa naar ’s-Gravenhage, waaronder het zeer uitgebreide bruidspersoneel met vele klinkende namen, die mooi laten zien hoe internationaal dit adellijke gezelschap was. Netty Leistra van de website www.nettyroyal.nl deed enkele jaren geleden uitvoerig onderzoek en kwam tot een complete naamlijst. Hieronder treft u deze namen aangevuld door AiN met uitgebreide documentatie en aanvullende informatie. Opvallend hierbij is hoe de Tweede Wereldoorlog in de levens van deze ‘bright young people’ later op verschillende wijzen diepe sporen zou nalaten.

Afb. Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937 op de trappen van Paleis Noordeinde met hun bruidspersoneel. Foto met dank aan www.anp-archief.nl.
Afb. 1. Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937 op de trappen van Paleis Noordeinde met hun bruidspersoneel. Foto met dank aan www.anp-archief.nl.

De bruidsjonkers waren:

afb. 2. Jhr. ir. W.G. Röell.
afb. 2. Jonkheer ir. Willem Röell.

1. Jonkheer ir. Willem Gerard Röell (1905-1942). Hij was werkzaam bij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en werd koninklijk houtvester, jachtjonker, intendant van paleis Soestdijk en tijdelijk secretaris en adjudant van Prins Bernhard. Hij huwde het bruidsmeisje Martina Ada Barbara del Court van Krimpen (1916-2010) en zij kregen één dochter. Hij werd in 1942 door de bezettende macht gefusilleerd.

Afb. 3. Vincenz Prinz zu Windisch-Grätz.
Afb. 3. Vincenz Prinz zu Windisch-Grätz.

2. Vincenz Alfred Karl Ludwig Valerian Maria Gabriel Prinz zu Windisch-Grätz (1913-2005). Hij stamde uit een zeer bekende Oostenrijkse familie, waarvan de Chef de Famille de titel van Fürst voert, met veel bezit in Hongarije, dat onder het communisme onteigend werd. Hij huwde de Hongaarse Marta Becsky de Tasnád-Szántó 1908-1998), maar overleed kinderloos.

Afb. 4. Jhr. mr. Gerard Beelaerts van Blokland.
Afb. 4. Jhr. mr. Gerard Beelaerts van Blokland.

3. Jonkheer mr. Gerard Beelaerts van Blokland, heer van Blokland (1908-1997). Hij werd uiteindelijk kamerheer en chef directie kabinet en protocol en plv. secretaris-generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij huwde eerst jonkvrouwe Margaretha Schorer (1916-1965) en hertrouwde na haar overlijden Erica barones Mackay (1916-2010).

Afb. 5. Mr. Gijs baron van Hardenbroek van Lockhorst, bijgenaamd 'Gijs Paleis'.
Afb. 5. Mr. Gijs baron van Hardenbroek van Lockhorst, bijgenaamd ‘Gijs Paleis’.

4. Mr. Gijsbert (‘Gijs’) Carel Duco baron van Hardenbroek van Lockhorst, heer van Hardenbroek (1902-1960). Hij was aanvankelijk werkzaam bij de Ned. Handelsmaatschappij en maakte na de oorlog carrière aan het Hof als kamerheer, thesaurier, opperceremoniemeester  en grootmeester. In Hofkringen stond hij bekend als ‘Gijs Paleis’. Hij huwde jonkvrouwe Henriette Arnoldine Snouck Hurgronje (1912-1994), die na zijn overlijden vrouwe van Hardenbroek werd. Het huwelijk bleef kinderloos.

5. Edouard Antoine Bénédict Durieu du Souzy, (1894-1988). Hij was Fransman en was commandant van de 18e Chasseurs à Cheval. Uiteindelijk werd hij brigadegeneraal en Commandeur de la Légion d’Honneur.

Afb. 6. Claus Greve Ahlefeldt-Laurvig.
Afb. 6. Claus Greve Ahlefeldt-Laurvig.

6. Claus Greve Ahlefeldt-Laurvig (1909-1983). Hij was een Deense graaf, grootgrondbezitter en 2e luitenant bij de Deense Garde Huzaren. Op latere leeftijd huwde hij de Française Claude Puissant Pierson, maar het huwelijk bleef kinderloos.

Afb. 7. Fenton Moran.
Afb. 7. Fenton Moran.

7. Fenton Moran (1907-1958). Hij was een Amerikaanse diplomaat en werd 2e luitenant in het Amerikaanse leger. Vanwege zijn verdiensten in de Tweede Wereldoorlog werd hij op Arlington, een militaire begraafplaats in de VS, met militaire eer begraven.

8. Aschwin Ludwig Edgar Ernst Paul Jobst Freiherr von Cramm (1906-1962), Hij was een Duitse baron en verwant aan de familie van de moeder van Prins Bernhard. Hij huwde Carmen von Wedel en kreeg twee kinderen.

Afb. 8. Aschwin Freiherr von Cramm.
Afb. Aschwin Freiherr von Cramm.

9. Fabian Georg Alfred Nikolaus Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien (1908-1992). Hij kwam uit een bekende Oostpruisische familie van grootgrondbezitters, die hun gehele bezit onder de Russen zouden verliezen, en hij was in de vrouwelijke lijn een nakomeling van de Nederlandse Graven van Brederode. Hij huwde jonkvrouwe Dorothea Anna Pauw van Wieldrecht en het echtpaar kreeg een dochter, die in Nederland geboren werd.

Afb. 8. Berno Freiherr von Cramm.
Afb. 9. Berno Freiherr von Cramm.

10. Berno Julius Ernst Curt Burghard Freiherr von Cramm (1911-1942). Hij was de broer van Aschwin en sneuvelde in Rusland.

11. Karl (‘Talle’) Eduard Ruprecht Wilhelm Arnold Freiherr von Vietinghoff gen. Scheel (1914-1984). Hij was een Duitse baron, die op latere leeftijd Christina Ditmer huwde, maar het huwelijk bleef kinderloos.

12. Johannes (‘Hans’) Graf von Welczeck (1911-1969), was een Duitse graaf met een Chileense moeder, die uit een Spaanse adellijke familie stamde. Hij was tot 1942 attaché op de Duitse ambassade in Madrid en werd daarna soldaat. Na het verlies van het uitgebreide grootgrondbezit van de familie in Oost-Europa werd hij na de oorlog commercieel actief.

De bruidsmeisjes waren:

Afb. 9. Jonkvrouwe Binebeth Röell.
Afb. 10. Jonkvrouwe Binebeth Röell.

13. Jonkvrouwe Catharina Elisabeth Boudewina (‘Binebeth’) Roëll (1911-1995). Zij was het zusje van jonkheer ir. Willem Gerard Röell, bleef ongehuwd en was jarenlang particulier secretaresse van Koningin Juliana.

Afb. 10. Elisabeth Prinzessin zur Lippe.
Afb. 11. Elisabeth Prinzessin zur Lippe.

14. Elisabeth Karoline Adelheid Friederike Leopoldine Armgard Prinzessin zur Lippe (1916-2013). Ook zij was een nichtje van Prins Bernhard. Zij huwde Ernst-August Adolf Wilhelm FriedrichHermann Albrecht Bernhard Maria Prinz zu Soms-Braunfels (1892-1968) en zij kregen één dochter.

15. Kira Kyrillovna Grootvorstin van Rusland (1909-1967). Zij was een achternichtje van Prinses Juliana. Bij haar huwelijk met Louis Ferdinand Viktor Eduard Albert Michael Hubertus Prinz von Preussen (1907-1994) behoorden Prinses Juliana en Prins Bernhard tot de eregasten. Het echtpaar kreeg zeven kinderen.

16. Jonkvrouwe Ariane Margaretha de Brauw (1911-1981). Zij was hofdame van Prinses Juliana en huwde jonkheer mr.dr. Constant Johan Adriaan de Ranitz (1905-1983), die jarenlang burgemeester van Utrecht was. Het huwelijk bleef kinderloos.

17. Thyra Anastasia Alexandrine MarieLouise Olga Cecile Charlotte Elisabeth Emma Herzogin von Mecklenburg-Schwerin (1919-1981). Ook zij was een nichtje van Prinses Juliana en bleef ongehuwd.

Afb. 11. Sieglinde Prinzessin zur Lippe.
Afb. 12. Sieglinde Prinzessin zur Lippe.

18. Sieglinde Bertha Elisabeth Adelheid Juliane Calma Bahildis Marie Anna Prinzessin zur Lippe (1915-2008). Zij was een nichtje van Prins Bernhard en huwde Friedrich Carl Heldmann (1904-1977) met wie zij drie kinderen kreeg.

Afb. 12. Jacqueline barones van Heemstra.
Afb. 13. Jacqueline barones van Heemstra.

19. Marianne Jacqueline barones van Heemstra (1903-1991). Zij bleef ongehuwd, werd hofdame van Prinses Juliana en was publiciste. Zij was de tante van de filmster Audrey Hepburn.

20. Woizlawa-Feodora Elise Marie Elisabeth Herzogin von Mecklenburg-Schwerin (1918-2019). Zij was een nichtje van Prinses Juliana. Zij huwde Heinrich I Prinz Reuss (1910-1982) en zij kregen zes kinderen.

21. Marguerite Michelin (1908-1983). Zij was een vriendin van Prinses Juliana en dochter van de Waalse predikant in ’s-Gravenhage.

Afb. 13. Mejuffrouw Marguerite Michelin.
Afb. 14. Mejuffrouw Marguerite Michelin.

22. Martina Ada Barbara del Court van Krimpen (1916-2010). Zij huwde jonkheer ir. Willem Gerard Röell (1905-1942) en zij kregen één dochter. Zij vergezelde Prinses Juliana tijdens de oorlogsjaren in Canada en nadat haar man tijdens de oorlogsjaren gefusilleerd werd, hertrouwde zij de Canadees Herbert Frederick Brooks Hill Feaver.

Afb. 14. Mejuffrouw Martine del Court van Krimpen.
Afb. 15. Mejuffrouw Martine del Court van Krimpen.

23. Albertine Renira Alexandra Henriëtta Mechtild Ottoline barones van Heeckeren van Kell (1899-1994) . Zij was hofdame hon. van Koningin Wilhelmina en later ook van Koningin Juliana en Beatrix. Zij huwde Guillaume Charles Othon Alexandre Manuel Henri Joseph Marie Ghislain baron van den Bogaerde van Ter Brugge (1882-1974) en werd kasteelvrouwe van Heeswijk, dat zij in een stichting onderbracht. Het huwelijk bleef kinderloos.

24. Maria (‘Mies’) Rooseboom (1909-1978), was een studievriendin van Prinses Juliana, bleef ongehuwd, promoveerde, werd directrice van het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen in Leiden en werd uiteindelijk benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bij de viering van het 25-jarige huwelijk van de Prins en Prinses was zij opnieuw aanwezig en in een krant schreef men over haar: “Mej. Rooseboom heeft in de afgelopen twee dagen furore gemaakt. Zij is namelijk opvallend omvangrijk.” Freule Van Heemstra, één van de bruidsmeisjes, reageerde hierop met een verontwaardigde ingezonden brief en schreef onder meer: “Ik meende dat uw blad meer waarde zou hechten aan de prestaties van iemand, dan aan haar uiterlijk. Mejuffrouw dr. Rooseboom heeft door haar grote intelligentie en harde werken veel voor de wetenschap gedaan” en bovendien helpt men “… de persoon in kwestie er geenszins mee door hierop de aandacht te vestigen , in welopgevoede kringen doet men dat dan ook niet.”

Afb. 15. Mejuffrouw Mies Rooseboom.
Afb. 16. Mejuffrouw Mies Rooseboom.

De bruidskinderen:

25. Armin Leopold Ernst Bruno Heinrich Willa August Prinz zur Lippe (1924-2015). Hij was een neefje van Prins Bernhard en huwde dr. Traute Becker. Hun enige zoon volgde hem als Chef de Famille van het Huis Lippe op.

26. Rabe Caspar Heinrich Wilhelm Joachim Philipp von Oeynhausen-Sierstorpff (1926-2009). Hij was een neefje van Prins Bernhard en huwde in latere jaren Ramona Leonie Emma Elisabeth Gräfin von Wedel Baronesse Wedel-Jarlsberg (1928-2003). Hun nakomelingen zouden ook in latere generaties bij de Oranjes als bruidskinderen figureren.

27. Eilika Stephanie Elisabeth Thekla Juliana Herzogin von Oldenburg (1928-2016). Zij was een nichtje van Prinses Juliana via de Waldeck-Pyrmont kant van de familie. Zij huwde Emich Cyrill Ferdinand Hermann 7e Fürst zu Leiningen (1926-1991) en zij kregen vier kinderen.

28. Margaretha Svea Hedwig Jutta Benedicta Maria Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff (1925-2004). Zij was het zusje van Caspar von Oeynhausen en huwde Werner von Hanstein, met wie zij twee kinderen kreeg.

Naamlijst met hartelijke dank aan Netty Leistra op http://www.nettyroyal.nl

Bent u ook geïnteresseerd in adellijk erfgoed en nieuws en wilt u de werkzaamheden van onze stichting ook in 2022 mogelijk blijven maken? Word dan voor 17,50 euro per jaar donateur van onze Stichting Adel in Nederland door een mail te sturen naar info@adelinnederland.nl. M.i.v. januari 2022 ontvangt u dan ook regelmatig onze digitale nieuwsbrief boordevol informatie. De Stichting Adel in Nederland heeft de Culturele ANBI-status en hierdoor kunt u als donateur bij de opgave voor de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen.