Tweede Kamerverkiezingen 15 maart: Maurits von Martels (CDA)

Afb. Maurits von Martels. Foto met dank aan http://cdaoverijssel.nl.
Afb. 1. Maurits von Martels. Foto met dank aan http://cdaoverijssel.nl.

Tweede Kamerverkiezingen 15 maart: Maurits von Martels (CDA). Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en op nummer 44 van de Kandidatenlijst van het CDA staat Maurits von Martels, die voluit jonkheer Maurits Rolof Hubertus Marie von Martels heet.

Hij werd geboren op 10 november 1960 op huis Hessum in Dalfsen als jongste in een gezin met vier kinderen. Zijn familie kwam oorspronkelijk uit Duitsland en in 1721 werd een voorvader in de Rijksadelstand verheven. Maurits von Martels groeide op Hessum op, dat zijn grootvader als petekind geërfd had en waar zijn ouders een melkveebedrijf hadden. Hessum is ongeveer 70 ha. groot en bestaat voor de ene helft uit bos en voor de andere helft uit cultuurgrond. Sinds 2002 runt Maurits, samen met zijn echtgenote, ook een Bed and Breakfast op Hessum.

Afb. 2. Open brief van Maurits von Martels aan Mark Rutte.
Afb. 2. Open brief van Maurits von Martels aan Mark Rutte.

Van jongs af aan had hij als doel voor ogen om het melkveebedrijf van zijn ouders over te nemen en als boer heeft hij nu ruim 100 melkkoeien. Daarnaast is hij inmiddels 12 jaar bestuurlijk actief en is momenteel wethouder in Dalfsen en lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Over zijn motivatie zegt hij: “Ik vind het belangrijk dat op het Binnenhof ook voldoende vertegenwoordigers uit de agrarische sector vertegenwoordigd zijn. Politiek Den Haag kan wel wat meer gezond boerenverstand gebruiken! De kloof tussen stad en platteland moet worden verkleind! Daar ga ik mij voor inzetten.”

Maurits von Martels staat op nummer 44 op de kandidatenlijst van het CDA en heeft ongeveer 16.000 stemmen nodig om in de Tweede Kamer gekozen te kunnen worden. Zelf zegt hij daarover: “Ik hoop op zo’n zeven- tot achtduizend stemmen uit het Vechtdal en ongeveer net zoveel uit vooral het agrarische deel van Nederland. Zeker, het wordt moeilijk, maar ik acht mezelf niet kansloos.”

Filmpje waarin Maurits von Martels zelf uitlegt waarom er meer nuchter boerenverstand in de Tweede Kamer nodig is:

Bronnen:
Nederland’s Adelsboek
https://ris.dalfsen.nl/Raad/maurits-von-martels
www.cda.nl/mensen/maurits-von-martels
http://cdaoverijssel.nl/standpunten/27-maurtis-von-martels-nr-44-dalfsen.htmlwww.landgoedhessum.nl

Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen en donateur worden?
De Stichting Adel in Nederland heeft als doel het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland in de ruimste zin. Voor € 17,50 per jaar kunt u donateur worden, ontvangt u zes keer per jaar het digitale magazine en steunt u ons in onze werkzaamheden. AiN heeft de cultuele ANBI-status en daardoor kunt u als donateur bij de opgave voor de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. Meer weten en opgeven als donateur? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.

Download hier ter kennismaking gratis het februari-nummer: www.adelinnederland.nl/wp-content/uploads/2017/02/AiN_magazine_jaargang1_nummer1.pdf.