Twitteraccount: Oude Genealogen

Afb. Het wapen van de familie Van Aylva Rengers: 2 oude adellijke geslachten op een wapenschild verenigd.

Dr. Conrad Gietman is historicus en is als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie naar de aristocratische genealogie in Nederland in de jaren 1850-1950 kwam hij vele opmerkelijke uitspraken tegen over afkomst, status en beschaving. Op het Twitteraccount Oude Genealogen deelt hij deze nu: https://twitter.com/OudeGenealogen.

Zijn laatste tweet ging over Lamoraal Hans Willem van Aylva baron Rengers (1795-1866), die uit een oude Groninger adellijke familie stamde en gehuwd was met een gravin Van Bylandt. In 1846 schreef hij enigszins verzuchtend: ‘De zucht naar adellijke titels en schoon klinkende namen heeft hand over hand toegenomen […], vooral in ons zoo vrijzinnig vaderland, en thans is er geen ambtenaar of rentenier die niet vroeg of laat solliciteert om een titel.’