Veilingnieuws 5 t/m 11 juli Derksen Veilingbedrijf: veiling inventaris kasteel Frymerson

Afb. 1. Linksboven kasteel Frymerson en  verdere enkele kavels op deze unieke kasteelveiling. Foto’s met hartelijke dank aan Derksen Veilingbedrijf in Arnhem/Derksen veilingbedrijf – Oudste veilingbedrijf van Gelderland (derksen-veilingbedrijf.nl).

Van ma. 5 juli t/m zo. 11 juli vinden bij Derksen Veilingbedrijf in Arnhem veilingen en timed online veilingen plaats met daarin een groot aantal kavels met een zeer bijzondere herkomst: kasteel Frymerson in Sint Odiliënberg in Limburg, dat laatstelijk bewoond werd door jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson (1901-1982) en Johanna de Zantis de Frymerson née jonkvrouwe van der Goes (1921-2016). Antiek, zilver en porselein uit eeuwenoud adellijk familiebezit zullen op deze unieke veiling onder de hamer komen. De kijkdagen zijn van donderdag 1 juli t/m zondag 4 juli en vinden alleen op afspraak plaats (voor het maken van afspraken zie https://derksen.cloudcatalogus.nl/afspraken). In de online catalogus kunt u zien wat er geveild wordt uit kasteel Frymerson door als zoekopdracht ‘Frymerson’ op te geven. Link naar de online catalogus https://derksen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog.

De familie De Zantis de Frymerson
Jean Guillaume Bruno de Zantis (1757-1839) was hofraad voor het Duitse Rijk in Dusseldorp en bij de keurvorst van Beieren. Daarnaast was hij hofraad in Gulik en Berg. In 1781 werd hij in de Rijksadelstand verheven en op basis hiervan werd hij in 1822 ingelijfd in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer/jonkvrouwe. Zijn zoon was generaal in het Oostenrijkse leger en kreeg als dank voor zijn rol in de Slag bij Waterloo het goed Frymerson ten geschenke. Van het oorspronkelijke kasteel uit de 14e eeuw resteert nu alleen nog een ronde toren, die samen met de aangebouwde koetsierswoning deel uitmaakt van de landschappelijke aanleg rond het huis.

De familie De Zantis opteerde na de Belgische Afscheiding voor de Belgische nationaliteit, maar de band met Nederland bleef bestaan. In 1865 werd het huis Frymerson gebouwd door de befaamde architect Pierre Cuypers in de gedaante zoals het nu nog bestaat en drie generaties jonkheren De Zantis de Frymerson bewoonden het huis. De laatste generatie die het huis bewoonde was jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson (1901-1982), die gehuwd was met jonkvrouwe Johanna van der Goes (1921-2016). Voor haar In Memoriam op AiN zie https://www.adelinnederland.nl/overleden-j-zantis-frymerson-nee-jonkvrouwe-goes/. Met het overlijden in 1987 van het jongste zusje van de laatste bewoner, de kloosterzuster jonkvrouwe Elisabeth de Zantis, is het geslacht uitgestorven.

Afb. 2. Albert Carel baron Snouckaert van Schauburg (1763-1841). Het portret is afkomstig uit het bezit van de stiefmoeder van Johanna de Zantis de Frymerson née jonkvrouwe van der Goes: Agnes van der Goes née barones Snouckaert van Schauburg (1902-1973). Het stelt haar voorvader voor als Landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde. Hij is, geheel in de traditie van de portretreeks op het Duitsche Huis in Utrecht, geknield in harnas afgebeeld. Links naast hem zijn de familiewapens van zijn zestien betovergrootouders afgebeeld: Snouckaert van Schauburg, Van Randwijck, Sweerts de Landas, Van Reede, Van Randwijck, Van Lynden, Els tot Boedelham, Van Nassau-Zuylestein, Joachimi, Torck, Lopez de Villanova, Van Raesfelt, Van Reede, Van Brienen, Van Lynden, Wroth of Durrants. Gezien de overeenkomst met het gezicht, is dit portret tegelijk met het Landcommandeursportret op het Duitsche Huis in Utrecht gemaakt. Foto met hartelijke dank aan Derksen Veilingbedrijf in Arnhem/Derksen veilingbedrijf – Oudste veilingbedrijf van Gelderland (derksen-veilingbedrijf.nl).
Afb. 3. Kasteel Frymerson in Sint Odiliënberg: gebouwd in opdracht van de jonkheren De Zantis de Frymerson in 1865 door de beroemde architect Pierre Cuypers. Foto met hartelijke dank aan Derksen Veilingbedrijf in Arnhem/Derksen veilingbedrijf – Oudste veilingbedrijf van Gelderland (derksen-veilingbedrijf.nl).